Türkçe Dersi Paragraf Konusu ÖSS, KPSS Hazırlık Notları

'Ders notları' forumunda Dark tarafından 15 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Türkçe Dersi Paragraf Konusu ÖSS, KPSS Hazırlık Notları

  PARAGRAF NEDİR

  Paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir. Daha geniş bir ifadeyle paragraf “bir duyguyu, bir düşünceyi bir isteği, bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yönünü, yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür. Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da yazıları oluşturur. Paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir. Bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer. Nasıl yazıda giriş, gelişme, sonuç bölümleri varsa paragrafta da aynı bölümler vardır.
  Her paragrafta bir düşünce savunulur. Paragrafın bir bütün oluşturabilmesi için cümlelerin de yapı ve anlam yönüyle bütünlük oluşturması gerekir. Paragraftaki düşünceler hem kendi aralarında birbirine bağlı hem de ana düşünceye bağlıdır.
  Paragraf kendi içinde bir bütünlük oluşturduğu gibi yazı içinde de yazıyla bir bütünlük oluşturur. ÖSS’de seçilen paragraflar böyle kendi içinde bütünlüğü olan ve dışına çıkılmayı gerektirmeyen paragraflardır.

  PARAGRAFLARDA SIKÇA KULLANILAN BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI:

  Sevgili öğrenciler, aşağıda sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorularında sıkça karşınıza çıkan sözcükler ve bunların anlamları verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmeniz şüphesiz ki söz konusu sorularla ilgili karşınıza çıkacak soruları daha çabuk ve daha kolay anlamanızı sağlayacaktır, bunun sonucunda ise bu soruları hem daha kolay anlayacaksınız hem de soruyu doğru cevaplama şansınız artacaktır. Umarım, birkaç saatinizi ayırıp bu sözcüklerin anlamlarını öğrenirsiniz.

  Adaptasyon: Uyarlama
  Adapte: Uyarlanmış
  Ağdalı: Anlaşılması güç, karmaşık
  Ahenk: Uyum, düzen
  Akıcılık: Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama
  Aktüel: Güncel, edimsel
  Alaturka: Türk geleneklerine uygun
  Alafranga: Batı tarzında, Türk geleneklerine uygun olmayan
  Anlatı: Hikâye etme
  Bağdaşmak: Uyuşmak
  Banal: Bayağı, sıradan
  Betik(Bitik): Kitap, mektup
  Burjuva: İmtiyazlı, seçkin, soylu
  Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi
  Çağrışım: Hatırlatma
  Çeşni: Çeşit, tat, hoşa giden özellikler
  Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, uygar
  Dejenere: Yozlaşmış, aslını koruyamamış
  Devinim: Hareket, eylem Diksiyon:
  Duru, kurallara uygun güzel konuşma
  Duyarlılık: Hassasiyet
  Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek
  Dingin: Durgun, hareketsiz, sakin
  Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser
  Diyalog: Karşılıklı konuşma
  Doğaçlama: İrticalen, metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşma
  Doğallık: Yapmacıksız, gösterişsiz
  Dramatik: Acıklı
  Edimsel: Hareketli, fiili
  Ego: Ben
  Eğreti: Geçici, sınırlı
  Empoze: Zorla kabul ettirme
  Erek: Amaç, maksat
  Etik: Ahlaki, ahlakla ilgili
  Fantezi: Sonsuz hayal
  Fenomen: Olay, olgu
  Fonetik: Ses bilgisi
  Görece: Kişiden kişiye değişebilme durumu
  Güdüm: İrade,
  İçerik: Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü, muhteva
  İkilem: Çatışma, iki durumdan birini seçme
  İlinti: İlgi, ilişki zorunluluğu
  İma: Dolaylı, üstü kapalı anlatma
  İmge: Hayal, hülya
  İnan: İnanma işi
  İndirgeme: Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme
  İşlev: Görev, fonksiyon
  İrdelemek: Detaylı olarak incelemek
  İroni: Alaylı söyleyiş, acıklı ve komik
  İvedi: Acele
  Jest: El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket
  Kriter: Ölçüt, kıstas
  Kitle: İnsan topluluğu
  Kuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi
  Mistik: Aklın erişemediği şey
  Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk…
  Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
  Ödün: Taviz
  Özlülük: Az sözle çok anlam ifade etme
  Özgün: Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan, farklı, orijinal
  Özveri: Fedakarlık
  Payanda: Dayanak
  Polemik: Ağız kavgası, sert tartışma
  Realite: Gerçeklik
  Salt: Yalnız, tek
  Sav: İddia, tez
  Simge: Sembol
  Süreğen: Sürüp giden
  Tasarı: Proje, plan
  Tem: Tema
  Tinsel: Ruhi, manevi
  Tutarlılık: Çelişen fikirlerin olmaması
  Yadsımak: İnkar etmek, yabancı kalmak
  Yaratı: Eser, yapıt
  Yazın:Edebiyat
  Yazınsal: Edebi
  Yetke: Otorite
  Yetkin: Olgun, mükemmel
  Yoğunluk: Yazıda birçok anlamın bir arada olması
  Yazınsal yaratı: Edebi eser
  Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek
  Kanıksamak: Alışmak

