Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 24 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve ilk Türk Devletleri

  Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı hakkında bilgi

  Orta Asya, Türklerin ilk ana yurdudur. Orta Asya içerisinde Türklerin ilk yaşadıkları yerler Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısı ile Hazar denizinin kuzey doğusu arasındaki düzlüklerdir. Orta Asya doğuda Kingan dağlarından batıda Hazar denizine, kuzeyde Sibirya kıyılarından,güneyde Himalaya ve Karanlık dağlarına kadar uzanan çok geniş bir bölgedir.

  Orta Asyanın coğrafi koşulları, Türklerin yaşantısını ve kültürlerini derinden etkilemiştir. Bu etkiler;

  Karasal iklime sahip olan Orta Asya bozkırları, tarımdan çok hayvancılığa elverişlidir. Bu nedenle, Türklerin temel geçim kaynağı “HAYVANCILIK olmuştur.

  Türkler, hayvanları için yonca, kendileri için mısır yetiştirmişlerdir. Türklerin diğer geçim kaynağı “TARIM olmuştur.

  Madeni işlemeyi bilen Türkler, demirden çeşitli eşyalar, savaş araçları yapmışlardır. Bu durum Türklerin savaşçılık yeteneğini geliştirmiştir.

  Hayvancılık ve göçebe yaşam biçimi, atın evcilleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Atı evcilleştiren ilk millet Türklerdir.

  Bozkır yaşam koşulları, Türklerde özgüven ve güçlü bir irade oluşmasına ve dayanıklılıklarının artmasına yol açmıştır.

  Türk boyları, hayvan sürülerine otlak ve su bulabilmek için GÖÇEBE (KONAR-GÖÇER) YAŞAM BİÇİMİNİ benimsemişlerdir. (Yarı göçebe)

  Göçlerin Nedenleri ise şunlardır;

  İklim koşulları
  Nüfusun artmasıyla ekonomik kaynakların azalması
  Türk boylarının kendi aralarındaki mücadeleleri
  Toprak ve otlakların verimli olmaması
  Hayvan hastalıkları
  Dış baskılar (Çin,Moğol baskıları)

  Bu göçler sonucunda;

  Türkler, göç ettikleri ülkelerde yeni devletler kurmuşlar ve türk kültürünün yayılmasını sağlamışlardır.
  Türkler, yerleştikleri topraklarda yerli halkla kaynaşarak yeni kültürlerin oluşmasını sağlamışlardır.
  Avrupa ve Asyanın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine neden olmuşlardır.
  Türk boylarından bazıları göç ettikleri bölgelerdeki kültürlerin etkisiyle milli benliklerini kaybetmişlerdir.

  İlk Türk Devletleri

  Büyük Hun (Asya Hun) Devleti
  Avrupa Hun Devleti
  Göktürk Devleti
  İkinci Göktürk (Kutluk) Devleti
  Uygur Devleti

  Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

  Avarlar
  Bulgarlar
  Hazarlar
  Macarlar
  Peçenekler
  Kumanlar (Kıpçaklar)
  Uzlar (Oğuzlar)
  Başkırtlar (Başkurtlar)
  Sabarlar (Sibirler / Sabirler)
  Türgeç Devleti
  Kırgızlar
  Karluklar
  Kimekler