Uzlaşımcılık Hakkında Kısa Bilgi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Masal tarafından 4 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu  1. Uzlaşımcılık Hakkında Kısa Bilgi


    Çelişkili düşünce ve öğretileri uzlaştırmaya çalışan öğreti.

    Birleştirimcilik ve bağdaştırmacılık deyimleriyle de dile getiriliyor. Seçmecilikle karıştırılmamalıdır. ‘’Seçmecilik, doğaya aykırı olan her türlü uyuşturmalardan tiksinir, uzlaşımcılığı andıran her şeyi bir yana bırakır’’. Uzlaşımcılık, genellikle Aristoteles’le Platon’un bağdaştırılması yolunda gelişmiştir.

    Türk Dil Kurumunca yayımlanan Toplumbilim Terimleri Sözlüğü’nde, Prof. Dr. Özer Ozankaya bağdaştırmacılık deyimiyle dile getirdiği uzlaşımcılığı şöyle tanımlamaktadır: ‘’Çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, ilkelerin, ekinlerin vb. her birinin kimi öğeleri belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim içinde bir araya getirilmesi’’. (sentezlenmesi N.)

    Eğitim Terimleri Sözlüğü’nde de Dr. Ferhan Oğuzkan birleşimcilik deyimiyle dile getirdiği uzlaşımcılığı şöyle tanımlamıştır:’’Genellikle felsefe ve din konularında birbirine benzemeyen birtakım görüşleri ya da birbiriyle çelişkili durumda bulunan düşünceleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan öğreti’’.