Volumetri Nedir - Volumetri Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Volumetri Nedir - Volumetri Hakkında Bilgi
  Volumetri  Geri Titrasyon

  Analit ile reaksiyona girmek üzere ilave edilen bir titrantın stokiyonetrik olarak fazlası için gerekli ikinci titranı miktarının bulunması işlemidir

  Tanım

  Konsantrasyonu (derişimi) bilinen bir çözeltinin titrasyon reaksiyonunun (tepkimesinin) tamamlanabilmesi için gerekli hacminin ölçülmesi esasına dayalı kantitatif (nicel) kimyasal analiz yöntemi

  Yöntem hacimsel (hacim=volume) olduğundan volumetri adını alır Ayrıca titrasyona dayalı olduğu için titrimetri olarak da adlandırılır

  Miktarı belirlenecek madde çözeltisi genel olarak bir erlenmayer içine, derişimi bilinen çözelti ise bürete konur Bir indikatör eşliğinde çözeltiler tepkimeye sokulur Bu işleme titre etmek (titrasyon) denir

  Volumetrik analiz, kullanım alanı en yaygın kantitatif analiz yöntemidir Birbirleriyle tepkimeye giren maddelerin eşdeğer gram sayılarının eşitliği esasına dayanır Eşdeğer gram; bir maddenin 1 mol elektron alabilen veya verebilen miktarıdır

  Volumetrik analizler, titrasyon sırasında meydana gelen reaksiyon türüne göre 4 temel gruba ayrılır:

  1 Nötralizasyon titrasyonları
  1 Asidimetri
  2 Alkalimetri
  2 Redoks titrasyonları
  1 Oksidimetri (Yükseltgeme)
  1 Manganometri
  2 Bromometri
  3 Serimetri
  4 İyodometri
  5 Kromometri
  6 İyodat ile yükseltgeme
  2 Redüktimetri (İndirgeme)
  1 Titanometri
  2 İyodometri
  3 Hipovanadat ile indirgeme
  4 Krom II ile indirgeme
  3 Çöktürme titrasyonları
  4 Kompleksometri

  Yöntem

  Konsantrasyonu bilinen çözeltiye standart çözelti denir Bürete doldurulan standart çözelti, analizi yapılacak çözeltiye damla damla ilave edilir Bu sırada analiz çözeltisinin bulunduğu erlen çalkalanarak karışma sağlanır

  İşlem başlamadan önce ve reaksiyon tamamlandığında büretteki standart çözeltinin hacmi okunur İkisi arasındaki fark sarfiyat olarak alınır Cam ve su molekülleri arasındaki çekim kuvveti nedeniyle büretteki çözeltinin yüzeyi küreseldir Renksiz çözeltilerde küresel yüzeyin en alt noktasındaki teğet esas alınarak hacim okuması yapılır Renkli çözeltilerde ise en üst kesit dikkate alınır

  Sarfedilen çözeltinin hacmini ölçmede sıvılar için temel hacim ölçü birimi olan litre veya bunun askatları (genellikle mililitre) kullanılır

  Bir reaksiyonun volumetrik analizde kullanılabilmesi için;

  * reaksiyon tek ve basit bir denklemle ifade edilebilmelidir;
  * reaksiyon yeterince hızlı olmalıdır;
  * eşdeğer nokta (ekivalan nokta) olarak adlandırılan reaksiyonun tamamlandığı noktada, gözlenebilir fiziksel veya kimyasal bir değişme meydana gelmelidir, eğer bu gerçekleşmezse, eşdeğer noktada gözlenebilir değişim gösteren ve indikatör denilen maddeler kullanılabilmelidir;
  * eşdeğer noktada dengede kalan madde miktarı en çok başlangıçtakinin 1/1000'i kadar olmalıdır

  Titrasyon sırasında hataları azaltmak için uygun seyreltiklikte standart çözeltiler kullanılmalıdır Titre edilen madde miktarına bağlı olarak genellikle 1 N; 0,1 N; 0,01 N vb çözeltiler kullanılır

  Titrasyon sonunda yapılacak hesaplamaları kolaylaştırmak için özellikle rutin analizlerde konvensiyonel çözeltiler kullanılır Konvensiyonel çözeltinin (standart çözelti) 1 mL'si titre edilen maddenin 1 mg'ına karşılık olacak şekilde ayarlanır Böylece titrasyonda büretten okunan mL (mililitre) cinsinden sarfiyat, doğrudan doğruya tayin edilen maddenin mg (miligram) olarak miktarını verir

  0,1 N; 0,01 N vb olacak şekilde hazırlanan standart çözeltiler, safsızlık, tartım hatası vb nedenlerle genellikle tam istenen konsantrasyonda hazırlanamaz Ya daha derişik, ya da daha seyreltik çözeltiler elde edilir Bu nedenle saf bir maddenin hassas olarak tartılan miktarları, hazırlanan çözelti ile titre edilerek gerçek normalite hesaplanır Analiz sonucunun hesaplanmasında bu normalite kullanılabileceği gibi, buna en yakın basit rakam normalite olarak alınıp ayrıca bir düzeltme faktörü ile çarpılır Bu düzeltme faktörüne volumetrik faktör denir

  Sonucun Hesaplanması

  Volumetrik analizde titre edilen maddeye eşdeğer miktar standart çözeltinin içerdiği madde reaksiyona girdiğinde işlem tamamlanır

  Standart çözeltinin gerçek normalitesi N, titrasyonda tüketilen standart çözelti hacmi S(mL) ise, analizi yapılan madde miktarı; SxN mili eşdeğer gramdır

  Eğer gerçek normalite yerine basit rakamla ifade edilen standart çözeltinin hazırlanmasında tasarlanan normalite kullanılacaksa ve düzeltme faktörü de F ise, madde miktarı; SxNxF mili eşdeğer gramdır

  Madde kütlesi ise, mili eşdeğer gram cinsinden madde miktarının, tayin edilen maddenin eşdeğer tartısı (E) ile çarpılarak bulunur Buna göre; m=SxNxFxE miligram veya m=SxNxFxE/1000 gram şeklinde madde miktarı hesaplanır

  --------------------------
   


Similar Threads: Volumetri Nedir
Forum Başlık Tarih
Ders notları Prizma nedir? 19 Aralık 2016
Ders notları Böbrekler neden iki tanedir? 22 Mayıs 2016
Ders notları Bir yılda ülkemizde sigaradan kaynaklı akciğer kanseri olan hastaların sayısı nedir? 27 Ağustos 2015
Ders notları Jöns Jakop Berzelius’un kimyanın sembolik diline katkısı nedir? 29 Ağustos 2015
Ders notları Bilim ve bilimsellik nedir? Bilimle uğraşan insanların kullandığı yöntemler neler olabilir? 5 Ocak 2016