Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi
  Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi Ne İşe Yarar
  Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi Örneği  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  VASİNİN AZLİNİ

  İSTEYEN : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:

  Adres

  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

  Adres

  AZLİ İSTENEN VASİ : Adı ve Soyadı

  Adres

  DAVA KONUSU : Vasinin azli

  AÇIKLAMALAR :

  1- Davacı müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir Ancak Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir
  2- Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır Bu sebeple işbu azil talebinde bulunmak zorunlu olmuştur
  DELİLLER : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs delil
  HUKUKİ NEDENLER : TMK md 424 ve İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi (Adı ve Soyadı)'in vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim //

  Azil İsteyen Vekili

  Avukat Adı ve Soyadı

  İmza


  ALıntıdır.