Türklerin Müslüman Olma Süreci

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 15 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Müslüman Olma Nedenleri Nelerdir

  Türkler Nasıl Müslüman Oldu

  Türklerin Müslüman olma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  Siyasi Nedenler:

  1. Türkler'in Çinlilere karşı güçlü müttefik elde etmek istemeleri
  2. Abbasilerin ılımlı politikaları

  Ekonomik Nedenler:

  1. Türkler'in haraç ve cizye vergisinden kurtulmak istemeleri
  2. Abbasi ordusunda ücretli askerlik yapmaları


  Diğer nedenler;

  1. Türkler'in doğuştan savaşçı olmaları ve her Türk erkeğinin asker sayılması İslamiyet'teki cihat anlayışı ile uyuşması
  2. İslamiyet'in kendi dinleri ile olan benzerliği
  3. Türklerin sosyal hayatındaki bir takım unsurların İslamiyet'te de olması


  Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler, Hz. Osman zamanında başladı. Müslüman Araplar Kafkasyada Hazar Türkleriyle karşılaştılar. 651 yılında başlayan savaşlarda, Hazar başkentine kadar sokulan Araplar geri püskürtüldü. Hazarların güneye doğru inip günümüzdeki Ermenistan topraklarına girmelerinden sonra da Arap-Hazar çarpışmaları yarım yüzyıl devam etti. Emeviler zamanında 705 yılında Maveraünnehir bölgesine giren Arap orduları önce Türgeşler, daha sonra da Karluklarla mücadele ettiler. Emeviler, Müslüman Arpları diğer Müslümanlardan üstün tuttukları için bu dönemde Türkler İslamiyeti kabul etmediler. İkinci Göktürk Devletinin yıkılmasında sonra Çinliler, Türklerin zayıf durumundan yararlanmak için Türklere karşı sefere çıktılar. Türkleri, batıdan da Araplar tehdit ediyordu. Türkler, ezeli düşmanları Çine karşı Abbasilerle birlik oldular. 751 yılında Çin-Arap savaşında (Talas Savaş), Çinliler büyük bir yenilgiye uğradı. Böylece, Çinlilerin Batı Türkistanı alma hayelleri gerçekleşemedi. Türkler ve Araplar, bu savaştan sonra Çinlilerden kağıt ve barut yapımını öğrendiler. Talas Savaşından sonra Türklerle Abbasiler arasında yakınlaşma başladı. Abbasilerin Türklere gösterdikleri ilgi ve yakınlık, Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştırdı. ilk olarak Yağma, Çiğil ve Karluk Türkleri İslamiyeti kabul ettiler. Müslüman olan Türkler, Abbasi ordularında üst makamlarda görev yaptılar. Araplar, Hazarlar ve İtil Bulgarları ile de ticari ilişkilerde bulunmuşlar, bu ülkelere İslamiyetin yayılması için din adamları ve seyyahlar göndermişlerdir. Türklerin en büyük boylarından birisi olan Oğuzlar 10. yüzyıldan itibaren Müslüman olmaya başladılar. Onların Müslüman olmasında Abbasilerin Türklere gösterdiği yakınlık oldukça etkili oldu. Ayrıca İslamiyette var olan tek tanrı inancı, adelet, iyilik, akıl ve bilime verdiği önem Türklerin Gök Tanrı inancıyla yakınlık gösteriyordu. Bu dönemde Müslüman olan Oğuzlara, onları diğer Oğuz ayırt etmek için Müslaman Türk anlamında Türkmen adı verildi.

  Alıntı
   


Similar Threads: Türklerin Müslüman
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Türklerin Müslüman Oluşu Hakkında Kısa Bilgi 21 Haziran 2012
Tarih Bölümü Türklerin Müslümanlığı Kabulü 21 Haziran 2012
Tarih Bölümü Türklerin Müslüman Oluşu Hakkında Bilgi 15 Haziran 2012
Tarih Bölümü Türklerin Müslüman Oluşu 14 Haziran 2012
Tarih Bölümü İslamiyetten Önce Türklerin Dini 3 Eylül 2012