Türklerin Müslüman Oluşu

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 14 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Müslüman Olması

  Türklerin Müslüman Oluşu Kısa

  Emeviler döneminde Müslüman orduları Maveraünnehire kadar ilerlediler. Burada yaşayan Türkler doğuda bulunan Çin ile savaş halindeydi. Batı tarafından İslam ordusu gelince, onlarla da savaşmak zorunda kaldılar. Topraklarının bir bölümü Müslümanların eline geçti.

  Emevi devleti Abbasilerle siyasi çekişme içindeydi. Abbasiler Türklerle birlik olup 750 yılında Emevi devletini yıktı. Bu olaydan sonra Araplarla Türkler arasında bir yakınlaşma oldu.

  Bir yıl sonra Abbasilerle Çinliler arasında savaş çıktı. Talas Savaşı adı verilen bu çarpışmada Türklerin çok yararları oldu. Böylece Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma arttı. Türkler İslamı kendi dinlerine yakın buldular. Aralarında Müslüman olanların sayısı armaya başladı.

  Devlet olarak İslamı ilk kabul eden Türkler Karahanlılardır. Karahanlılar 930 yılında İslamiyeti resmen kabul etmişlerdir.

  Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra, İslamın öncülüğünü yaptılar; onu dünyanın her tarafına yaydılar.  alıntı