toplumun temel ihtiyaçları nelerdir madde halinde

'Etüt Merkezi' forumunda Gazel tarafından 19 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu


 1. Temel İhtiyaçlarımızı Karşılayan Kurumlar Nelerdir?

  KURUM:
  Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş topluluklardır.
  Bu topluluk devlet tarafında oluşturulmuşsa buna resmi kurum denir.
  Resmi kurumların çalışma şekillerini devlet belirler.

  Devlet ve Devletin Görevleri
  DEVLET:
  Sınırları belli bir toprak parçası üzerine yaşayan insanların oluşturduğu siyasi olarak örgütlenmiş, otoriteli düzendir.

  Her devletin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de anayasada belirtilen görevleri vardır. Bunlardan bazıları;

  1- Kişilerin ve toplumları huzur ve refahını sağlamak
  2- İnsanları maddi ve manevi varlıklarının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

  Devlet bu görevlerini yerine getirmek için çeşitli örgütler oluşturmuştur. Bu örgütlere resmi örgüt yada resmi kurum denilmektedir.

  Resmi Kurumlar
  Cumhurbaşkanlığı, Kaymakamlık, Valilik, Başbakanlık, TBMM, Mahkemeler, Devlet okulları, Sağlık ocakları, Devlet Hastaneleri, Nüfus Müdürlükleri, Belediyeler, Muhtarlıklar, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Hapishaneler, Genel Kurmay, Bayındırlık… vb

  Resmi kurumların yöneticileri devlet tarafından atanırlar. Görevleri karşılığında belirli bir oranda maaş alırlar. Resmi kurumların faaliyetleri yasalarla belirlenir. Ayrıca sürekli kurumlardır.

  Sağlık Kurumlarımız
  Devlet topluma sağlık hizmeti verebilmek için pek çok kuruluş oluşturmuştur.
  DİSPANSERLER
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  HASTANELER

  Güvenlik Kurumlarımız
  Toplumu iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan korunması devletin temel görevidir.

  Türk Silahlı Kuvvetleri
  Ülkemizin güvenliğinden içişleri bakanlığı sorumludur. Polis teşkilatı ve karakolları içişleri bakanlığına bağlıdır. Ülkemizin dış tehditlere karşı koruma görevi “Türk Silahlı Kuvvetlerine” aittir.

  Sivil Toplum Kuruluşları
  Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlar kurulmuştur. Ancak bazı insanlar günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmek için bir araya gelirler. Bu duyarlı insanlar sorun çözmek için imkânlarını kullanarak çaba gösterirler. Bu insanların amaçlarına ulaşmak için oluşturdukları örgütlere “sivil toplum kuruluşu” denir. Sivil toplum kuruluşları kâr amacı gütmeden gönüllü çalışırlar.

  Sivil toplum kuruluşları, çalışma şekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler.