Türkiye'de Nüfusun Artışı ve Nedenleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Ezlem tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ülkemizde Nüfus Artış Nedenleri
  Türkiye'de Nüfus artışı

  Türkiye'de Nüfusun Artışı ve Nedenleri - Nüfus Artış Sorunu

  Türkiye'de nüfus artışını etkileyen temel faktör doğal nüfus artışıdır Nüfus artışında doğumlar kadar ölümler de etkilidir Doğumlarla ölümler arasındaki fark doğal nüfus artışını oluşturur Türkiye'nin doğal nüfus artışı incelendiğinde özellikle 1950'lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960'lardan itibaren ise doğum oranlarında bir düşmenin söz konusu olduğu görülmektedir

  Buradan anlaşıldığına göre doğum oranları azalırken ölüm oranları da azalmakta, yani insan ömrü uzamaktadır

  1927-1935 yıllarında nüfus artışının % 28,9'luk kısmını başka ülkelerde yaşayan Türklerin siyasal baskılar nedeniyle yurdumuza göç etmesi oluşturur 30 Haziran 1939'da Hatay'ın ana vatana katılması 1935-1940 yıllarında ,5'lik bir artışa neden olmuştur

  1945-1950 yıllarında seferberlik hâlinin kalkması, ekonomik şartların düzelmeye başlaması, evlenmelerin artması, doğum oranlarının yükselmesi, bu ve bundan sonraki dönemdeki artışları da etkilemiştir

  1960-1965 yıllarında 200 bin kadar işçinin yurt dışına çalışmak için gitmesi nüfus artışında bir yavaşlamaya neden olmuştur

  1975 yılından itibaren nüfus artış hızımızın düşmesinde, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte doğum oranlarında meydana gelen azalmanın da etkisi olmuştur Ayrıca cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yurdumuzun uzun yıllar süren savaşlarda erkek nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmiş olması, toplam doğurganlık oranını oldukça düşürmüştür Bu nedenle 1965'e kadar nüfus artışını teşvik edici politikalar izlenmiştir 1965'ten itibaren doğurganlığı teşvik edici politikaların yerine nüfus planlamasına önem verilmesi ise nüfus artışının yavaşlamasında etkili olmuştur

  - Kentlerde konut sıkıntısı baş göstermekte ve gecekondulaşma görülmektedir

  - Kırsal kesimde yapılan yatırımlardan verim alınamamaktadır

  - Ülkemizin batı ve orta kesimlerinde yer alan illerde nüfus artışında doğurganlığın yanı sıra göçlerin de etkisi vardır

  - Kırsal kesimdeki nüfus artışı sonucu her geçen gün kişi başına düşen arazi miktarı azalmaktadır


  Nüfus Artışının Sonuçları
  Türkiye'de nüfus artışı bazı sorunlara yol açmaktadır Çevre sorunları oluşur, göç artar, millî gelir azalır ve refah seviyesi düşer, hizmetler aksar, bağımlı nüfus artar, konut sıkıntısı yaşanır, düzensiz şehirleşme görülür

  Alıntı