Tuğrul Bey Dönemi

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 10 Mart 2012 tarihinde açılan konu 1. Tuğrul Bey


  Selçuklu Devleti’nin kurucusudur.

  HAYATI
  Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Bey’in torunudur. Babasının adı Mikail’dir. Muhtemelen 993 yılında doğmuştur. Babası Mikail, gaza akınında şehit düşünce dedesi Selçuk’un yanında büyümüştür. Çocukluğu Cend’de geçmiştir. Büyük bir itina ile yetiştirilmiştir. Ailesinden dini ve milli terbiye alıp, mükemmel silah kullanmasını öğrenmiştir. Dedesinin vefaatı üzerine kardeşi ile birlikte Cend şehrini terk ederek batıya göç etmişlerdir. Rum Gazasından aldıkları ganimetler ile çok zenginleşmişlerdir.  Arslan Yabgu, 1205 yılında Gazneliler tarafından esir alınıp, Hindistan’da hapis tutulunca iki kardeş ortak iktidar sistemiyle Selçuklu ailesinin lideri olmuşlardır. İki liderlik sistem yerine amcaları Musa’yı Yabgu yapıp, üçlü iktidar sistemine geçmişlerdir.

  DEVLETİN KURULMASI
  10 bin kişilik kuvvet toplayarak Gaznelilere ait Horasan’a girmişlerdir. Gazneli Mes’ud’un ordusunu 1035 yılında Mesa’da yenmişlerdir. Gazneliler ile antlaşma yapmış; Nesa, Ferave ve Dihistan’ı almışlardır. Ayrıca Tuğrul Bey’e Gazneli Mes’ud tarafından hakimiyet alametlerinden olan hilat, at, menşur ve sancak gönderilmiştir. Tuğrul Bey antlaşmayla Nesa’da Gaznelilere tabii federal bir devlet kurmuş olmasına rağmen, resmi bir ilan yoktur.Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu hanedan mensupları toprak sahibi olunca, Oğuz boyları ve kabile reisleri yanlarına akın edip, toplanmışlardır. Tuğrul Bey çok güçlenmiş, bölgenin nüfusu artmıştır. 1038 yılının Haziran ayında Gazneliler ile yaptıkları yeni bir savaştan daha galip çıkan Tuğrul Bey hükümdar ilan edilmiştir. Bu kurultay kararı ve 1038 yılında Selçuklu Devletinin kuruluşu olarak kabul edilmiştir.  Tuğrul Bey Nişağur’da kalmış, Çağrı Bey Merv’de melikler meliki olarak askeri hareketları idare ederek ordu kumandanlığı yapmıştır. Çağrı Bey 1039 yılında Gaznelilerle 2 kere muharebe yapmış ve yenilmiştir. Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu Hanedanları ise Gazneli Mes’ud’a karşı düzenli ordusuna karşı gerilla harpleri yapıp, onları yıpratmıştır. Dandanakan Kalesi önünde yapılan asıl muharebede Gazneliler bozulmuşlardır. Kurultayı toplayarak, devletin temel stratejisini tespit edip planlar yapmışlardır.Tuğrul Bey, Abbasi Halifesine hürmetlerini sunduğu mektuplar göndererek aralarında İslam bağı kurmuşlardır. Tuğrul Bey, ülkesinde hutbeyi Abbasi Halifesi adına okutmuştur. Selçuklu Hanedanı ile Abbasiler arasında evlenmeler münasebetiyle akrabalık bağı da kurulmuştur.  Bağdattayken zalim Büveyhiler ve sapık Fatımilere karşı mücadele etmiş, Musul ve bölgede Selçuklu hakimiyetini tesis etmiştir. Tuğtul Bey devanlı mücade ile geçen uzun yıllar sonunda çok büyük işler başarmıştır. Dünyanın en büyük devletlerinden birini kurmuş, Türk İslam alemine çok hizmet etmiştir. Maveraünnehr’den Anadolu’ya Irak’tan Azerbaycan ve Kafkasya’ya kadar olan ülkede huzur ve emniyet tesis etmiştir. 28 ülke de kendi hakimiyetini kabul ettirmiştir. Bizans akınlarında çok ganimet alınıp, büyük gelirler elde edilmiştir. Kuvvetli temeller üzerine oturttuğu devlet teşkilatı devrinde ve sonra kurulan Türk ve İslam devletlerine nümune olmuştur.1063 yılında hastalığı sebebi ile hayatını kaybeden Tuğrul Bey’den sonra tahta yeğeni Alparslan geçmiştir. ‘’Kendime bir saray yapıp da yanında bir camii inşa etmezsem, Allahü Tealadan utanırım’’ diyerek, dini duygularını çok güzel ifade eden bu büyük kumandandan Allah razı olsun.