Türk tarih kurumu yürüttüğü projeler

'Etüt Merkezi' forumunda bynness tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Türk Tarih Kurumu; Türk ve Türkiye tarihinin bilimsel yönden incelenmesi, en yeni verilere dayanılarak araştırılması ve Türklerin dünya uygarlığına olan katkılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaları yürüten kurumdur. Türk Tarih Kurumu, Atatürk’ün öncülüğünde 1930'da Ankara’da Türkocağı Merkez Heyeti’ne bağlı olarak kuruldu. Kurumun o günkü adı, Türkocağı Türk Tarihi Tetkik Encümeni idi. 16 üyeden oluşan bu encümenin ilk işi Türk tarihini yeni bir açıdan inceleyerek Türk Tarihinin Anahatları adlı bir kitabı yayımlamak oldu. Türk Ocaklarının kapatılmasından sonra encümen üyeleri 15 Nisan 1931' de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdular. Böylece kurum dernek statüsünü kazanmış oldu. 1935'te de kurumun adı Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi.


  Türk tarih kurumu yürüttüğü projeler


  Türk Tarih Kurumu'nun hala yürütmekte olduğu projeler şöyledir:

  * Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi
  * Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi
  * Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi