türkler Hakkında Söylenen Özlü sözler

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 9 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. türkler Hakkında Söylenen Özlü sözler


  Türkler, tarihte oynadıkları rol bakımından, dünyanın birinci milletidir (H. Nihâl Atsız).

  Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da o kadar ustadır (Lord Byran).

  Türkler müdafaaya başkalarının vazgeçtikleri noktadan başlar (Moltke).

  Türk milleti cihana hakim olmak için yaratılmıştır (H. Bektaş-ı Veli).

  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve doğruluktur (W. Pitt).

  Türkü, gerçek olarak Türkten başkası sevemez (H. Nihâl Atsız).

  Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır (Çernayov).

  Türkler her şeyi feda eder, fakat istikballerini asla (Georgia).

  Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek aselet ona, tabiatın hediyesidir (Pierre Loti).

  Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanıdır (La Martine)

  Türkün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır (M. Kemal Atatürk).

  Türkler öldürülebir, lâkin mağlup edilemezler (Napoleon)

  Eğer kendilerini tanımış olasaydınız, Türklere hayran olurdunuz (Sir Mark Sykes).

  Türk tek başına bir kuvvettir. Azmini ve iradesini kanından alır (Hammer).

  Savaşın zevkini almak isteyen Türklerle savaşmalıdır (Tavsend).

  Türkler barışta melek savaşta ifrit gibidir (B. Gazi).

  Türke düşman olmak beşeriyete düşman olmak demektir (La Martine).

  Türk milletinin aşırı sabırlı olduğunu, fakat ayranı kabardığı zaman, Kağan Arslan gibi önünde durulmadığını bütün tarih ve dünya bilir (H. Nihâl Atsız).

  Türkler dünyanın en mert insanları, en iyi ve asil milletidir (Van Der Goltz).

  Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Türkleri vücutları ve sesleri gibi konuştukarı dil de azametlidir. Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan sayar (Semame İbn-i Eşref).