TSE türk standartları enstitüsü ile ilgili kompozisyon

'Ders notları' forumunda Sibel tarafından 14 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türk Standartlar Enstitüsünün 1981993 tarihli teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir
  Bu hafta da;
  Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri,
  Standardın ne olduğu ve yararları,
  Tüketicinin korunması ve sağladığı yararları,
  TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir
  Radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk bilgilendirilir
  Hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır
  Aldatıcı ve haksız reklâmların zararları anlatılır
  TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır
  TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDARTLAR) HAFTASI
  Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine “Standardizasyon” denir
  Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, doküman veya esere “Standard” adı verilmektedir
  Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936′da “Standardizasyon dairesi”, 1954′de de “Türk Standartları Enstitüsü” kurulmuştur 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu bugünkü yapışma kavuşturulur TSE’nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir

  Standardizasyonun amaçları:
  1- Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak
  2- Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım gözetmek
  3 -İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak
  4- İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım kolaylaştırmak

  İyi bir tüketici satın aldığı ürünün TSE veya TSEK markalı yani, Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir

  Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda “Tüketicinin Korunması Kolunun” her yılın “Ekim ayının 3 haftasının “Standartlar Haftası” olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim programlarına “Standardizasyon ve Kalite -1″ dersinin seçmeli ders olarak alınması uygun görülmüştür

  Tüketicileri korumak için, Dernek ve Vakıf şeklinde sivil toplum örgütleri kurulmuştur Bu kuruluşlar alışverişlerinde insanları aydınlatmakta ve tüketici haklarını korumaktadırlar