Türkçede tanık gösterme nedir?

'Türkçe Sözlük' forumunda HazaN tarafından 29 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


  1. Türkçede tanık gösterme nedir?

    Tanık gösterme, savunulan düşünceyi inandırıcı kılmak amacıyla bilim, sanat veya siyaset adamlarının sözlerinden yararlanmaktır. Yazarın savunduğu düşünce ile tanığın sözü birbiriyle paralellik göstereceğinden tanığın sözü aynı zamanda ana düşünceyi oluşturur. Tanık göstermede alıntılanan söz ister doğrudan anlatımla ister dolaylı anlatımla aktarılabilir.

    Bir toplumun dünya görüşünü belirleyen ana güçlerden biridir dil. Dilinde devrimsel bir dönüşüm yapmadan o toplumun, dünya görüşünü, düşünüş ve yaşayış biçimini değiştirmesi olanaksızdır. Bunu, bir söylevinde Atatürk de belirtir: “Uygarlık yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulamaya, yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşayışta, ekonomik yaşayışta, ilim ve fen alanında başarılı olmak için biricik ilerleme ve gelişme yolu budur.”

    Bu parçada yazar dilin toplumların dünya görüşünü belirleyen ana güçlerden biri olduğu düşüncesini giriş cümlesinde verdikten sonra yenileşmenin önemini anlatmanın bir yolu olarak Atatürk’ün sözlerini alıntılamış ve onu tanık göstermiştir.