Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Yabancı Dil Eğitim-Öğretim.Sınavlara İlişkin Bilgi

'Etüt Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 25 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitimi Hakkında Bilgiler

  Türk Hava Kurumu Üniversitesinde (THKÜ) Öğrenim Dili Nedir?

  Üniversitemiz lisans programlarında dersler, senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı ile Türkçe ve İngilizce karma olarak verilmektedir. Derslerin Türkçe ve İngilizce karma olarak verildiği lisans programlarımızda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmı İngilizce olarak verilmektedir.

  Yabancı Diller Bölüm (YDB) Başkanlığının Sorumlulukları Nelerdir?

  Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Fakülte ve Meslek Yüksekokullara bağlı bölümlerin programlarında yer alan İngilizce derslerine ilişkin eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerini yürütür.

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hazırlık Sınıfında İngilizce Eğitim-Öğretiminin Amacı Nedir?

  İngilizce Hazırlık sınıfındaki İngilizce eğitim–öğretiminin amacı; lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerimize İngilizcenin temel kurallarını öğretmeyi, İngilizce kelime haznelerini geliştirmeyi, İngilizce olarak okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendilerini İngilizce olarak sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hazırlık Sınıfında İngilizce Eğitim-Öğretiminin Amacı Nedir?

  İngilizce Hazırlık sınıfındaki İngilizce eğitim–öğretiminin amacı; lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerimize İngilizcenin temel kurallarını öğretmeyi, İngilizce kelime haznelerini geliştirmeyi, İngilizce olarak okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendilerini İngilizce olarak sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

  İngilizce Hazırlık Sınıfı Zorunlu mudur?

  Üniversitemizde dersler Türkçe ve İngilizce olmak üzere karma olarak verildiğinden İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunludur. Yeni Kayıtlı öğrencilerimiz, TOEFL-IBT, IELTS, FCE ya da THK Üniversitesinde İngilizce Yeterlik Sınavı olarak uygulanan TOEFL-ITP gibi uluslararası sınavların birinden Yönetmelikte belirtilen yeterli puanı alma koşulu ile Üniversitemizin lisans programlarında öğrenime başlayabilirler. Aşağıda belirtilen uluslararası sınavlardan muafiyet için yeterli puanı alamamış öğrencilerimiz 1 (Bir) yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

  THKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı Nedir? Nasıl Uygulanır?

  Yeni kayıtlı öğrencilerimiz, zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen uluslararası İngilizce sınavların herhangi birinden eşdeğerlik belgesi ve yeterli puan ibraz edemedikleri takdirde, THKÜ İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar.

  THKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşur. THKÜ İngilizce Yeterlik sınavının ilk aşaması "ön eleme" sınavı, “konuşma” ve “yazma” sınavlarından oluşur. Ön eleme sınavından başarılı olan öğrenciler, konuşma sınavına ve yazılı sınava alınırlar.

  THKÜ İngilizce Yeterlik sınavının ikinci aşaması TOEFL-ITP sınavıdır. Birinci aşama sınavlardan başarılı olan öğrenciler TOEFL-ITP sınavına alınır. TOEFL-ITP sınavından 500 ve üstü puan alan öğrenciler zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf tutulur ve lisans programlarına kayıtları yapılır.

  İngilizce Hazırlık Sınıfında Kaç Farklı Düzey Vardır?

  İngilizce Hazırlık Sınıfında yeni kayıtlı öğrencilerimizin dil yeterlilik düzeylerine göre belirlenmiş 3 farklı düzeyde eğitim-öğretim yapılır. Bunlar; “A” Düzeyi, “B” Düzeyi ve “C” düzeyidir

  İngilizce Hazırlık Sınıfında Düzey Belirleme Nasıl Yapılır?

  Yeni kayıtlı olup uluslararası İngilizce sınavların herhangi birinden eşdeğerlik belgesi ve yeterli puan ibraz edemeyen öğrencilerimizin hepsi “ön eleme” sınavına alınırlar. “Ön eleme” sınavından başarısız olan öğrenciler “A” düzeyine; Yazma ve Konuşma sınavlarında başarısız olan öğrenciler “B” düzeyine, TOEFL ITP sınavından 499 ve altı puan alan öğrenciler ise “C” düzeyine yerleştirilirler.
  “A” Düzeyinin Eğitim-Öğretim Süresi Ne Kadardır? “A” Düzeyinde Haftada Kaç Saat Ders Yapılmaktadır?

  A düzeyinde eğitim-öğretim süresi bir akademik yıldır. A düzeyinde haftada 30 saat, yılda toplam 960 saat ders yapılmaktadır.
  “B” Düzeyinin Eğitim-Öğretim Süresi Ne Kadardır? “B” Düzeyinde Haftada Kaç Saat Ders Yapılmaktadır?

