Vahhabilik Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 11 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


 1. Vahhabilik Nedir?


  Vahhabilik, XVII. yüzyılın sonunda Yemen ve Arabistan taraflarında ortaya çıkmış siyâsî ve itikâdî bir harekettir. Bu günkü Suud yöneticileri de genellikle bu akımın temsilcileridir. Zârihî ve Hâricî bir bakış açıları vardır. Kuran-ı Kerim ayetlerini mecâzî manalarına yaklaşmaksızın olduğu gibi anlama meyli vardır. İnançlarında taassup gösterirler. Kendi görüşlerinde olmayanları tekfir ederler. Muhaliflerine karşı sert davranırlar. Haramı haram helali de helal kılan sadece Allahtır. Hz. Peygamberden sonra hiç kimsenin sözü din hususunda delil olamaz. Akaid konusunda kelam bilginlerinin sözlerine, helal ve haram konusunda fukahanın sözlerine itibar edilemez. Kuran ve sünnete veya kaynaklara dönüş diye nitelendirilen bu metotta Kuran ve sünnet üzerine yapılmış olan akla ve ilme dayalı yorumları reddetme vardır. Onlar nazarında ayet ve hadisleri tefsir ve tevil keyfîlik ifade eder. Dinin emirlerini uygulama imandandır. Bu nedenle, tembellik sonucu farz namazları kılmayan veya zekatını vermeyen kişi mümin olmaktan çıkar ve kafir olur. Bu inanç Vehhabileri kendilerinden olmayanlara karşı sert davranmaya itmiştir.

  Vahhabi harekete dünya müslümanlarının pek azı tarafından benimsenmiş, günümüzde de yumuşayarak bazı değişikliklere uğramıştır.
  Vahhabilerin amelde mezhepleri Hanbelîdir. Kendisi de bir Hanbelî âlimi olan İbn Teymiyyenin görüşlerini genellikle referans gösterirler.
  Başından beri tasavvuf ve tarikatlaşma oluşumlarına cephe almışlardır. Çok peşin bir önyargı ile bu oluşumlara küfür damgasını vururlar.

  Dünyada ne kadar insan varsa o kadar duyuş, seziş ve ifade ediliş biçimi vardır. İnsanlar birbirinden ayrı yapılarda yaratılmışlardır. Öyleyse eğitimde uygulanacak yöntemlerde de farklılıklar olmalıdır. Ashab-ı kiramdan her birinin ayrı ayrı özellikleri ve fıtratları vardı. Büyüklük bu denli ayrı yaratılışa sahip insanları kendilerinden ödün vermeden, ortak değerlerde buluşturmaktır. Hz. Peygamber aynı soru karşısında ayrı ayrı sahabeye ayrı ayrı cevapları vererek ayrı ayrı cephelere yönlendirmiştir. İnsan makine değildir. Birinin hoşlandığı bir iltifatı diğeri kendisine yapılmış bir hakaret olarak kabul edebilir. Öyleyse her insanın yapısına göre bir irşad yöntemi geliştirmek gereği açıktır.

  Alıntıdır.
   


Similar Threads: Vahhabilik Nedir
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Berzah alemi nedir kısa bilgi 27 Haziran 2017
Dini Bilgiler Mesih Nedir? Mesih ile ilgili ayetler 9 Haziran 2017
Dini Bilgiler Berat Gecesinin Önemi Nedir 9 Mayıs 2017
Dini Bilgiler Oruç Nedir? Kısaca 1 Ocak 2017
Dini Bilgiler Erdemliler birliği Hılful-Fudul Antlaşması nedir 31 Mart 2016