  PARAGRAF SORULARINDA ÇOK ÖNEMLİ HUSUSLAR

  1. Paragraf sorularının çözümüne mutlaka soruyu okuyarak başlayın. İşe doğrudan paragraf okunarak başlanırsa paragrafta ne arandığı, paragrafın niçin okunduğu bilinmediğinden, paragraf, boş yere okunmuş olur. Bu durumda paragrafı iki defa okumak zorunda kalırız ki bu da bizim için büyük zaman kaybı olur.

  2.Paragraf sorularında“soru kökü” çok dikkatli okunmalıdır. Değinilmemiştir, vurgulanmamaktadır, çıkarılamaz tarzındaki soruları” değinilmiştir, vurgulanmaktadır, çıkarılır” diye okursak soruları yanlış cevaplarız.

  3. Paragraf soruları diğer sorulardan daha kolaydır. Çünkü paragraf sorularının hem cevabı paragrafın bütünlüğü içindedir, hem de bu sorularda gramer ya da edebiyat bilgisine gerek yoktur. Okuma alışkanlığı olan, az çok kitap okuyan öğrenciler bu soruları çok rahat çözer.

  4.Paragrafta anlatılan şeyler mutlaka paragrafın bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Paragrafta inanmadığımız ve bize göre doğru olmayan şeyler anlatılsa bile bunlar doğrudur. Çünkü sorular mutlaka “parçaya göre” cevaplandırılmak zorundadır. Bu yüzden paragraf sorularında kesinlikle paragrafın dışına çıkılmamalı.

  5.Paragraf soruları uzun göründüğü için birçok öğrenci zaman kaybetmemek için paragraf sorularını çözmeden geçer. Oysa bizim ÖSS’de her bir soruya çok fazla ihtiyacımız vardır. Paragraf dışındaki kısa sorulardan zaman tasarrufu yaparak, paragraf sorularında ise sorudan başlayarak paragraf sorularını yeterli zamanda rahatlıkla çözebiliriz. Zaten paragraf sorularının büyük çoğunluğunun uzun metinler olmasına rağmen çok basit sorular olduğunu göreceksiniz.

  6.Paragraf sorularındaki metinlerde anlamını bilmediğimiz, daha önce duymadığımız ya da duyup, okuyup sık kullanmadığımız bazı özel kelime ve kavramlar karşımıza çıkabilir. Bu kelime ve kavramların bilinmesi metni daha iyi anlamamızı sağlar.

  7.Paragraf sorularında genel bir insan tipinden söz edilir. Bu insan tipi ÖSS sorularını hazırlayan kişilerin yetiştirmek istedikleri (ya da üniversitede okumasını istedikleri)insan tipidir. Bu insan tipinin özelliklerinin bilinmesi bence paragrafların çözümünü çok kolaylaştıracaktır. Bu genel insan tipinin özelli şunlardır:

  a) Savaşlara, teröre, sömürüye karşıdır.

  b)Hızlı sanayileşme sonucu doğanın tahrip edilmesini onaylamaz.

  c)Doğayı fazlasıyla sever. Yeşile ve yeşilliğe tutkundur. Beton yığınları arasında yaşamaktan sıkılır. Doğaya yönelmek, doğayla iç içe olmak onu rahatlatır. İnsanlardaki doğa sevgisi azaldıkça birbirlerine olan sevgilerinin de azaldığına inanır.

  d) Saygılı, hoşgörülü ve sevecendir. İnsanları düşüncelerinden dolayı kınamaz.

  e) Düşünce özgürlüğünden yanadır. Herkesin düşüncelerini açıkça ve rahatça söyleyebilmesi tarafındadır.

  f)Akla ve bilime çok önem verir. Bâtıl düşüncelere, hurafelere ve geçerliliği kanıtlanmamış (ispatlanmamış) düşüncelere karşıdır.

  g)Yenilikçidir. Yeniliklere açıktır. Sürekli yenilenmeyi ve değişimi savunur. Kendini yenilemeye, değişimlere karşı duran insanları onaylamaz.

  h)Sanata tutkundur. Sanatın her dalını sever. Sanata ve sanatçıya büyük önem verir. Sanatın insanı yücelttiğine inanır.

  ı)Eğitimi her şeyin üstünde görür. Eğitimin olmadığı yerde hiçbir gelişmenin olmayacağına inanır.

  i)Okuma tutkunudur. Okumanın insan düşüncesini ve evrenini genişlettiğine inanır. En büyük ıstırabı insanların okumamaları, okumaya gayret etmemeleridir.

  j)Sanat ve edebiyatta ulusallığı (millî olmayı) savunur. Sanatçılar ve edebiyatçıların önce yerli olanı iyice tanıyıp incelemeden evrensel olanı yakalayamayacaklarına inanır.

  k)Sanatın ve müziğin evrensel olduğuna inanır. Bir insanın Yunus Emre’yi sevdiği gibi Hugo’yu da sevebileceğini savunur.

  I)Geçmişini iyi bilmeyen toplumların geleceklerinin karanlık olacağına inanır.

  m) Dürüst, yardımsever ye nazik bir insandır.

  n)İnsana çok fazla önem verir. Evrendeki her şeyin temelinde insan vardır. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şeyden söz edilemez.

  o)Çocukluğuna ve çocukluk günlerine büyük bir özlem duyar. Sık sık çocukluğuna, anılarına döner.

  ö)Aydınların ve sanatçıların görevlerinin toplumun sorunlarına sahip çıkmak ve toplumu yüceltmek olduğunu düşünür.

  p)İyimser ve mutludur. En küçük olaylardan ve durumlardan bile kendisine mutluluk adına bir pay çıkarır.

  r)Mücadeleci, kararlı ve iradeli bir insandır. Umutsuzluğa kapılmaz. Her şeyin üstesinden gelinebileceğine inanır

  s)Dilini ve edebiyatını çok sever. O dili konuşan herkesin(dilci olsun olmasın)konuştuğu dili çok iyi bilmesini ve konuşmasını ister.

  ş)Kabalığa, her türlü yalan dolana ve haksızlığa karşıdır.


