Velayet Davasına Hangi Mahkeme Bakar

'Sosyal Konular' forumunda Ceylan tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Velayet Davası Hangi Mahkemede Görülür


  Velayet davaları boşanma davalarıyla aynı mahkemelerde görülür. Boşanma ve velayet gibi davalara aile ile ilgili konular olduğu için aile mahkemeleri bakar.

  Aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:

  1. Yetişkinler hakkında;

  a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,

  b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,

  c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye,

  d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,

  2. Küçükler hakkında;

  a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,

  b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

  c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,

  d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,

  Karar verebilir.Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır.
   


Similar Threads: Velayet Davasına
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir 6 Temmuz 2013
Sosyal Konular Velayetin Değiştirilmesi Kaldırılması Mümkün müdür? 20 Ocak 2013
Sosyal Konular Boşanmadan Sonra Doğan Çocuğun Velayeti 17 Ocak 2013
Sosyal Konular Velayet Konusunda Çocuğun Yaşının Önemi Var mı? 10 Ocak 2013
Sosyal Konular Çocuğun Velayeti Nasıl Alınır 9 Ocak 2013