torba yasa maddeleri

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 18 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. torba yasa maddeleri nedir,
  torba yasa maddesi hakkında bilgi

  - Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen öğrencilere af getirilerek tekrardan üniversitelere giriş yapabilme imkanı sağlandı. Ancak terör suçlarından dolayı ceza almış öğrenciler yasa kapsamı dışında yer alacak.

  - Türkiye Kömür İşletmeleri kömür yardımı için yapacağı mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kannu kapsamı dışında tutulacak.

  - Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılacak.

  - Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için siyasi faaliyetler dahilinde her türlü harcamayı yapabilecek. ( Sanırım buradaki amaç para ile doğrudan oy satın alabilmenin yolu açılıyor. )

  - Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasak olacak.

  - Belediye encümenlernin, belediye sınırları içerisinde tütün ürünleri için para cezası kesme yetkileri kaldırılıyor. Yasağa uymayanlar önce yazılı uyarılacak, yasağa uymayanlar tarafından mahalli mülki amir tarafından 1000-5000 TL arasında para cezası kesilecek.

  - 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler, SSK prim borçları yeniden yapılandırılacak. Alacaklar, enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

  - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri matrah arttırımı yapabilecek. Beyanlar; 2006 yılı için %30, 2007 için %25, 2008 için %20 ve 2009 için %15 oranlarından az olmamak üzere arttırılması halinde, bu yıllar için vergi incelenmesi yapılmayacak.

  - Sİgara cezası dışında başta trafik cezaları olmak üzere 120 liranın altındaki idari para cezalarına af getirilerek bu borçlar silinecek.

  - Varlık barışından beyanda bulunup parasını getirmeyenler ya da vergisini ödemeyenler de af paketinden yararlanabilecek.

  - Erken doğum yapan kadın işçi, doğumundan önce kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek. 8 haftalık iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonraası izne eklenecek.

  - 12 Eylül mağdurları emekli olmak için gözaltına veya cezaevinde geçen süreleri için borçlanabilecek.

  - Silikozis hastaları malulen emekli olacak.

  - Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden 31 Aralık 2015 tarihine kadar şartlı bağış kabul edebilecek. ( Üniversite öğrencilerinin her türlü paraya ihtiyacı olduğu gerçeği umarım “şartlı” burs ile ileriki yıllarda zan altına bırakılmaz.)

  - Sendikaların yetki tespitinde, 30 Haziran 2011 tarihinden sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak.

  - BDDK; SPK kamu bankaları İstanbul’a taşınacak.