Valilikler Ne iş yapar

'Güncel Bilgiler' forumunda Sitem tarafından 15 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. -Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya yetkilidir.

  -Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

  -İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur

  -Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

  -Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder

  -Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

  -İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.

  -İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.
   


Similar Threads: Valilikler yapar
Forum Başlık Tarih
Güncel Bilgiler Tatil Hazırlığı Yaparken Dikkat 16 Mayıs 2016
Güncel Bilgiler Elma Kabızlık Yapar mı? 9 Mart 2014
Güncel Bilgiler Sizce Galatasaray Şamp.Ligi'nde Ne Yapar? 5 Kasım 2012
Güncel Bilgiler Canınız Sıkılınca Ne Yaparsınız 27 Mayıs 2012
Güncel Bilgiler İlaçları kimler yapar 18 Ekim 2011