Türklerin Etnik Kökeni

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 8 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Etnik Kökeni


  Türklerin Etnik Kökeni Nedir


  Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya'dır.
  Türkler denince akla Asya kıtasında yaşayan ve Türkçe konuşan Halklar gelmektedir. Bu insanların sayısı 130 und 150 Milyon arasında tahmin edilmektedir. Genel olarak bu toplulukları; Türk Ulusları, Türkçe konuşan Halklar, Türk-Tatarlar, Turko-Tatarlar, Turko-Moğollar olarak adlandırabiliriz. İlk göçebe Türk Toplulukları Orta Asyada „Altay bölgesinde“ yaşamış olan topluluklardır. Türklerin kültürleri, gelenek ve görenekleri, ticaret şekilleri ve yaşama biçimleri çok yönlü ve tarihleri çok zengindir. Bugün Türklerin büyük bir kısmı Sünni-Müslüman olarak yaşamaktadırlar.

  Türk Grupları
  Genel olarak Türkleri 4 gruba ayırabiliriz.
  Kuzey Türkleri
  Batı Türkleri
  Doğu Türkleri
  Güney Türkleri