Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınların Nedenleri

'Bunları biliyormusunuz' forumunda EyLüL tarafından 24 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınlar


  Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınların Nedenleri Neler

  Anadolunun fethi sonuçları itibariyle, Türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu fetih ile, Batı Türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkler Anadoluya IV.yüzyıldan başlayarak fasılalarla XI.yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı.

  Türkler anavatanları olan Orta Asya'da büyük devletler kurmuşlar, kültürel, sosyal ve siyasal bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Özellikle siyasal yapılanma bakımından dünyanın en büyük devletlerini, imparatorluklarını (Büyük Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devleti) kurduklarını biliyoruz. Orta Asyanın Anayurt olarak değerlendirilmesi her ne kadar bugün bazı tarihçiler tarafından benimsenmese de, genel ekseriyet bu fikri kabul eder. Zaten tarihi olaylar ve gerçekler de bunun doğru olduğunu teyid eder. Çünkü bugün anadoluda yaşayan boy ve oymakların, aşiret ve grupların tarihsel izlerini aradıklarında karşılarına çıkacak yer ortaasya'dır.

  ANADOLUYA İLK TÜRK AKINLARI

  1. Anadolunun adı:Eski dönemlerden itibaren Anadoluya farklı isimler verilmiştir.

  ANATOLYA:Güneşin doğduğu yer Batılılar tarafından verilmiştir.

  ASYA MİNOR: Küçük Asya Batılılar tarafından verilmiştir.

  MEMALİK-İ RUM, DİYAR-I RUM:Rum memleketi Müslümanlar tarafından verilmiştir.

  TURKİA: Türk yurdu 12. yy. dan itibaren batılılar tarafından verilmiştir.

  2. Anadoluya yapılan ilk Türk akınları :
  Anadoluya ilk Türk akınlarını İSKİTLER, İkinci Türk akınlarını AVRUPA HUNLARI, Üçüncü Türk akınlarını SİBİRLER düzenlemiştir. Anadoluya ilk Müslüman Türk akınlarını Abbasi ordusunda görev yapan Türk komutanlar düzenlemiştir.
  NOT: Bu akınların ortak özelliği yerleşme amacı taşımayan ,gelip geçici akınlar olmasıdır.

  3. Çağrı bey dönemi akınları:
  Çağrı bey 1015-1021 yılları arasında Anadoluya akınlar düzenlemiştir.Bu akınların genel özellikleri:

  Keşif amaçlıdır


  Ganimet elde etmeye yöneliktir.
  İlerde yapılacak kesin yerleşme için zemin hazırlamaya yöneliktir.
  Anadoluya yerleşme amacı taşıyan Türk akınları DANDANAKAN savaşından sonra başlamıştır.Tuğrul Bey döneminde Anadolunun fethi ile Kutalmış,İbrahim Yinal vb. komutanlar görevlendirilmiştir.