unesco nedir görevleri hakkında bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gelincik tarafından 27 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. INESCO açılımı nedir? ve UNESCO'nun görevleri nelerdir?

  Birleşmiş Milletler Teşkilâtının,ırk, cins, dil ve din farkı gözetmeksizin, dünya milletlerine tanınan insan hakları ve hürriyetlerini hâkim kılmak, milletler arasındaki işbirliğine eğitim, bilim ve kültür yolları ile yardım ederek barış fikrini sağlamlaştırmak amaçlarıyla kurulmuş ve bir teşkilât. Bu teşkilâtın merkezi Paris'tedir. UNESCO iç yapısı bakımından üç organa ayrılmıştır.

  Genel Kurul : Her üye devletten bir üyeyi ihtiva eder. İki yılda bir, programı ve bütçeyi düzenlemek için toplanır.

  Yönetim Kurulu : Yirmi üyesi vardır. Eğitim, kültür ve bilim alanlarında tanınmış ve ayrı ayrı milletlerden seçilen bu üyeler yılda iki defa toplanır. Genel Kurulun kabul ettiği programı yürütmekle vazifelidir.

  Sekreterlik : Bir genel sekreterin idaresindedir. Genel Sekreter, Genel kurul tarafından altı yıl için seçilir.

  UNESCOnun görevleri;

  - Cehaleti ortadan kaldırmak bilime önem vermektir
  - Dünya barışını sağlamak
  - Dil, din, ırk ayrımlarını ortadan kaldırmak
  - Memleketler arasındaki kültürleri duyurmak
  - Okul, kütüphane gibi yerler kurmak
  - Bilim araştırmalarına imkan vermektir