Üçüncü Söz

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 18 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Risale-i Nur Külliyatı ,üçüncü Söz

  İBADET ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasâret ve helâket olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:

  Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der:

  “Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükûmetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silâhsız gider. Zahirî bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askerî altındaki sağ yolun yolcusu ise, mugaddî hülâsalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlûp edecek iki kıyyelik bir mükemmel mîrî silâhı taşımaya mecburdur.

  O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu, binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır, nizama tâbi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur; fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem herşeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahall-i maksuda yetişir; orada âsi ve kaçak cezasını görür.
  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :
  1 : “Ey insanlar, ibadet ediniz. Bakara Sûresi, 2:21.

  konuda geçen lügat ve anlamları

  Lügatler :
  adüvv : düşman
  âsi : isyankâr
  bahtiyar : talihli, mutlu
  batman : yaklaşık 8 kg. ağırlığında bir ağırlık ölçüsü
  bedbaht : talihsiz, kötü talihli
  fısk : günah, günahkârlık
  hadsiz : sınırsız
  hasâret : zarar
  helâket : yok oluş
  hiffet : hafiflik
  hülâsa : öz, konsantre
  ibadet : Allaha kulluk
  intizam-ı askerî : askerî disiplin
  intizamsız : düzensiz
  mahall-i maksud : hedeflenen, varılacak yer
  menfaat : yarar
  minnet : iyilik karşısında kendini borçlu hissetmek
  mîrî : devlete ait
  muarrif : tarif edici, tanıtıcı
  mugaddî : gıdalı, besleyici
  nefer : asker, er
  okka/kıyye : 1.283 grama karşılık gelen ağırlık ölçüsü
  saadet : mutluluk
  sefahet : yasak zevklere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık
  suret : şekil, biçim
  tâbi olmak : uymak
  temsilî : kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik
  zahirî : görünüşte


  [​IMG]