Türk tarihine yön veren olayları anlatan şiir ve roman örnekleri

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 24 Eyl 2011 tarihinde açılan konu

 1. Türk tarihine yön veren olayları anlatan şiir ve roman örnekleri

  • Çanakkale Destanı - Mehmet Akif Ersoy
  • Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Şu Çılgın Türkler - Turgut Özakman
  • Alparslan ve Malazgirt Destanı - Mustafa Akgün
  • Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
  • Vurun Kah peye - Halide Edip Adıvar
  • Gazi Osman Pasa
  • Tuna Nehri Akmam Diyor
  • Konstantinopolis Düstü

  Şiir

  Mustafa Kemal’in Kağnısı

  Yediyordu Elif kağnısını,
  Kara geceden geceden.
  Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
  Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
  İnliyordu dağın ardı, yasla,
  Her bir heceden heceden.
  Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına
  Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
  Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
  Nam salmıştı asker içinde.
  Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
  Doğrulmuştu yola önceden önceden.
  Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
  Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
  Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
  Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanısıra,
  Gecenin ulu ağırlığına karşı,
  Hafiftiler, inceden inceden.
  İriydi Elif, kuvvetliydi kağnı başında.
  Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri,
  Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim;
  Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
  Alını, yeşilini kapmıştı, geçirmişti,
  Niceden, niceden.
  Durdu birdenbire Kocabaş, ova bayır durdu,
  Nazar mı değdi göklerden, ne?
  Dah etti, yok. Dahha dedi gitmez,
  Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacur gucur
  Nasıl dururdu Mustafa Kemal’in kağnısı
  Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden.
  Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
  Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni.
  Geçer götürür ana, çocuk, mermisini askerciğin,
  Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
  Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır,
  Düşerim gerilere, iyceden iyceden.
  Kocabaş yığıldı çamura,
  Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar,
  Örtüldü gözleri örtüldü hep.
  Kalır mı Mustafa Kemal’in kağnısı, bacım.
  Kocabaşın yerine koştu kendini Elifçik,
  Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.

  Fazıl Hüsnü DAĞLARCA  Bir Adım Bağımsızlık-Bir Adım Mustafa Kemal

  - ‘İstiklal-i tam
  benim karekterimdir.’
  Mustafa Kemal
  Güç verdi yeniden
  Bitmiş-tükenmiş Türkeli’ne
  Umut verdi
  Işık verdi
  Ses verdi
  Sesimize
  Bir kez daha seslendi
  Amasya’da
  Sivas’ta
  Erzurum’da
  hepimize
  Güveniyordu budun’una
  Güveniyordu kendisine
  Çakınlar çakardı beyninde
  Ve en önde o giderdi
  Komutan değil
  Sanki bir erdi
  Gök gözlü kurt bakışlı
  Bir subay
  Ve bir budun ölüme koştu
  Ardında alay alay
  ‘Ya ölüm dedim ya istiklal
  Bir adım bağımsızlık
  Bir adım Mustafa Kemal.’
  İstiklal-i tam
  Benim karekterimdir
  Kurtuluş benim
  düşüncem
  göz ışığım
  alın terimdir
  Bir tek andımız vardı
  Dağ-taş-orman-arı-çiçek
  Kadın-erkek-genç-yaşlı
  Ya ölüm dedik ya istiklal
  Bir yiğit dikildi karşımıza
  Ben varım dedi
  Ardımda bir budun var
  Geleceği görüyorum ak
  Türkeli’nin geleceği parlak
  Bağımsızlık
  Bir türkü olur dolanır
  Türkün dudaklarında
  Ekitler yeşerir yeniden
  Türkeli topraklarında
  Daha durmaz bu yürüyüş
  Devirir gider çağları
  Dağlar koynunda saklar
  Yıldızlar yolunu çizer
  Bir bağımsızlık türküsü
  Bir anda Türkeli’ni gezer
  Al bayrak dalganır
  Bağımsızlık burçlarında
  Yarın Türkeli’min her burcunda
  Bayrağım dalgalanır al-al
  Bir adım bağımsızlık
  Bir adım Mustafa Kemal


  Nihat Yücel

  Türk tarihine yön veren olayları anlatan şiir ve roman örnekleri

  Çanakkale Şehitlerine

  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı'
  Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
  Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
  Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
  Avusturalya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkâm.

  Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedi serhaddi;
  'O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme' dedi.
  Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
  'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
  'Bu, taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
  Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
  Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
  Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

  Mehmet Akif Ersoy

  Tuna Nehri Akmam Diyor

  Tuna nehri akmam diyor
  Etrafımı yıkmam diyor
  Şanlı Gazi Osman Paşa
  Plevne'den çıkmam diyor

  Tuna nehri akar gider
  Etrafını yıkar gider
  Şanlı Gazi Osman Paşa
  Moskofları kırar gider

  Kapandı Plevne'nin yolu
  Düşman sardı sağı solu
  Askerim çok cephanem yok
  Yetiş Süleyman Paşa kolu

  Karadeniz akmam dedi
  Ben Tuna'ya bakmam dedi
  Yüzbin Kazak gelmiş olsa
  Osman Paşa korkmam dedi

  Plevne'nin ardı bayır
  Bizlerde kalmadı hayır
  Yok olası Damat Paşa
  Yaktı bizi cayır cayır

  Kara kazan coştu derler
  Dalga dalga aştı derler
  Osman Paşa'nın askeri
  Gece burdan geçti derler

  Kılıcımı vurdum taşa
  Taş yarıldı baştan başa
  Şanlı Gazi Osman Paşa
  Moskofları kırar gider

  Mehmet Özbek
  Rumeli