Vatan Yahut Silistre Kitap Özeti

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vatan Yahut Silistre Özet


  Kitabın Adı : Vatan Yahut Silistre
  Yazarı : Namık Kemal

  Kitabın Özeti
  KONUSU: Siliistre bugünkü Bulgaristanda Tuna ırmağının kıyısında, bir kenttir 1388 yılında Türkler tarafından fethedilen Silistre, 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında çok kalabalık bir Rus ordusu tarafından kuşatılmış, Musa Hulusi Paşa kumandanlığındaki Türk kuvvetleri kırk gün boyunca, kaleyi kahramanca savunurlar

  Kitapta, asıl verilmek istenen Vatan Sevgisidir Bunun yanında, Silistre Kalesİne yardıma koşan gönüllüler ve bunlardan İslam Bey ile Zekiyenİn aşkı da anlatılmaktadır

  Kısa Özeti

  İslam Bey, gönüllü olarak orduya gideceğinden dolayı uzaktan sevmekte olduğu Zekiye ile vedalaşmak üzere onun odasına girer Zekiyeye, kendisi hakkında beslediği sevgiyi anlatır Kız da ona karşı kayıtsız olmadığı gibi, onun arkasından o da erkek elbisesi giyerek gönüllüler takımına karışır, Silistreye kadar gider Silistrede kuşatma altında kalırlar Bu arada İslam Bey yaralanır, ona, Âdem ismini almış olan Zekiye bakar Yaralı olduğu halde İslam, yanında Abdullah Çavuş ve Zekiye ile düşman cephanesini ateşlemek üzere giderler Dönüşlerinde düşman kuşatmayı kaldırıp çekilmiş vaziyette bulurlar Kumandan Sıtkı Bey de Zekiyenin vaktiyle bir namus meselesinde itaatsizlik ettiği için keçe külah edilmiş olduğundan asıl adı olan Ahmeti değiştirip Sıtkıyı kullanarak yeniden askerlikte rütbesi kazanmış olan babası çıkar İslam ile Zekiyenin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğuyla birlikte yapılır

  GENİŞ ÖZETİ:

  Birinci Perde:

  Zekiye, odasında uzanmış kendi kendine İslam Beye olan aşkını anlatmaktadır İslam Bey ise, bu sırada, veda etmek için Zekiyenİn penceresi etrafında dolanmaktadır Sesi duyunca, kendisini gösterir Zekiye utanmıştır
  İslam Bey, Silistreye yardıma giden gönüllülerden olmaya kararlıdır Bunu Zekiyeye söyleyince, sevgisi çok büyük olan Zekiyenİn, haliyle üzüntüsü de büyük olmuştur Bu yüzden İslam Beyi bu kararından vazgeçirmeye çalışır İslam Bey ise ataları arasında tam kırk iki şehit bulunduğunu, bu kadar şehidi olan bir ailenin ferdine kaçmanın yakışmayacağını belirtir
  Zekiye ise kardeşini şehit vermiş, yıllar önce cepheye giten babasından ise yıllardır bir haber alamamıştır Şimdi de hayatta tek sevdiği İnsandan ayrılmak, ona kat be kat zor gelmektedir Yine de, onu sevgi ile uğurlar İslam Bey, “Yaşasın vatan ! diyerek Zekiyenİn yanından ayrılır
  İslam Bey, Zekiyenİn yanından çıktıktan sonra, dışarıda kendisini bekleyen gönüllülerin yanına gelir ve “Beni seven peşimden gelsin diyerek yola düşer
  Biraz sonra Zekiye de erkek kılığına girer ve İslam Beyin gittiği yoldan takip eder

  İkinci Perde:

  Gönüllüler, Silistre Kalesindedirler Zekiye de içlerindedir Miralay Sıtkı Bey, ölüm ve kalım günlerinin sayılı olduğunu, isteyenin gidebileceğini söyleyince, gönüllülerden birisi “madem gidecektik de buraya neden geldik diyerek bütün arkadaşları adına kararlılıklarını vurgular Zekiyeyı çocuk diye göndermek isterlerse de, ısrarlı turumu sayesinde vazgeçerler
  Çatışma bütün şiddetiyle başlar İslam Bey yaralanmıştır Zekiye onu tanıdığı için hemen yanına koşar, İslam Bey Zekiyenİn kollarında bayılır
  Zekiye, tedavisi için yanında revire gider,
  Miralay Rüstem Bey ile Sıdkı Bey ise gelmişten geçmişten derin bir sohbete dalarlar

  Üçüncü Perde:

  İslam Bey, hasta yatağında devamlı sayıklamakta, Zekiye ümit ve endişe ile başında beklemektedir Günler sonra gözlerini açtığında Zekiyeyi görünce, şaşırır Zekiye kendisini saklamaya Çalışsa da fazla direnemez ve iki sevgili konuşmaya başlarlar
  Düşman ise hedefine adım adım yaklaşmaktadır Kaleyi ele \ geçirmesi an meselesidir Tek çare olarak, kaleden çıkıp düşman cephaneliğini ateşlemek gözükmektedir Bu iş için İslam Bey yaralı hali ile Öne çıkar İkinci öne çıkan kişi ise Zekiyedir Yanlarına bir de Abdullah Çavuşu katarlar Sıdkı Bey Zekiyeye çok dikkatli bakar ve “Oğlum mezarda yatıyor der Zekiyeyi oğluna çok benzetmiştir

  Dördüncü Perde:

  Aradan günler geçmiş, düşman toparlanmaya başlamıştır Sıdkı Bey, çocukları düşman içine gönderdiğine bin kere pişman olmuş vaziyette dolanıp durmaktadır Nihayet, Abdullah Çavuş görünür ve olanları anlatır Anlattıklarından, İslam Beyin büyük bir kahramanlık ve fedakârlık örneği göstererek düşmana büyük kayıp verdiği anlaşılmaktadır Bu konuşma sürerken, İslam Bey, kelinde kırık kılıcı ile çıkagelir, tabii Zekiye de arkasından

  Sıdkı Bey coşku ile İslam Beyi “evladım diyerek kucaklayıp alnından öper İslam Bey de onun ellerinden Sonra Sıdkı Bey, çocuğun nerede olduğunu sorar İslam Bey, Sıdkı Beye bütün olup biteni anlatır Sıdkı Bey kızı yanına getirmesini söyler Sıdkı Bey, Zekiyeye sorduğu suallere aldığı cevaplardan kendi öz kızı olduğunu; Zekiye de yüzündeki duruşun aynı ninesi ve abisinin yüzündeki duruş olduğunu görerek, Sıdkı Beyİn öz babası olduğunu anlar Baba kız kucaklaşırlar Sevinçlerine diyecek yoktur
  Bu esnada, Abdullah Çavuş eratın önüne düşmüş, onları “Arş Yiğitler Vatan İmdadına marşını söyleterek yürütmektedir Sıdkı Beyin önüne gelince dururlar Sıdkı Bey erat önünde şu tarihi konuşmayı yapar:
  “Arslanlanml Doksan gündür çekmediğiniz belâ, görmediğiniz cefâ kalmadı Osmanlıların namusunu göklere çıkardınız Vatan sizden hoşnuttur Vatanımızın faydasını koruduk, yine de koruruz Her zaman koruruz Biz her zaman bu yolda ölmeye hazırırz Yaşasın vatan! Yaşasın Osmanlılar!
  Askerler de hep bir ağızdan: “Yaşasın vatan! Yaşasın Osmanlılar! dîye haykırır ve perde kapanır