Türklerin Orta Asya'daki En Eski Yurtları

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Orta Asyadaki En Eski Yurdu  Türklerin Orta Asyadaki En Eski Yurtları Hakkında Bilgi

  Türklerin ilk ve anayurdu Orta Asyadır.Orta Asyanın sınırları şöyledir :

  Doğuda Kingan ( Kadırgan ) Dağları
  Güneyde Hindikuş , Karanlık dağları
  Batıda Hazar Gölü
  Kuzeyde Sibirya ovaları ile çevrili toprak parçasıdır

  Türklerin burada yaşayışları

  Türklerin Orta Asyadaki yaşayışlarının , bulundukları yerin iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri belirlemişti . Bu nedenle Türkler , ana yurtta , tarım ticaret ve daha çok hayvancılıkla geçinirlerdi .

  Türklerin Yerleştikleri Bölgeler

  Orta Asya da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler .
  Tarihte buna Büyük Göçler diyoruz

  Göçlerin en büyük nedeni ekonomik nedenlerdir.

  Yurtlarında iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık , toprakları verimsizleştirdi . Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçe neden olmuştur

  Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asyada Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Ye-nisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500′lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylara ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallara kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu.

  M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltarak Altaylara inmiş, Türkistana (Doğu ve Batı Türkistan) yerleşmişlerdi. M.Ö. yedinci yüzyılda, Ordos, Volga ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibiryaya göç etmişti. Onlarla bir süre yaşayan Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural dağlarının güneyine indiler.

  M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda Türkler hem batıda, hem doğuda yoğun olarak göründüler. İrtiş nehrinin batısında ve Hazar çevresinde yaşayanlara Batı Türkleri; doğuda, iç Asyanın çeşitli yerlerinde ve kuzeybatı Çinde yaşayanlara ve buralara hâkim olanlara Doğu Türkleri denildi.