Türkiyede Hangi Bölgede Ne Yetişir ?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Violet tarafından 7 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türkiyede Hangi Bölgede Ne Yetişir ?

  TAHILLAR
  Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekirBu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz

  Ayrıca düşük sıcaklıklardan dolayı Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilirYazlık ve kışlık olmak üzere 2ye ayrılır

  Buğday üretimi iklimdeki karasızlıktan dolayı bazı yıllar artarken bazı yıllar düşer Bu nedenle üretimin az olduğu yıllar dışarıdan satın alırızüretimin fazla olduğu yıllar dışarıya satarızÜretimin en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir

  (MarmaraAkdenizGüneydoğuKarade nizEge Doğu Anadolu) İl olarak enfazla KonyaAnkara ve Adanadır


  Arpaoğuğa ve sıcağa dayanıklıdır Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir Ayrıca düşük sıcaklıktan dolayı buğdayın yetişemediği Doğu Anadolunun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir(yaklaşık %40ı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri izler

  Mısır:Yetişme döneminde bol su ister Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir Yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir
  Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesinden elde edilir (Adana çevresi başta gelir) Üretimde 2 bölge Karadeniz Bölgesidir (Buğdayın yerine tarımı yapılmaktadır) Bölge halkının temel besin maddesi olduğundan ticarette değeri yoktur

  Çeltik(Pirinç:Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister Hasat döneminde kuraklık gerekir

  Yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir Fakat su sorunu vardır Bu sebeple tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir (yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir)

  Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir Başta Edirne ilimiz gelmektedir Ayrıca Balıkesir Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır

  Üretimde ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir Başta Samsun olmak üzere Çorum Sinop Kastamonu çevresinde tarımı gelişmiştir
  Akdeniz bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli çeltik ekim alanıdır
  Üretimimiz yeterli olmadığından ithal etmekteyiz

  Çavdar: Serin yayla iklimi ister Yem sanayisinde kullanılır En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir

  Yulaf:Besin sanayindehayvan yemi olarak ve yüksek alkollü içeceklerin imalinde kullanılırÜretimde İç Anadolu İlk sıradadır

  BAKLAGİLLER
  Nohut: İlk yetişme döneminde yağış ister Hasat döneminde kuraklık gerekir Yurdumuz iklim şartları genelde nohut tarımına elverişlidir En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip etmektedir

  Mercimek: Kuraklığa dayanıklı olduğu için en fazla tarımı G Doğu Anadolu Bölgesinde gelişmiştir Mercimek üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden karşılanır (kırmızı mercimek) Üretimde ikinci bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir(yeşil mercimek)

  Fasulye: Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İç Anadoludur

  SANAYİ BİTKİLERİ
  1-Tütün: Kıraç arazilerde yetişebilir İlk yetişme döneminde su ister Daha sonra mutlaka kuraklık olmalı Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir

  Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır
  Üretimde 1 Ege Bölgesidir ( Manisa İzmir Aydın Muğla Denizli ve Uşak çevresi)
  2 Goğu Anadolu Bölgesi 3Karadeniz Bölgesidir

  2-Şeker Pancarı: Yurdumuzda tarımı 1925 yılında Uşakta başlamıştır (ilk fabrika Uşakta 1926 yılında kuruldu) Bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır Belirli iklim ve toprak isteği yoktur Sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir Üretimde 1 İç Anadolu Bölgesidir

  Şpancarı tarladan söküldükten sonra kısa bir süre sonra işlenmesi gerektiğinden tarımı fabrikalar çevresinde yapılır Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda besi hayvancılığı da gelişmiştir

  Kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz Sebebi buralarda daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir

  3-Pamuk:Alüvyal toprakları sever Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar Yetişme döneminde bol su hasat döneminde kuraklık gerekir Üretimde 1Güneydoğu Anadolu Bölgesir(En fazla ŞUrfa Çevresi) Gap ile birlikte tarımı hızla gelişmektedir

  2Ege Bölgesi (kıyıdaki bütün çöküntü ovalarında) 3Akdeniz Bölgesi (başta Adana olmak üzere Hatay İçel Antalya Çevresi) Ayrıca Marmara Bölgesinde Balıkesir Bursa ve Çanakkale çevresi ile Doğu Anadolu Bölgesinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda tarımı yapılır(Elazığ ve Iğdır çevresi)

