Ülkemizde kadın çalışanların diğer çalışanlara oranı

'Güncel Bilgiler' forumunda Misafir tarafından 7 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Türkiye'de kadın çalışanların diğer çalışanlara oranı nedir
       2. Cevap: Ülkemizde kadın çalışanların diğer çalışanlara oranı

    Yapılan araştırmalara göre, günümüzde Türk kadınının ancak üçte biri (1/3) çalışma hayatında yer almaktadır Sektörlere göre tekstil, öğretmenlik, tıp ile ilgili meslekler kadınların çoğunlukta olduğu ya da kadın erkek sayısının birbirine yaklaştığı alanlar olarak göze çarpmaktadır Çalışan kadınlar, uzmanlık gerektirmeyen mesleklerde yoğunlaşırken, işgücü piyasasındaki kadınlar, genelde kısmi süreli çalışma, geçici süreli çalışma ve evde çalışma gibi atipik ve kayıt dışı istihdam biçimlerinde ağırlıklı olarak yer almaktadır.