Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler nelerdir ?

'Etüt Merkezi' forumunda Sitem tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler nelerdir ?

  Ülkemiz ekonomisini etkileyen başlıca faktörler şöyledir:

  Coğrafi Konum
  Yer Şekilleri
  İklim
  Nüfus
  Yerleşme

  Coğrafi Konum

  Türkiye enlemine bağlı olarak ılıman kuşakta yer alır. 4 mevsim belirgin olarak görülür. Bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini artırıp, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Kıtalar arasındaki konuma bağlı olarak endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkeleriyle petrol üreten Orta Doğu ülkeleri arasında en kısa kara, deniz ve hava ulaşımı Türkiye üzerinden yapılır. Bu durum ticari faaliyetleri olumlu etkiler.

  Yer şekilleri

  Türkiyenin ortalama yüksekliğinin fazla olması, yüzölçümünüm % 60ını 750 mnin üstündeki toprakların oluşturması, dağlık bir ülke olması nedeniyle, ekonomik faaliyetler genellikle olumsuz etkilenmiştir. Yüksek yerlerde tarımsal faaliyetlerin sınırlanıp, hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Kıyılarında denizel iklimlerin görülmesi alçak kıyı ovalarında ürün çeşidini artırmış, ekonomiyi olumlu etkilemiştir. Yüksekliğin fazlalığı ve arazinin dağlık olması ulaşımı yer yer olumsuz etkilemiştir.

  İklim

  Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan Türkiyede iklim koşullarının önemi fazladır .Tarımsal üretim büyük ölçüde yağışlara bağlıdır. Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminde tarım yapabilmek için sulamaya gereksinim vardır Sulamanın yapılmadığı bölgelerde tarımsal üretim iklim koşullarına bağlı olarak değişir.. Kışların ılık geçtiği kıyı kesimlerinde don olayları çok enderdir Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği iç ve doğu bölgelerde don olayları uzun sürer Buna bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği ve tarım yapabilme süresi kıyıdan iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalır. Kış ılıklığı isteyen ürünler ancak kıyılarda yetiştirilir.

  Nüfus ve Yerleşme

  Genç nüfus oranı fazla olan Türkiyede hızlı kentleşmeye bağlı olarak kırsal nüfus oranı azalmakta, tarım topraklarının miras yoluyla parçalanıp küçülmesi, makineli tarımın yaygınlaşması ve ileri tarım tekniklerinin uygulanmaya başlaması nedeniyle, artan nüfusun gereksinimini karşılayacak ölçüde tarımda verim artışları olmuştur Genç nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi, tarım dışı sektörlerde çalışan nüfusun artmasına ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine yol açmıştır.


  alıntı
    2. Tarımsal Kuruluşlar

  Zirai araştırma enstitüleri, devlet üretme çiftlikleri, Ziraat Bankası, TMO, Türkiye Ziraat Odaları Türkiyenin çeşitli bölgelerinin tarımsal yapısını ve özelliklerini incelemek, üretici ve tüketiciyi korumak, çiftçiye kredi, fidan sağlamak gibi amaçlarla kurulan kuruluşlardır.

  Tohum Islahı

  Yüksek verimli tohum kullanmak, tarımsal verimi arttırır.

  Makineleşme

  Tarımsal faaliyetlerin kısa sürede tamamlanması toprağın daha iyi işlenmesini sağlar.

  Pazarlama

  Tarım üreticisinin ürününü değerlendirmek, zarar etmesini önlemek için devlet bazı ürünlere taban fiyatı vererek destekleme alımları yapar. Ayrıca ürünün depolanması için silolar, hangarlar, depolar kurar.
   


Similar Threads: Türkiye ekonomisini
Forum Başlık Tarih
Etüt Merkezi Türkiye'de karasal iklim hangi bölgelerde görülür ? 17 Şubat 2015
Etüt Merkezi Türkiyede en küçük göl ve en uzun ırmak hangileridir? 24 Kasım 2014
Etüt Merkezi Türkiye'de leblebi üretiminin %70'i nerede yapılır 24 Eylül 2014
Etüt Merkezi Türkiye'de nikah memurları ne renk cübbe giyerler 22 Eylül 2014
Etüt Merkezi Türkiye'nin avrupa birliğine girme yolunda yaptığı yeniliklerin sebepleri ? 22 Eylül 2014