Üstün Zekalı Çoçukların Özellikleri

'Sağlık Rehberi' forumunda ayşin tarafından 4 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
  A- Bedensel Özellikleri:
  1- Grup olarak, beden yapıları ve sağlık durumları bakımından yaşıtlarına oranla üstündürler.
  2- Doğumda normal çocuklardan daha ağırdırlar.
  3- Boy ve ağırlık bakımından normal çocuk grubunun üstündedirler.
  4- Erken yürür ve erken konuşurlar.
  5- Duyu organı bozuklukları, bedensel sakatlık, diş deformasyonu vb. normal çocuklara göre daha az rastlanır.
  6- Ortalama ölüm yaşı daha yüksektir.
  7- Hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar.

  B- Zihinsel Özellikler:
  1- Çabuk ve kolay öğrenirler.
  2- Kelime hazineleri çok geniştir, bildikleri kelimeleri kolaylıkla kullanırlar.
  3- Zihinsel işlemleri kolaylıkla başarırlar.
  4- Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde, mantıki çağrışımlarda ileridirler.
  5- Soyut fikirlere karşı ilgileri fazladır. Dikkatleri devamlıdır.
  6- Akademik konularda yaşıtlarından 1 – 2 yıl ileridirler.
  7- Her alandaki okul çalışmalarında normalden 1 – 2 yıl üstündürler.
  8- Sınıf düzeylerinin 1-2 yıl üstündeki kitapları okumaktan hoşlanırlar ve anlarlar.
  9- Diğer çocukların farkında olmadığı pek çok alanda bilgi sahibidirler.
  10- Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutarlar ve hatırlarlar.
  11- Çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir.
  12- Çoğunlukla okula başlamadan önce okuma – yazma öğrenirler.
  13- Pratik bilgileri çoktur.
  14- Hazır cevaptırlar, uyanık ve girgindirler.

  C- Sosyal Özellikleri:
  1- Arkadaşları arasında popülerdirler.
  2- Kolayca arkadaşlık kurabilirler. Arkadaşlarını kendilerinden yaşça 2-3 yaş ileri olanlardan seçerler.
  3- Grup içinde lider olabilirler, başkalarına tabi olmaktan hoşlanmazlar.
  4- Okula karşı isteklidirler, ders dışı uğraşılara katılmaktan zevk alırlar.
  5- Ders uğraşılarının yanı sıra, sosyal uğraşılar, sportif faaliyetler, şiir, hikaye ve resim alanlarında çalışmaktan hoşlanırlar.
  6- Nüktedandırlar, yerinde hikaye ve fıkra anlatmaktan hoşlanırlar.
  7- Kendilerine ait orijinal ilgileri vardır.
  8- Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar
    2. Cevap: Üstün Zekalı Çoçukların Özellikleri

  Tesekkürler :f40: