Türklerde tarih yazıcılığı hakkında bilgi

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 14 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. a. Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı:
  • Osmanlılarda tarih yazıcılığı bir devlet politikası olarak; yöneticilerin hayatı, başarları, yaşanan siyasi ve askeri olayların anlatılması şeklinde gelişmiştir.
  • Osmanlı tarih yazıcılığının amacı; gelecek nesillere devletin zaferlerini ve başarılarını aktarmaktır.
  • Olayların kaydını önce Şehnameciler tutmuşlardır.
  • 18. yy'dan itibaren ise vakanüvis adıyla devlet tarihçisi sıfatını taşıyan kişiler yazmışlardır.
  • İlk vakanüvis, Halepli Mustafa Naima Efendi'dir. Naima Efendi, tarihi olaylara sosyolojik yorumlar da yapmıştır.
  Vakanüvislerin yazdıkları dışında yazılmış olan önemli tarih eserleri de şunlardır...
  1. Hoca Sadeddin Efendi Tarihi
  2. Aşık Paşazade Tarihi
  3. Oruç bey tarihi
  4. Peçevi tarihi
  5. Selaniki Tarihi
  6. Ahmeet Cevdet Paşa Tarihi

  b. Cumhuriyet döneminde Tarih Yazıcılığı:
  • Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün yeni tarih anlayışı doğrultusunda önemli çalışmalar başlamıştır.
  • Atatürk, milli mücadele yıllarında kitleleri ikna etmek için sık sık tarihten örnekler vermiştir.
  • Türk Tarih Kongresinde "Anadolu ve Türk Tarihi"^konusunda çalışmalar yapılmış, Türk tarih tezi ortaya çıkarılmıştır. Bu tez, Türklerin dünya uygarlığının gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ispata çalışmıştır.
  • Atatürk'ün 1931 yılında kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin amacı, Türk, İslam ve dünya tarihini incelemek ve elde edilen sonuçları yaymaktır.
  • Kurum, bu amaçla toplantılar, konferanslar, kongreler, kazılar yapmakta, Türk ve Türkiye tarihi ile ilgili kitaplar yayınlamaktadır.