Trafikte Tonaj Cezası

'Bunları biliyormusunuz' forumunda EyLüL tarafından 29 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


  1. Trafikte Tonaj Cezaları


    Trafikte Tonaj Cezası Hakkında Bilgi

    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun araçların yüklenmesi ile ilgili 65 inci maddesinde değişiklik yapan 6001 sayılı Kanun 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda bu kanunun amacı karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir şeklinde öngörülmüş bu sebeple aynı kanunun 65.maddesinde Araçların yüklenmesinde, yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak yük taşınmasını idari para cezasını gerektirici bir fiil olarak ele alınıyor

    Aşılan miktara göre de en yüksek ceza olarak yani % 25in üzerinde fazla yüklemelerde 3.000 Türk Lirası idari para cezası öngörülmüş2011 yılı için 3.231,00 TL peşin:2.423,25.TL