Trafikte Şube Müdürlüğüne Düşen Görevler

'Sosyal Konular' forumunda zamaneanne tarafından 30 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Trafikte Şube Müdürlüğüne Düşen Görevler Nelerdir


  Trafikte Şube Müdürlüğüne Düşen Görevler Hakkında Bilgi
  Oluşması muhtemel trafik kazalarına ilişkin gerekli önlemleri alır kaza halinde gerekli yasal işlemleri yürütmek.

  Birimdeki hizmet araçlarının ekonomik şekilde hizmete sokulmasını, araçların malzeme ve akaryakıt ihtiyaçlarının tasarruf ilkeleri doğrultusunda ve belirli bir program dahilinde temin etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlamak.

  Kurum iş programı çerçevesinde Şube ihtiyacı araç ve gereçler için gerekli çalışmaları yapmak.

  Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli trafik ve muayene kayıtları, plaka ve ruhsat temini ile vergi harç ve resimlerinin ikmalini yapar, buna ait mevzuat kapsamında araçların yıllık sigorta işlemlerini takip etmek.

  Kurum personelinin iş yerlerine düzenli ve sağlıklı bir şekilde geliş ve gidişlerini kiralanan araçlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde sağlamak.

  Merkez ve taşra teşkilatlarının araç ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde sağlamak.

  Merkez ve taşra teşkilatları arasındaki araç, gereç ve malzeme nakliyatı işini gerçekleştirir.

  Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan taşıt araçları ile yedek parça ve aksam ihtiyaçlarının tespitini yapar, sağlanması yolunda gerekli girişimlerde bulunmak.

  Birimdeki mevcut hizmet araç ve gereçlerinin kullanacak ve lojistik desteği sağlayacak personelin istihdamı ile yetiştirilmelerini sağlamak.

  Bünyesindeki araçlarına ait gerekli trafik evrak ve belgelerini özüne uygun düzenler, takibini yapar, araçların sicil özetlerini tutar, muhafazasını temin etmek.