Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı

'Tarih Bölümü' forumunda By RiZeLi tarafından 11 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


  1. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan Uşi antlaşması 1911 -1912 tarihleri arasında gerçekleşen Trablusgarp savaşı sonrasında imzalanan bir anlaşmadır.

    Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması, İtalya’nın bu bölgelerde sömürgecilik arayışına girmesi ve Fransa, İngiltere, Macaristan, Rusya, Avusturya gibi devletlerin desteklemesi neticesinde Osmanlının eskisine göre daha zayıf olmasını fırsat bilmiş ve Trablusgarp’a saldırmıştır.

    Savaşın çok geniş bir alana yayılması ve Balkan devletlerinin durumdan istifade ederek Osmanlı topraklarına saldırması nedenlerinden dolayı kaybedilmiştir.