  PARAGRAF TÜRLERİ


  a)Olay Paragrafı: Bu tür paragraflarda bir olay anlatılır. Bu olay, yazarın savunduğu düşünceyi açıklamak ve onu inandırmak için bir araçtır. Eğer olayda bir bütünlük varsa yani olayın başı, sonu belliyse, ana düşünceyi buldurmaya yönelik sorular için kullanılır.

  b)Durum Paragrafı: Bu tür paragraflarda bir doğanın, şehrin ya da bir insanın betimlemesi yapılır. Bu tür paragraflar genellikle anlatım biçimleri ve gözlemle ilgili sorularda kullanılır.

  c)Duygu (Çözümleme) Paragrafı: Bu paragraflarda roman veya hikaye kahramanlarının iç dünyaları anlatılır. Yazar, kahramanların psikolojik yapılarını, hayallerini bazen yorum katarak anlatır. Bu paragraflar insan karakterini bulmaya ve yoruma dayalı sorularda kullanılır.

  d)Düşünce Paragrafı: Belirli bir düşüncenin anlatıldığı, savunulduğu paragraflardır. Makale, deneme, fıkra, eleştiri gibi türlerden seçilir. Konuyu, yardımcı düşünceleri veya ana düşünceyi buldurmaya yönelik sorularda genellikle bu tür paragraflar kullanılır.


  PARAGRAFIN ÖĞELERİ

  Konu: Paragrafta işlenen düşünce, olay ya da durumdur. Her şey paragrafın konusu olabilir. “Yazar, bu paragrafta ne anlatıyor?”sorusunun cevabı bize konuyu verir. Konu en fazla bir iki cümleyle verilir.

  Yardımcı Düşünceler: İkiden fazla cümleden meydana gelir. Yardımcı düşünceler, paragrafta ana düşünceyi destekleyici niteliktedir. Yazar burada konuyla ilgili açıklamalar yapar ve düşüncelerinin haklı gerekçelerini sıralar.

  Ana Düşünce: Paragrafta üzerinde durulan konuya bağlı olarak yazarın asıl anlatmak istediği düşüncedir. Kesin bir yargı niteliği taşır, genellikle bir cümleden oluşur.

  *Bütün yardımcı düşünceler, ana düşünceyi haklı çıkarmaya hizmet eder.

  Başlık: Paragrafta üzerinde durulan düşünceyi bir ya da iki sözcükle özetleyebileceğimiz ifade paragrafın başlığı olur. Başlık, konu ve ana düşünceyle bağlantılı olmalıdır.


  PARAGRAFIN YAPISI

  Giriş:

  *Genel bir yargı niteliğindedir. Bu bölüm bir ya da iki cümleden oluşur.
  *Paragrafın konusu genellikle bu cümlelerdir.
  *Giriş bölümü paragrafın bir çeşit özet olduğundan ana düşünce hakkında ipuçları verir.
  *Asla bağlaçla başlamaz.
  *Giriş cümlesinde kendisinden önce bir cümle daha olduğunu düşündürecek bazı zamir, sıfat ya da edatlar bulunmaz.

  Gelişme:

  *İkiden fazla cümleden meydana gelir.
  *Girişte belirtilen konu, bu bölümde örnekleme, tanık gösterme, açıklama, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurularak açıklanır.
  *Bu bölümde yer alan düşünceler paragrafın konusuyla ilgili olmalıdır, yoksa anlatımın akışı bozulur.
  Sonuç:
  *Genellikle bir cümleden ibarettir.
  *Anlatılmak istenen düşünceyle ilgili son sözün söylendiği bölümdür.
  *Yazar paragrafta asıl anlatmak, vurgulamak istediği düşüncesini (ana düşünce) genellikle bu bölümde verir.
  *Sözlerin toparlanması niteliğinde olduğundan kapsamlı bir yargıdır. Bu yönüyle de giriş cümlesine benzer.
  *Toparlayıcı, özetleyici olması nedeniyle “demek ki, sonuç olarak, öyleyse, özetle…”gibi sözlerle başlayabilir.

  Uyarı: Ana düşünce, genellikle paragrafın sonuç bölümünde olmakla birlikte, bazen metnin başında ya da tümüne yayılmış olabilir.