Umre yapana hac farz mıdır ?

'Sorularla İslamiyet' forumunda Semerkand tarafından 31 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Umre yapanana hac farz mıdır ?
  Soru :Umre yapana hac farz olur mu?

  Cevap;
  Üzerine hac farz olan bir kimsenin herhangi bir sebeple Mekkeye gitmesi veya umre haccını yapması hiçbir şekilde üzerindeki hac borcunu kaldırmaz. Çünkü umre haccı sünnettir, farz hac yerine geçmez. Zaten umre, farz olan hacdaki şart ve esasların bir kısmını taşımamaktadır. “Hac fevrîdir görüşüne göre, o kimse memleketine dönse de, ilk senede hacca gitmesi gerekir. O ibadet borcunu ödemeden hac farîzasını üzerinden kaldırmış olmaz.

  Fakat maddi durumu müsait olmayan bir kimse herhangi bir sebeple Mekkeye gidip Kâbeyi görecek olsa, orada bulunduğu vakit hac mevsimine rast gelir ve hac yapma imkânını da bulursa, bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Hac ayları: Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin ilk on günüdür. Fakat Mekkede bulunduğu vakit hac aylarına tekabül etmiyor, ancak orada kalabiliyorsa, bazı Hanefi âlimlerine göre hac mevsimini bekleyip haccı yapması gerekir. Orada uzun müddet beklemenin zor olacağı ve kişinin bazı işlerinin aksayacağını nazara alan bir kısım âlimlere göre ise, böyle bir insanın Mekkede kalıp beklemesi mecburi değildir.

  Şimdi ise, hac mevsimini beklemek için Mekkede kalmak mümkün olmamaktadır. Çünkü Suudi Arabistan idaresi, resmi görevlilerden ve orada çalışanlardan başkasına uzun müddet ikamet izni vermemektedir.

  Bu durumda, hac mevsiminden önce vazifeli olarak gidip bu vesileyle umre yapan veya herhangi bir sebeple Kâbeyi gören fakir bir kimseye hac farz olmaz. Zira hapis korkusu ve devletin sınır dışı etme endişesi vardır. Ayrıca zengin de olmadığına göre haccın farz olduğu söylenemez.

  Mehmed Paksu
  İbadet Hayatımız-1