  B düzeyinde eğitim-öğretim süresi bir akademik yıldır. B düzeyinde haftada 25 saat, yılda toplam 800 saat ders yapılmaktadır.
  “C” Düzeyinin Eğitim-Öğretim Süresi Ne Kadardır? “C” Düzeyinde Haftada Kaç Saat Ders Yapılmaktadır?

  C düzeyinde eğitim-öğretim süresi bir yarıyıldır. C düzeyinde haftada 25 saat, bir yarıyılda toplam 375 saat ders yapılmaktadır
  İngilizce Yeterlik Sınavına (THKÜ TOEFL-ITP) Bir akademik Yıl İçerisinde Kaç Kez Girilebilmektedir?

  İngilizce Hazırlık Sınıfında Eylül, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere bir akademik yılda 3 kez THKÜ TOEFL-ITP sınavı uygulanmaktadır.

  Eylül ayında uygulanan THKÜ TOEFL-ITP sınavına “ön eleme” sınavı, konuşma ve yazma sınavlarında başarılı olan yeni kayıtlı öğrenciler girebilirler.

  “A” ve “B” düzeylerinde kayıtlı olan öğrenciler, Haziran ayında yapılan THKÜ TOEFL-ITP sınavına yıl içi başarı ve devam koşullarını yerine getirmeleri durumunda girebilirler.

  “C” düzeyine kayıtlı olan öğrenciler ise Ocak ayında yapılan THKÜ TOEFL-ITP sınavına yarıyıl içi başarı ve devam koşullarını yerine getirmeleri durumunda girebilirler.

  Yıl içi ve Yarıyıl içi Başarı Puanı Nedir?

  İngilizce Hazırlık Sınıfının “A” ve “B” düzeyleri için iki yarıyıldan oluşan bir akademik yıl süreli eğitim-öğretim programı uygulanır. İkinci yarıyıl iki dönemden oluşur. İngilizce Hazırlık Sınıfında THKÜ İngilizce Yeterlik Sınavının birinci aşamasına girebilmek için “A” ve “B” düzeyindeki öğrenciler için yıl içi başarı puanının 100 üzerinden en az 65 olması gerekmektedir. “C” düzeyi öğrencileri için yarıyıl içi başarı puanın 100 üzerinden en az 65 olması gerekmektedir. “A” ve “B” düzeyindeki öğrenciler için yıl içi başarı puanının hesaplanmasında birinci, ikinci ve üçüncü dönemin not ağırlıkları birbirinden farklıdır. Bu hesaplamada birinci dönemin %20'si, ikinci dönem ilk periyodunun %30'u ve İkinci dönem ikinci periyodunun %50'si alınır.

  İngilizce Hazırlık Sınıfında Derslere Devam Zorunluluğu var mıdır?

  İngilizce Hazırlık Sınıfındaki her düzeyde verilen toplam ders saatinin en az yüzde 90'ına devam etmek zorunludur.
  İngilizce Yeterlik Sınavından (THKÜ TOEFL-ITP) Kaç Puan Alınırsa Lisans Programına Kayıt Yaptırılabilir?

  İngilizce Yeterlik Sınavından (THKÜ TOEFL-ITP) en az 500 ve üstü puan alan öğrenciler Lisans Programına kayıt yaptırılabilir.

  Lisans Programına Kayıt Yaptırabilmek İçin Akademik Yıl İçinde Başka İngilizce Yeterlik Sınavına Girilebilir mi?

  THKÜ TOEFL-ITP sınavının yanı sıra öğrenciler akademik yıl içerisinde diledikleri zaman dışarıdan TOEFL- IBT sınavına da girebilirler. Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olup, lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için TOEFL-IBT sınavından en az 61 ve üstü bir puan alınması gerekmektedir. Ayrıca, FCE ve IELTS ACADEMIC gibi uluslararası sınavlara da akademik yıl içerisinde girilebilir. FCE sınavından en az B2 düzeyi “C” Notu, IELTS ACADEMIC sınavının her bileşeninden ayrı ayrı en az 6 ve üstü bir not alındığı takdirde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olunup, lisans programlarına kayıt yaptırılabilir. Lisans programlarına kayıtlar Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde yapılabilir.

  İngilizce Hazırlık Sınıfında İki akademik Yıl Sonunda Başarısız Olursam Durumum Ne Olur?

  İngilizce Hazırlık Sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans veya lisans öğretim programına devam edebilir

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi lisans programlarında dersler, senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı ile Türkçe ve İngilizce olarak karma olarak verilmektedir. Derslerin Türkçe ve İngilizce karma olarak verildiği lisans programlarımızda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Bu nedenle, lisans programlarımıza kayıt yaptıran bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

  Türk Hava Kurumu Üniversitesinde İngilizce Yeterlik Sınavı Öncesinde Düzenlenen Herhangi Bir Kurs Programı Var mıdır?

  THKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı için Üniversitemizde kurs programı düzenlenmemektedir.