Türklerin Bugüne Kadar Kullandığı Alfabeler

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 29 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Bugüne Kadar Kullandığı Alfabeler Nedir  Türklerin Geçmişten Bugüne Kadar Kullandığı Alfabeler Nelerdir

  Türkler, çeşitli yerlerde ve yerleştikleri sahalarda başka başka alfabeler kullandılar. Sesin ifadesi olan harf denen işaretler itibaridir, iğretidir, takmadır. Aynı ses ayrı alfabelerde, değişik harfler/şekiller ile yazılır. Alfabeye, İslam dininin kabulüyle Osmanlı terbiyesinde yetişen yaşlıların hala kullandıkları şekliyle, Elifba, Ebced de denilmiştir.

  Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler şöyledir


  Göktürk (Orhun) alfabesi:
  Metinleri Orta Asyadaki Orhun Nehri kıyısında bulunduğu için Göktürk veya Orhun ismi ile anılır. Orhunda yerleşen Türkler tarafından kullanıldığı için de Türük, Türk Alfabesi denir. Türklere mahsustur ve Esik Kurgan yazısına benzer. Hunlar, Göktürkler ve sathi olarak da Asya ve Avrupaya yayılan Türk kavimleri, kullanmıştır.

  Uygur alfabesi:
  Göktürklerden sonra Türkistanda devlet kuran Uygurlardan adını alır. Uygurlar ve Türkistandaki Türkler kullandı. On sekiz işaretten meydana gelir. Dördü sesli, gerisi sessizdir. Harfler umumiyetle birbirine bitişiktir, çok defa başta, ortada ve sonda olmak üzere üç şekli vardır. S

  Arap-İslam alfabesi:
  Türklerin topluca İslamiyet'i kabulünden, yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir.

  Kiril alfabesi:
  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hudutları içinde yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır. Kiril Alfabesi, ihtiyari olmayıp, Rus ve komünist emperyalizmin zoraki tatbikidir.

  Latin alfabesi:
  Bu alfabe, 1925 yılında ilk defa Azeri Türklüğü tarafından kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra; 1928de Türkiyede kullanılmaya başlandı

  Türkler; Orhun-Türk, Uygur-Sogd, Arap-İslam, Kiril-Slav ve Latin alfabelerinden başka Sogd, Mani, Brahmi, Süryani, Rum, Slav vs. gibi alfabeleri de kısmen kullanmışlardır.
   


Similar Threads: Türklerin Bugüne
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Türklerin Bugüne Kadar Kullandığı Alfabeler ve açıklamaları 26 Mayıs 2012
Tarih Bölümü Türklerin Bugüne Kadar Kullandığı Takvimler 5 Ocak 2011
Tarih Bölümü İslamiyetten Önce Türklerin Dini 3 Eylül 2012
Tarih Bölümü Göktürklerin Başkenti Neresidir 12 Temmuz 2012
Tarih Bölümü Abbasiler Zamanında Türklerin Rolleri 11 Temmuz 2012