Türklerin Ana Yurdu

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 24 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Ana Yurdu Neresi

  Türklerin Ana Yurdu Hakkında Bilgi

  Eski Türklerin tarihi göçlerden önce oturdukları ana yurdun neresi olduğu problemi, geçtiğimiz yüzyıldan itibaren tartışılan bir konudur. Batılı araştırmacıların çoğu problemi kendi uğraştıkları bilim dalları açısından ele aldıklarından bu konuda farklı sonuçlara varmışlardır. Tarihçiler Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını ve etrafını Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul etmişlerdir. Sanat tarihçileri Tanrı dağları – kuzeybatı Asya sahasını ana yurt olarak belirtmişlerdir. Bazı kültür tarihçileri ise İrtiş Nehri – Urallar arasını veya Altaylar – Kırgız bozkırları arasını veya Baykal Gölünün güneybatısını ana yurt olarak göstermişlerdir.


  Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asyada Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Ye-nisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500′lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylara ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallara kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu.


  M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltarak Altaylara inmiş, Türkistana (Doğu ve Batı Türkistan) yerleşmişlerdi. M.Ö. yedinci yüzyılda, Ordos, Volga ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibiryaya göç etmişti. Onlarla bir süre yaşayan Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural dağlarının güneyine indiler.


  M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda Türkler hem batıda, hem doğuda yoğun olarak göründüler. İrtiş nehrinin batısında ve Hazar çevresinde yaşayanlara Batı Türkleri; doğuda, iç Asyanın çeşitli yerlerinde ve kuzeybatı Çinde yaşayanlara ve buralara hâkim olanlara Doğu Türkleri denildi.


  Bazı dil araştırmacıları ise Altayların doğusunu veya Kingan Dağları bölgesinin ya da 90 derece boylamının doğusunun eski Tür k ana yurdu olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Sovyet arkeologları Kiselev ve Çernikovun Orta Asyada yaptıkları araştırmalar, bilim dünyasına Türklerin aya yurdu konusunda M.Ö. 2. binden öncesine ışık tutan bilgiler kazandırmıştır. Buna göre, kuzey Altayların hemen batısında bulunan Minusinsk bölgesinde ortaya çıkarılan Afanesyevo kültürünün (M.Ö. 1700-1200) temsilcileri olan dolikosefal mongoloidlerden ve dolikosefal “Akdeniz tiplerinden farklı brakisefal savaşçı beyaz ırk, Türk soyunu proto-tipiydi. Bu tipin örnekleri “taş devrinin ilk çağlarından beri Altay-Sayan dağlarının güneybatı bölgesinde yaşamaktaydı.  alıntı