Tuvalete melek girer mi?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 20 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. melekler tuvalete girer mi

  Tuvalette meleklerimiz dışarıda mı bekler?

  Melekler "irade" sıfatından gelen, "tekvini şeriat" olarak bilinen ve kâinatta işleyen Cenab-ı Hakk'ın icraatlarının hamelesi ve mümessilleridir. Hakiki irade ve tesir sahibi Kudret-i İlâhiyenin emirlerine tâbi olarak çalışır, iş görürler.

  Kur'ân-ı Kerim'in bazı âyetlerinde bu meleklerin bu kısmından bahsedilir. Meselâ Ra'd Sûresinin 11. âyetinde meâlen;

  "Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçi bekçiler vardır."

  buyurulur ki, bu âyetin tefsirinde şöyle denilmektedir:

  İnsanın yanından hiç ayrılmayan sekiz tane vazifeli melek vardır. Bunların dördü gündüz, dördü de gece vazife görürler. Bu dört melekten ikisi hafaza meleği, diğer ikisi de kirâmen kâtibindir. Hafaza melekleri insanı korumakla görevlidir, diğer ikisi de insanın sevap ve günahlarını yazar.

  Hafaza melekleri hakkında meşhur Müfessir İmam Mücahid şöyle der:

  "Allah'ın insanı korumakla vazifeli melekleri vardır. Bunlar insanı uykuda ve uyanıkken, cin, insan ve diğer mahlukların şerrinden korurlar."

  Bu melekler her zaman insanla beraberdirler. Ancak bazı anlarda ayrılırlar, geride dururlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asv) bu hususu şöyle ifade ederler:

  "Sizinle beraber bulunan ve hiç ayrılmayan melekler vardır. Bunlar ancak helaya giderken ve cinsî yakınlık esnasında ayrılırlar. Öyle ise onlara karşı hayalı davranın ve hürmette bulunun." (Muhtasar İbni Kesîr, 2: 273.)

  İnfitar Sûresinde ise "kirâmen kâtibin" meleklerinden şu şekilde bahsedilir:

  "Üzerinizde işlediklerinizi hıfzedip kaydeden melekler vardır. Onlar mükerrem yazıcılardır. Az çok ne yaparsanız bilirler."(İnfitar Sûresi, 10-12).
    2. meleklerin bizimle beraber gelemedikleri tek yer tuvalettir.biz buraya girince onlar kapının önünde beklerlermiş. Şayet biz bir günah işlersek onlara kötü bir koku gelirmiş. günah olmasının sebebi ise melekler sesimizi duyar ve bize bir şey oluyor , zarar geliyor diye ağlarlarmış
  bu sebepten de tuvalette konuşmak veya şarkı söylemekte günahtır..
    3. Evet biz tuvalete girdigimizde melekler dışarıda bekliyor eğer tuvalette ses çıkarırsak melekler sana bişey oldu diye içeri girerler sana bişey olmadığnı gördüklerinde dışarı çıkarlar ama ikinci ses çıkardığında yani sana bişey olupta ses çıkarsa içeri girmez yani tuvaletteyken ses çıkarmamaliyız