Türkiye Cumhuriyetinde meclis başkanını kim seçer

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 30 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. Meclis başkanını kim seçer?

    Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre meclis başkanını TBMM içinde bulunan milletvekilleri yani meclis seçer. Bu seçim her yeni meclis oluşturulduğunda tekrarlanır.

    TBMM Başkanlığı için bir yasama dönemi içinde iki defa seçim yapılmaktadır. İlk seçilen Başkanın görev süresi 2 yıldır. Meclis Başkanlığı için yapılacak ilk seçimde, TBMM Başkan adayları Meclis üyeleri arasından Meclisin ilk toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir. Başkan seçimi gizli oyla yapılır.

    İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3’ünün (367), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Başkan seçilir. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanır. İkinci devre için yapılacak seçimde ise ilk devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere yine 5 gün içinde adayların Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekir. İkinci devre için seçilen Başkanın görev süresi yasama döneminin sonuna kadar devam eder.
       2. Ödevime yaradı teşekürler