Türk İslam dönemi bilim insanları kimlerdir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda EyLüL tarafından 6 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Türk İslam dönemi bilim insanları kimlerdir?


  Harezmi ( 780 – 850 ): Matematikçidir, cebirle ilgili çalışmaları ünlüdür>

  İbn-i Türk ( 9> YY ): Cebirle ilgilenmiştir>

  Farabi ( 870 – 950 ) : Farab şehrinde doğmuştur> Aristo’nun düşüncelerinin İslam dünyasına yayılmasını sağlamıştır>Muallim-i Sani ( ikinci öğretmen ) denilir>Avrupa’da Alfarabyus olarak tanınır>

  İlimlerin sınıflandırılmasını ilk defa yapan İhsaü’l İlim ( ilimlerin tasnifi ),

  Devlet başkanlarının vasıflarını El- Medinetü’l Fazıla (Erdemli Kent) adlı eserde yazmıştır>

  Musiki ile ilgili Kitabü’l Musiki

  El Biruni ( 973 – 1051 ) : Harezm’de doğmuştur>Serbest düşünceyi savunmuştur> Enlem-boylamı tespit etmiş, dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini söylemiştir>Türk-İslam Devletleri Döneminde Yaşamış Bilim Adamlarının isimleri

  İbn-i Sina ( 980 – 1037 ) : Avrupa’da Avicenna olarak tanınır>Farabi’nin etkisinde kalmıştır>El Kanun Fi’t – Tıp Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur>

  Gazali ( 1058 – 1111 ) : Büyük Selçuklu döneminde yetişmiştir>Nizamiye medreselerinde çalışmıştır>İhyaü’l – Ulumiddin ( Din ilimlerinin yeniden yapılanması ) en ünlü eserlerinden biridir>

  Ömer Hayam ( … 1123 ) : Sultan Melikşah zamanında çalışmalar yaptı>Takvim-i Melikşah veya Takvim-i Celali denilen bir takvim düzenledi>Türk-İslam Devletleri Döneminde Yaşamış Bilim Adamlarının isimleri
   


Yükleniyor...