Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa

'Atasözleri ve Deyimler' forumunda EyLüL tarafından 6 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Deyimler Ve Anlamları Kısa  Kısa Türkçe Deyimler Ve Anlamları

  Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.

  Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.

  Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak.

  Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.

  Baldırı Çıplak : İşi gücü olmayan, serseri sataşmak için bahane arayan.

  Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler söylenir.

  Baş ütülemek : Dırdır ederek kişiyi huzursuz etmek.
  Çok konuşmak.

  Cami yıkılmış ama mihrap yerinde: Kadınlar için kullanılır. Yaşlandığı halde güzelliğini kaybetmemiş, hala alımlı.

  Can kulağı ile dinlemek : Aşırı bir dikkat ile dinlemek.

  Cebi delik : Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan.

  Çalmadan Oynamak : Çok neşeli olmak, neşesini hareketleri ile belli etmek.

  Çam devirmek : Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek.

  Çamur atmak : İftira etmek.

  Dış kapının dış mandalı : Uzaktan ilgili

  Dilli Düdük : Çok konuşan, geveze.

  Eceline Susamak : Ölümle sonuçlanabilecek, çok tehlikeli işlere girmek.

  Ekmeğine kan doğramak : Üzüntü ve sıkıntı içinde olmak

  El Etek Çekmek : O işle artık hiç uğraşmamak.

  Eline Eteğine Doğru : Namussuz değil, hırsızlığı yok.

  Fare Düşse Başı Yarılır : Her taraf bomboş, yoksulluk hüküm sürüyor.

  Fırıldak gibi dönmek : Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.

  Fink Atmak : Gönlünce gezmek, eğlenmek, çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.

  Gece silahlı gündüz külahlı : Etrafındakilere iyi görünüp, kimseye sezdirmeden kötü işler yapan, uygunsuz kimse.

  Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.

  Göbeği çatlamak : Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek.

  Gün görmüş : İyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış, hatırı sayılır. Tecrübeli.

  Hanım evladı : Nazlı, üstüne düşerek büyütülmüş.
  Hapı yutmak : Kötü duruma düşmek.
  Havanda su dövmek : Boş uğraşlarda bulunmak, Boşa çalışmak.


  Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak.  Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bilinen bir şeyi bir daha bir daha anlatmak.  Ok yaydan çıktı : Ahlaksız duruma gelmek, namusunu kaybetmek. Sokağa düşmek  Oturduğu dalı kesmek: Çıkarlarını sağladığı kaynağa zarar vermek.


  Ödü patlamak : Çok korkmak, ummadığı anda gelen bir etkiyle çok korkmak.

  Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün: Çok cimri. Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimseler için söylenir.

  Önüne düşmek : Yol göstermek, Rehberlik etmek.

  Parmak ısırmak : Şaşırmak. Hayranlıktan şaşırıp kalmak.

  Parsayı toplamak : Harcanan bir emeğin karşılığını almak. hak edileni almak.

  Papaz uçurmak : İçki alemi yapmak.

  Rayına oturmak : İşin yoluna girmesi
  Rest çekmek : Kesin olarak olmaz demek.

  Rol oynamak : Etkili olmak, işin olmasına etki yapmak.

  Ruhu duymamak : Yapılan işin hiç farkında olmamak, sezinlememek.

  Saman alevi gibi parlamak : Birden kızıp köpürmek, çok kısa zamanda hırsı geçmek.

  Sepet havası çalmak : İşinden atmak, işine son vermek. Kovmak.

  Sıfırı tüketmek: Hiç bir şeyi kalmamak, bütün imkan ve gücünü kaybetmek.

  Sinek avlamak : İşi veya müşterisi olmadığı için boş oturmak. İşsiz kalmak.

  Şamar oğlanı : Herkesin kolayca sataştığı, dövdüğü, hıncını aldığı kimse.

  Şeytan görsün yüzünü : O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. onu sevmiyorum, görmek istemiyorum.

  Şifayı bulmak : Hasta olmak, hastalanmak.

  Tabana kuvvet : Binilecek vasıta bulunamadığı için gidilecek yere yürümek

  Tahtası eksik : Sersem, budala, akılsız.

  Tamtakır kuru bakır : İçi bomboş, boşaltılmış, cebinde parası yok, züğürt.

  Taş atmak : Bir kişiye söz dokundurmak, sitem etmek için söz dokundurmak.

  Ucu ucuna getirmek : Ancak yetişir olmak, hiç fazlası olmamak.

  Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek, rastgele söylemek.

  Uzun hikaye: Konunun ayrıntıları pek çoktur. Anlatırsa çok uzun sürer

  Uzun boylu : Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca, uzun uzadıya.

  Üç buçuk atmak : Korku içinde bulunmak. Korkmak.

  Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alış veriş yapmak.

  Üstüne bir bardak su içmek : Bir alacaklının alacağından umudunu kesmek.

  Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısına fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.

  Verip veriştirmek : Ağzına gelen her şeyi söylemek. Ağır konuşmak, ileri geri söylenmek.

  Veryansın etmek : Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.

  Vız gelmek : Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.

  Volta atmak: Aşağı yukarı gidip gelmek. Amaçsız dolaşmak.

  Yabana atmak : Önemsiz bulmak, önem vermemek.

  Yağlı müşteri: Çok alış veriş yapan, çok para bırakan kimse

  Yaka silkmek : Bıkmak, usanmak.

  Yan çizmek : Kendisine verilen işin sorumluluğunu yüklenememek, sorumluluktan kaçmak.

  Zemheri zürefası : Çok soğuk havada ince bir elbise giyerek gezen.

  Zokayı yutmak : Aldatılmak. Zarara uğramak.

  Zurnanın zırt dediği yer : Yapılmakta olan işin en hassas yeri, can alıcı yer.