Türklerin İnsanlığa Katkıları

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 10 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin İnsanlığa Katkıları  Türklerin Bilime ve Uygarlığa Katkıları  Türkler'in bilime ve uygarlığa katkılarına bazı örnekler:

  1. Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur

  2. Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır

  3. Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa'ya götüren ulustur

  4. Tekerliği ilk kullanan ulustur Hitit Türkleri Anadolu'ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya'da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır

  5. Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir

  6. Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göç eden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır

  7. Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein'dan önce söyleyen, Anadolu'da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir

  8. Aristoteles ve Batlamyus'un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni'dir (973-1051)

  9. Yoğurt ve kahve kullanımı

  10. Barutun savaşlarda ilk kullanımı

  11. Yerleşik hayata ilk geçen kavimlerden olduğu söylenmektedir.

  * El-Battani, Trigonometrik bağlantıları bugünkü kullanılan şekliyle formülleştirmiş, 877 yılından 929 yılına kadar sürekli astronomik gözlemler yapar; Tanjant ve Kotanjant'ın tanımını yaparak Sinüs, Tanjant ve Kotanjant'ın sıfırdan doksan dereceye kadar tablosunu hazırlar JRisler: “Trigonometrinin gerçek manada mucidi Battanidir


  * Ebubekir er-Razi, cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanır; tıp biliminde deney ve gözlemin çok önemli olduğundan bahseder


  * Ebü'l-Vefa trigonometriye "Sekant –Kosekant- tanjant-cotanjant" kavramlarını kazandırır Gözün görülebilir cisimler doğrultusunda ışınlar yaydığını söyleyen Öklid ve Batlamyus'a karşı; “'Görülecek cismin şekli, ışık vasıtasıyla gözden girer ve orada mercekler vasıtası ile nakledilir' diyerek, yaptığı sayısız denemelerle 'göze gelen uyarıların görme sinirleri ile beyne iletildiğini' belirtmiştir

  * İbnü-l-Heysem ise optik biliminin öncüsüdür Roger Bacon ve Kepler onun eserlerinden faydalanmışlar, Galileo onun eserlerinden faydalanarak teleskopu bulmuştur

  * el-Beyruni; Çeşitli maddelerin birbirinden ayırt edilme yollarından birinin, maddelerin özgül ağırlıkları olduğunu söyleyerek, sıcak su ile soğuk su arasındaki özgül ağırlık farkını tespit etmiştir Galilei'den 600 yıl önce dünyanın döndüğünü kanıtlamış, Newton'dan 700 sene önce dünyanın çapını hesaplamıştır Bu konuda ortaya attığı kanun, Avrupada “Beyruni Kuralı diye bilinir El-Beyruni, 973 yılında 'Bilimsel çalışmaların, deneylerle ispat edilmesi gerektiğini ve belgelere dayanmasının zorunlu olduğunu' söylemiştir