Türk Kültürünün Önemi Nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. türk kültürünün önemi nedir

    Türk Milli Kültürü, Türklerin, tarihi süreç içerisindeki toplumsal yapılarını, dini, iktisadi hayatlarını, edebi kültür, dil ve sanatlarını, düşünce ve ahlak özelliklerini içerisine alan geniş bir konudur.

    Milli kültür milleti millet yapan maddi ve manevi her şeydir. Bu yüzden milli kültüre sahip çıkmak medeniyetler geliştirir. Bu konuda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımızın eğitiminde öncelikle milli kültüre yer verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu sözü doğrular nitelikte şunu söyleyebiliriz. Geçmişten günümüze bütün Türk büyükleri milli kültürlerine çok fazla önem vermişlerdir. Fakat Uygurlar, Bulgarlar, Macarlar gibi Türk kavimleri milli kültürlerine gerekli önemi vermedikleri için benliklerini kaybedip asimile olmuşlardır. Bu açıdan baktığımızda ulus olarak var olmaya devam etmek istiyorsak genç nesillere milli kültürün önemini aşılamalıyız.

    Büyük önder Mustafa Kemal milli kültür hakkında Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun ilk ve her şeyden önce Türkiyenin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir demiştir.

    Türk Milletinin bütün fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, memleket ve devlet o derece kuvvetli olacaktır. Türk Milleti binlerce senedir varlığını devam ettiren bir toplumdur. Türk gençliği geçmişini tanımadan ayakta kalamaz. Kudretli devlet olmanın esas unsuru millî kültürü yaşatmaktır. Gençliğimiz kendi kültürünü ve ecdadını tanıdıkça gelecekte daha büyük işler yapma azmine sahip olacaktır.