  4-Çay: Tropikal iklim bitkisidir Bol ve düzenli yağış ister Bulutlu gün sayısı fazla olmalıdır Kışlar ılık geçmelidir

  Yurdumuzda en iyi yetişme şartlarını Doğu Karadeniz Bölümünde bulmuştur Bugün Rize başta olmak üzere Ordudan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır Yurdumuzda çay tarımı Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır (1924) Çay tarımının tamamı Karadeniz bölgesindedir


  5-Zeytin: Akdeniz iklim bitkisidir Ancak Akdeniz Bölgesinde tarımı fazla gelişmemiştir Daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı Bugün üretimde;
  1 Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarında Manisa Aydın İzmir Muğla Denizli çevresi)

  2 Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir)

  3 Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla)
  -Ayrıca Doğu Karadenizde Çoruh vadi oluğunda (Artvin) ve Goğu Anadolu --Bölgesinde GAntep çevresinde tarımı yapılır
  -Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla bir yıl azdır
  -Dünya zeytin üretiminde İtalya İspanya ve -Yunanistan'dan sonra 4 sıradayız

  6-Ayçiçeği: İlk yetişme döneminde su hasat döneminde kuraklık ister Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır Üretimde 1 Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü) 2 Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz) 3 İç Anadolu Bölgesidir


  7-Haşhaşoğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir Ancak uyuşturucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir Bugün başta Afyon olmak üzere Kütahya Uşak Burdur Isparta Konya çevresinde tarımı yapılır Gıda sanayisinde ve tıpta narkoz yapımında kullanılır Bu üretimin büyük bir bölümü Ege Bölgesinden elde edilir

  8-Anason:Alkollü içeceklere koku vermek amacıyla ve bitkisel çay
  olarak kullanılırÜretim alanları ise MarmaraEge ve Akdenizdir

  9-Keten-Kenevir:Genelde ikisi bir anılmaktadır
  Keten:Tohumları boya sanayinde kullanılır
  (bezir yağı elde edilir)Liflerinden kot ve keten kumaşı yapımında kullanılırTamamına yakını Marmara Bölgesinde üretilir
  Kenevirifleri ketene göre daha kaba olan bu bitki çuvalpaspas halat yapımında kullanılırayrıca bir türünden (hint keneviri)uyuş-turucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolün dedirÜretimin tamamına yakını Batı Karadeniz Bölümünden elde edilir

  10-Soya Fasulyesi:Önceleri daha çok Doğu Karadenizde Ordu-Giresun çevresinde tarımı yapılırdı 1982 yılından sonra yağ sanayisinde kullanılmaya başlanılınca tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir Kısa sürede geliştiği için bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilir Adana başta olmak üzere İçel Hatay çevresinde tarımı gelişmiştir Türkiye üretiminin yaklaşık % 90ını Akdeniz Bölgesi karşılar

  11-Susamıcak iklim bitkisidir Yurdumuzda başta Goğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tarımı yapılır Yağ elde edilir Ayrıca helva yapımında kullanılır


  DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ
  Yer Fıstığı: Akdeniz iklim şartlarında iyi yetişmektedir En fazla tarımı Akdeniz bölgesinde Adana çevresinde gelişmiştir(%91) Ayrıca Goğu Anadolu Bölgesinin batısında Ege Bölgesinde Muğla Manisa ve Aydın çevresi G Marmara Bölümünde Balıkesir Çanakkale çevresinde tarımı yapılır Çerez olarak tüketildiği gibi yağ da elde edilir

  Üzüm: Kışın –40ºC ye kadar dayanabilir Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdırÜzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa İzmir Denizli ) gelir 2 Goğu Anadolu Bölgesidir 3 İç Anadolu BölgesidirDünya kuru üzüm üretimde birinciyiz ve ihracat yapmaktayızEn az üretim Karadenizde yapılır

  İncir:Akdeniz iklim bitkisidir Kış ılıklığı ister ve yaz kuraklığı ister En fazla tarımı Ege Bölgesinde gelişmiştir (Başta Aydın gelir) Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır Ayrıca Akdeniz Bölgesi G Marmara ve Goğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılabilirTürkiye Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür

  Fındık: Anavatanı Türkiyedir En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir Yurdumuz üretiminin %80ini Karadeniz bölgesi karşılar
  En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk
  sırada yer alır (%60-70)

