Vergi Alacağını ortadan kaldıran haller nelerdir

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vergi Alacağını ortadan kaldıran haller aşağıda belirtilmiştir

  1- Ödeme (203 Sayılı VUK mad110-111-112 belirtildiği üzere)
  2- Zamanaşımı 203 Sayılı VUK mad 113-114 belirtildiği üzere)
  3- Terkin (203 Sayılı VUK mad 115 belirtildiği üzere)
  4- Tahakkuktan vazgeçme (203 Sayılı VUK Mükmad 115 belirtildiği üzere)
  5- Vergi hatalarını düzeltme ve rediyat
  6- Yargı Kararları
  7- Vergi Affı

  Tahakkuktan Vazgeçme
  Mükerrer Madde 115 - İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 364 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 112007'den itibaren 15, -YTL aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir