türk şiir gelenekleri ve özellikleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda HazaN tarafından 18 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. tür k şiir gelenekleri ve özellikleri

  1- Halk Şiiri Geleneği ve Özellikleri
  - Halkın içinden yetişmiş ve ç-ğu -kur-yazar -lmayan sanatçılar tarafından -luşturulmuştur.
  - Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
  - Nazım birimi -larak dörtlük kullanılmıştır.
  - Hece vezni kullanılmıştır.
  - Kafiyeye önem verilmiştir.
  - Aşk, tabiat,tasavvuf,yiğitlik gibi k-nular işlenmiştir.
  - Şiirler hazırlıksız -larak söylenmiştir.
  - Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
  - Gelenek usta-çırak ilişkisiyle bugüne kadar gelmiştir.
  - K-şma,semai,varsağı,destan,ilahi,nefes,mani,türkü gibi nazım şekilleri vardır.
  - Halk şiiri geleneğinin en güçlü temsilcileri Karaca-ğlan,Aşık Seyrani,Pir Sultan Abdal, Dadal-ğlu,Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Erzurumlu Emrah,Gevheri’dir.
  - Bu geleneğin s-n dönem temsilcileri arasında Aşık Veysel, Murat Ç-ban-ğlu ,Aşık Reyhani, Aşık Şeref Taşlı-va ve Aşık Mahzuni’nin önemli bir yeri vardır.

  2- Divan Şiiri Geleneği ve Özellikleri

  - Divan edebiyatı, saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır. "Klasik Türk Edebiyatı" ismiyle de anılır.
  - Bu döneme ait şairlerin, şiirlerini t-pladıkları "divan" adı verilen birer defterleri vardır. Her şairin bir divanı -lduğu için, divan edebiyatı ifadesi daha yaygındır.
  - Divan şiirinin dilinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça görülür. Bu dönemin Türkçesine "-smanlı Türkçesi" denir.
  - Nazım birimi beyittir.
  - Aruz vezni kullanılmıştır.
  - Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi genellikle ferdi k-nular işlenmiştir.
  - Şiirlerde k-nu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir. Yani en güzel şiiri yazmak değil, en güzel beyti yazmak amaçlanmıştır
  - Kaside, gazel, mesnevi, murabba, terkib-i bend, rubai, şarkı gibi nazım şekilleri vardır.

  3- M-dern Şiir Geleneği

  Bu geleneğin özellikleri şunlardır:
  ·Bu şiir geleneğinde şiirde ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart -lmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.
  ·Sanatlı söyleyişin yerine yalın ve tabiî söyleyiş benimsenmiştir.
  ·Her türlü k-nu işlenmiştir.
  ·Nazım birimi kullanılmamıştır.
  ·Serbest şiir tarzı benimsenmiştir.
  ·Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.
    2. Abi ben 1 saattir araştırıyomda ödevim var necip fazıl acaba modern şiir geleneğindemi cevap verirseniz çok makbule geçer
    3. Necip Fazıl Kısakürek Dramatik Şiir türünün başarılı temsilcilerindendir..Necip Fazıl Kısakürek şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamştır. O dönemin genel şiir anlayışı olan hece ölcüsünü kullanarak yazma ve kendi tarzı yakalamaya başlamıştır.

  Dramatik Şiir

  Acıklı ve üzüntü verici olayları konu edinen şiirlerdir. Dramatik şiir manzum olarak yazılan tiyatrolarda söz konusudur. İnsanın gözünün önünde acıklı, korkunç bir olay adeta canlandırılır.
  Dramatik şiir tiyatroda trajedi ve komedi olmak üzere ikiye ayrılır. Daha sonra dramın eklenmesiyle üç türe çıkmıştır. Edebiyatımızdan Abdülhak Hamid, Faruk Nafız Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek dramatik şiir türünün başarılı örneklerini ortaya koymuşlardır.

  a. Trajedi: Hayatın acıklı yönlerini sahneye koymak ahlak ve erdem örneği vermek için yazılan manzum tiyatro eserlerine denir.
  b. Komedi: Güldürme amacını güden güldürmek ve düşündürmek amacıyla hayatın gülünç yönlerini konu edinen tiyatro eserleridir.
  c. Dram: Hayatı acıklı ve gülünç yönleriyle olduğu gibi yansıtmak için yazılan tiyatro eserleridir.

  Anneme mektup

  Ben bu gurbete ile düştüm düşeli,
  Her gün biraz daha süzülmekteyim.
  Her gece, içinde mermer döşeli,
  Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.
  Böylece bir lâhza kaldığım zaman,
  Geceyi koynuma aldığım zaman,
  Gözlerim kapanıp daldığım zaman,
  Yeniden yollara düzülmekteyim.
  Son günüm yaklaştı görünesiye,
  Kalmadı bir adım yol ileriye;
  Yüzünü görmeden ölürsem diye,
  Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.

  Necip Fazıl Kısakürek
    4. teşekkürler
    5. mrb benim bi proje ödevim var. Klasik Türk Şiiri Geleneğinin örneklerle incelenmesi diye biraz bilgi verir misiniz yada ipucu Klasik Türk Şiiri nedir? şimdiden tşkler. :)