  Turunçgiller(Narenciye): Tropikal iklim bitkisidir Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88) Antalya başta olmak üzere bütün Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir

  Ayrıca Ege Bölgesinde İzmire kadar olan güney kıyılarında GMarmara Bölümünün soğuktan korunmuş kıyılarında Doğu Karadeniz Bölümünde Rize çevresinde ve Goğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılmaktadır


  Muz:Tropikal iklim bitkisidir Yurdumuzda Akdeniz Kıyılarında tarımı yapılabilmektedir Bugün tarımı daha çok Alanya – Anamur arasında gelişmiştir


  Elma:Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir(üzümden sonra soğuğa en dayanıklı bitkidir) Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir Niğde Nevşehir AmasyaTokat Bursa Burdur

  Isparta Antalya önemli elma üretim
  merkezlerimizdirBölge olarak İç Anadolu ve Akdeniz üretimin büyük bölümünü karşılar

  Antepfıstığı:En iyi yetişme şartlarını Goğu Anadolu Bölgesinde bulmuştur (% 90) Başta ŞUrfa ve GAntep gelir Ayrıca Akdeniz ve

  Ege Bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de tarımı yapılabilmektedir Üretim bir yıl fazla bir yıl azdır Önemli ihracat ürünümüzdür

  Kayısı:Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir En fazla tarımı Anadolu Bölgesinde Malatya-Elazığ çevresinde gelişmiştir
  Badem: Kıraç arazilerde yetişebilmektedir Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir En fazla İç Anadolu Bölgesinde Niğde –Nevşehir çevresinde gelişmiştir

  Şeftali:Güney Marmara(özellikle Bursa çevresi) ve Kıyı Ege

  Kestane:Güney Marmara ve Batı Karadeniz

  Yumrulu Bitkiler:
  Patates: kumlu topraklarda iyi yetişir Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir) Ayrıca Ödemiş-İzmir Sakarya Trabzon Erzurum diğer önemli patates üretim merkezlerimizdir

  Soğan-Sarımsak:Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir Bursa –Karacabey önemli soğan üretim merkezi iken Kastamonu da sarmısakta önemli merkezimizdir Soğan-sarmısak tarımı bütün bölgelerimizde yapılabilir

  Sebzecilik: Sebzeler çok fazla su isterler Yurdumuzda sebze yetiştiriciliği en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir Bu bölgeyi Ege ve Marmara Bölgeleri takip eder En az geliştiği bölgemiz Anadolu bölgesidir Sebebi yaz mevsiminin çok kısa sürmesidir Ayrıca İç Anadolu Bölgesinde de sulama yetersizliğinden dolayı sebze tarımı gelişmemiştir

  Sebze tarımı seracılık faaliyetleri ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bütün yıl yapılabilmektedir Seracılığın buralarda gelişme sebepleri; kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olmasıdır

  Seracılıkıcaklığı kontrol altına alarak entansif (intansif) tarım metotlarını uygulamak suretiyle mevsiminden önce veya sonra turfanda sebze-meyve üretimi yapılan faaliyettir

  Akdeniz(Antal-ya Bölümü ve Mersin çevresi)Kıyı Ege Güney Marmara(YalovaBursa Çevresi)

  Gül ve Çiçekçilik:%90dan fazlası Isparta çevresinde yapılırÇiçekçilik özellikle seralarda Antalyada ve Yalovada yetiştirilir
    2. Cevap: Türkiyede Hangi Bölgede Ne Yetişir ?

  AYÇİCEĞİ:En çok Marmara bölgesinde yetişir.
    3. Cevap: Türkiyede Hangi Bölgede Ne Yetişir ?

  tam yazılmamış
   


Similar Threads: Türkiyede Hangi
Forum Başlık Tarih
Bunları biliyormusunuz Türkiyedeki büyükşehir belediyeleri hangileridir 9 Ağustos 2010
Bunları biliyormusunuz Türkiyedeki Antik Kentler 1 Mayıs 2013
Bunları biliyormusunuz Türkiyedeki Ağaç Sayısı 18 Mart 2013
Bunları biliyormusunuz Türkiyedeki Ağaç Çeşitleri 18 Mart 2013
Bunları biliyormusunuz Yurtdışından Gelen Araçlar Türkiyede Ne Kadar Kalabilir 11 Eylül 2012