türkiyenin siyasal andlaşmaları

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 31 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. türkiyenin siyasal andlaşmaları kitabı,
  türkiyenin siyasal andlaşmaları ismail soysal
  türkiye'nin siyasal andlaşmaları adlı eser

  [​IMG]
  ISBN :975-16-0185-1

  Basım Yeri :Ankara
  Basım Yılı :2000
  Dili :Türkçe
  Fiyatı :20 TL


  KISALTMALAR VE NOTLAR
  GİRİŞ

  OSMANLI DEVLETİNDEN YENİ TÜRKİYEYE GEÇİŞ DÖNEMİNDE İKİ BELGE

  1918 MONDROS SİLÂH BIRAKIŞIMI

  1920 ULUSAL AND (MİSAK-I MİLLİ)

  I. 1920 TÜRKİYE-ERMENİSTAN, BARIŞ ANDLAŞMASI

  II. 1921 TÜRKİYE-AFGANİSTAN (DAYANIŞMA) ANTLAŞMASI

  III. 12921 TÜRKİY-SOVYET RUSYA DOSTLUK VE KARDEŞLİK ANDLAŞMASI

  IV. 1921 TÜRİKYE İLE ERMENİSTAN, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ARASINDA DOSTLUK ANLAŞMASI

  V. TÜRK-FRANSIZ (ÖN BARIŞ) ANLAŞMASI

  VI. 1922 TÜRKİYE-UKRAYNA DOSTLUK VE KARDEŞLİK ANDLAŞMASI

  VII. 1922 MUDANYA SİLÂH BIRAKIŞIMI SÖZLEŞMESİ

  VIII. 1923 LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI (Ön yazı)

  1. Barış Andlaşması

  2. Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşme

  3. Trakya Sınırına İlişkin Sözleşme

  4. oturma ve Yargı Yetkisi konusunda Sözleşme

  5. Ticaret Sözleşmesi

  6. Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol

  7. Sivil Tutukluların geri verilmesi ve Savaş Tutsaklarının Mübadelesine ilişkin Türk-Yunan Anlaşması

  8. Genel Affa ilişkin Açıklama ve Protokol

  9. Yunanistandaki Müslüman Mallarına ilişkin Demeç

  10. Sağlık işlerine ilişkin Demeç

  11. Adaletin Yönetimine İlişkin Demeç

  12. Osmanlı imparatorluğunda verilmiş ayrıcalıklara ilişkin Protokol ve Demeç

  13. Lozanda imza edilen bağıtların kimi hükümlerine Belçika ve Portekizin katılmasına ilişkin Protokol ve bu iki Devletin Açıklamaları

  14. Britanya, Fransa ve İtalyanın Silâhlı Kuvvetlerince işgal edilen Türkiye Topraklarının boşaltılmasına ilişkin Protokol ve Açıklama

  15. Karaağaç Bölgesi ile İmroz ve Bozcaadaya ilişkin olarak Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya Yunanistan ve Türkiyenin imzaladığı Protokol

  16. Yunanistanda Azınlıkların korunması konusunda10 Ağustos 1920 günü başlıca Müttefik Devletler ile Yunanistan arasında Sévresde yapılan Andlaşma ve Trakyaya ilişkin olarak bu Devletler arasında gene o gün yapılan Andlaşma ile ilgili Protokol

  17. Sırp-Hırvat-Slovan Devletinin imzasına ilişkin Protokol

  18. Lozan Konferansı Son bağıtı

  19. Lozanda imzalanan Bağıtların kimi Maddelerine ilişkin Mektuplar

  20. Barış Andlaşmasının kimi Maddelerine ilişkin Anlaşmalar

  IX. 1923-1937 DÖNEMİNDE TÜRKİYENİN ÇEŞİTLİ DEVLETLERLE YAPTIĞI DOSTLUK ANDLAŞMALARI

  X. 1925 TÜRKİYE-BULGARİSTAN DOSTLUK ANLAŞMASI VE OTURMA SÖZLEŞMESİ

  XI. 1925 TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ DOSTLUK VE TARAFSIZLIK (SALDIRMAZLIK) ALAŞMASI İLE UZATMA PROTOKOLOLLERİ

  XII. 1926 TÜRKİYE-İRAN DOSTLUK VE GÜVENLİK (SALDIRMAZLIK) ANDLAŞMASI VE 1928 EK PROTOKOLÜ

  XIII. 1926 TÜRKİYE-FRANSA (SURİYE VE LÜBNAN İÇİN) DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK SÖZLEŞMESİ

  XIV. 1926 TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE IRAK ARASINDA SINIR VE İYİ KOMŞULUK (MUSUL) ANDLAŞMASI VE 1936 UZATMA PROTOKOLÜ

  XV. 1927 TÜRKİYE İLE AMERİKA B.D. ARASINDA İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NOTA VERİŞİMİ VE 1930 OTURMA ANDLAŞMASI

  XVI. 1928 TÜRKİYE-AFGANİSTAN DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI

  XVII. 1928 TÜRKİYE-İTALYA TARAFSIZLIK, UZLAŞTIRMA VE YARGISAL ÇÖZÜM ANDLAŞMASI VE 1932 ANADOLU KIYISI İLE MEİS ADASI ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

  XVIII. 1928-1933 DÖNEMİNDE TÜRKİYENİN YAPTIĞI UZLAŞTIRMA, YARGI YOLU VE HAKEMLİK ANDLAŞMALARI (ÖRNEK OLARAK): 1931 TÜRK-BELÇİKA UZLAŞTIRMA, HAKEMLİK VE YARGISAL ÇÖZÜM SÖZLEŞMESİ

  XIX. 1928 SAVAŞIN ULUSAL SİYASETİN ARACI OLARAK KULLANILAMSINDAN VAZGEÇİLMESİNE İLİŞKİN ANDLAŞMA (BRİAND-KELLOGG PAKTI) İLE BUNUN DOĞU AVRUPADA HEMEN YÜRÜRLÜĞE KONULMASIYLA İLGİLİ 1929 MOSKOVA (LİTVİNOF) PROTOKOLÜNE VE ÖZDEŞ KONUDA 1933 RİO DE JANEİRO ANDLAŞMASINA TÜRKİYENİN KATILMASI

  XX. 1929 TÜRİKYE-BULGARİSTAN TARAFSIZLIK, UZLAŞTIRMA, YARGISAL ÇÖZÜM VE HAKEMLİK ANDLAŞMASI

  XXI. 1930 TÜRK-FRANSIZ DOSTLUK, UZLAŞTIRMA VE HAKEMİK ANDLAŞMASI

  XXII. 1930 TÜRK-YUNAN DOSTZLUK, TARAFSIZLIK, UZLAŞTIRMA VE HAKEMLİK ANDLAŞMASI

  XXIII. 1932DE TÜRKİYENİN MİLLETLER CEMİYET YASASINA VE 1935DE SÜREKLİ ADALET DİVANINA KATILMASI

  XXIV. 1932 TÜRKİYE-İRAN DOSTLUK ANDLAŞMASI İLE GÜVENLİK, TARAFSIZLIK, SALDIRMAZLIK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI (VE 1937 SINIR BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ SÖZLEŞME)

  XXV. 1933 SALDIRININ TANIMINA İLİŞKİN LONDRA SÖZLEŞMELERİ

  XXVI. 1933 STÜRKİYE-YUNANİSTANİ ÇTTEN ANLAŞMA PAKTI

  XXVII. 1933 TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK, SALDIRMAZLIK, HAKEMLİK VE UZLAŞTIRMA ANDLAŞMASI

  XXVIII. 1933 TÜRKİYE-YOGOSLAVYA DOSTLUK, SALDIRMAZLIK, YARGISAL YARDIMLAŞMA, HAKEMLİK VE UZLAŞTIRMA ANDLAŞMASI

  XXIX. 1934 BALKAN PAKTI VE 1938 BALKAN PAKTI DEVLETLERİYLE BULGARİSTAN ARASINDA ANLAŞMA

  ***. 1934DE TÜRKİYENİN UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 1928 GENEL BAITINA KATILMASI

  ***I. 1935 HABEŞİSTAN SAVAŞI ÜZERİNE TÜRKİYENİN M.C. YAPTIRIMLARINA KATILMASI VE 1936 TÜRK-İNGLİİZ AKDENİZ İTTİFAKI

  ***II. 1936 MONTREUX BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ

  ***III. 1936 İSPANYA İÇ SAVAŞINA KARIŞMAKTAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE 1937 AKDENİZ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN NYON VE CENEVRE ANLAŞMALARI

  ***IV. 1937 TÜRKİYE-MISIR DOSTLUK ANDLAŞMASI  ***V. ***V. 1937 SANCAK (HATAY) “AYRI VARLIĞININ KURULUŞU; 1939 HATAYIN ANAVATANA BAĞLANMASINA İLİŞKİN ANDLAŞMALAR  ***VI. 1937 SÂD-ÂBAD PAKTI  ***VII. 1938 TÜRK-YUNAN ANDLAŞMASI  ***VIII. 1939 TÜRK-İNGİLİZ-FRANSIZ ÜÇLÜ İTTİFAKI  ***IX. 1940/ TÜRKİYE-FRANSA (SURİYE VE LÜBNAN İÇİN) DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ  XL. 1941 TÜRK-BULGAR ORTAK DEMECİ  XLI. 1941 TÜRK-SOVYET DEMECİ  XLII. 1941-ALMANYA SALDIRMAZLIK PAKTI  XLIII. 1945 TÜRKİYE-AMERİKA B.D. ASKERSEL YARDIM ANDLAŞMASI  KAYNAKLAR

  OLAYLAR KRONOLOJİSİ (1918-1945)

  TÜRKÇE-OSMANLICA (FRANSIZCA) SÖZLÜK

  HARİTALAR:

  I. Türkiyenin 1. Dünya Savaşından sonraki sınır değişikliklerini ve silâhtan arındırılmış bölgelerini gösteren harita

  II. Türkiyede yasak bölgeler ve uluslar arası hava yolları haritası (Montreoux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili)

  Kaynak:ttk.org.tr