Vahiy kavramının anlamı kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Habibe tarafından 22 Kas 2015 tarihinde açılan konu

  1. Vahiy anlamı nedir kısaca

    Vahiy lügatte; ilham etmek yani gizlice nakşetmek, elçi göndermek, işaret etmek, göstermek, fikir vermek ve benzeri anlamlara gelmektedir.
    Bir terim olarak ise vahiy; ilahi buyrukların insanlara iletilmesi için kendine has yol ve metot kullanarak Allah tarafından seçilmiş olan Elçilere ulaştırılmasıdır. Bunu kısaca şöyle izah edebiliriz: Allah, insanların haberdar olmasını dilediği mesajları, yine insanların içinden seçerek risaletle görevlendirilmiş olduğu peygamberlerine doğrudan veya bazı vasıtalar kullanarak bildirir. Maksat kısaca insanları Allah'ın yolundan alıkoymak isteyen İblisi ve onun emri altında çalışan tüm Şeytanı ve şeytani çabalara karşı onların uyanık olması olmalarını sağlamaktır. Vahyin insanlara intikalini Allah- vahiy meleği -peygamber ve- insan sırasıyla formüle edebiliriz. Vahiy meleği ile kastedilen ise, Cebrail'dir. Azrail,mikail ve İsrafil adındaki melekler de büyük melektir arasında zikredilmiş ve Cebrail ile birlikte bunları dört büyük melek denmiştir. Vahyin peygamberlere intikali birkaç yoldan gerçekleştirilmiştir. Doğrudan İlhan edilip kalbe nakş edilmesi, rüya yoluyla bildirilmesi, vahiy meleğin bazen insanlar suretinde bazen de kendi şeklinde görünüp vahy etmesi, kulağa fısıldayarak ve çıngırak sesine benzer sesler ile birlikte vahy edilmesi, söz konusu Vahiy yollarındandır.