Vahyin dili ne demek hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vahyin dili ne demek hakkında bilgi


  Vahiy, Allah’ın kendi kelâmını (sözünü, söylemesini) peygamberlere yukarıda özetle
  belirtildiği şekillerde ulaştırmasıdır. Allah’ın kelâmında harf, kelime ve ses bulunmadığı
  için onu belli bir beşerî dille aynılaştırmak ve meselâ “Allah Arapça konuşur” demek
  mümkün değildir.
  Vahiy –Allah Teâlâ’nın bildirmeyi dilediği mâna, hüküm ve nazım bozulup
  değişmeden– çeşitli dillere çevrilebilecek bir iletişim aracı, bilgi verme vasıtasıdır. Burada
  soru, “vahyin çeşitli dillere çevrilmesinin, çeşitli dillerde gelmesinin, vahyetme eyleminin
  hangi noktasında ve nasıl gerçekleştiği” ile ilgilidir. Vahyin muhatabı olan ümmetler
  Allah’ın verdiği bilgileri ve tâlimatı anlamadan ona itaat edemeyecekleri için, ilâhî
  bildirimlerin ilgili peygamberlere, her bir kavmin kendi dilinde vahyedilmiş olduğunu
  Kur’ân’dan öğreniyoruz (İbrâhîm 14/4). Ancak ilâhî kelâmın beşerî dile çevrilmesi, bu dil
  kalıbına dökülmesi nerede ve nasıl olmaktadır? Bu soruya eskiden beri çeşitli cevaplar
  verilmiştir.
  Vahyin kaynağının, doğrudan Allah değil, faal akıl olduğunu ileri süren ve buradan
  hareketle vahyin dilini, sözlerini beşerîleştiren, peygamberlerin zihin ve ağızlarının eseri
  olduğunu ileri süren filozoflarla ilâhî kelâmın harf, kelime ve sesleri de ihtiva ettiğine
  inanan bir kısım Selefî düşünce mensuplarını iki uç sayarsak Ehl-i sünnet’i ortaya almak
  gerekir.
  Ehl-i sünnet kelâmcılarında kabul gören açıklamaya göre söz (kelâm) önce zihinde
  oluşur, sonra kelime ve seslere dökülür. Birincisi zihindeki söz (kelâm-ı nefsî), ikincisi
  dildeki sözdür (kelâm-ı lafzî). İlâhî kitaplardaki sözlerin zihnî olana denk düşen kısmı
  Allah’ın sıfatı olup asla yaratılmamıştır, ezelî ve ebedîdir. Vahyin, dildeki söze denk düşen
  kısmı ise yaratılmıştır. Bu açıklamadan anlaşılan da ilâhî-nefsî kelâmın belli bir beşerî dil
  ile olmamasıdır. Beşerî dil ile olan lafzî kelâmdır. Ancak bu lafzî kelâm hangi aşamada ve
  nasıl oluşmaktadır ve beşer dilinde olmasına rağmen nasıl ilâhîdir?
  Yukarıdaki açıklamalardan çıkan sonuca göre Allah’ın kelâmının, insan tarafından
  bilinen ve kullanılan dillerden bir dili yoktur. İlâhî kelâm melek veya peygamber aracılığı
  ile muhataplarına gelirken, yine Allah’ın yaratması ve müdahalesiyle –peygamber veya
  meleğin zihninde ve dilinde– muhatapların dillerine dönüşmektedir.