Toplumda Ahlak Kuralları

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 18 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Toplumda uyulması Gereken Ahlak Kuralları


  Toplumda Ahlak Kuralları Nelerdir

  Ahlak kuralları, din kuralları gibi, toplumsal barışı sağlama, toplumsal dayanışmayı güçlendirme işlevi görürler, toplumun dağılmasını, bölünmesini önlerler. Ahlaka sosyal ilişkilerde bir düzen öğesi olma gücünü veren temel etken ahlak kurallarının inandırıcı niteliğidir.

  Din kuralları: Yaptırım gücü genelde maddî değil, manevîdir.

  Ahlak kuralları: Yaptırım gücü manevîdir.

  Örf ve âdetler (gelenek-görenek): Yaptırım gücü manevidir. Zaman içinde en çok değişimi bu kurallar gösterir.

  Hukuk kuralları: Yazılıdır ve maddî yaptırım gücüne sahiptir. Burada toplumun oto kontrolü yoktur. Artık devlet devreye girmiştir.

  Ahlak kuralları iki ayrı kategoride incelenebilir:

  1)Kişisel ahlak kuralları

  2)Sosyal ahlak kuralları

  Kişisel ahlak,fertlerin benimsedikleri ahlak ilkelerini ifade için kullanılan bir terimdir.Kişisel ahlak,kişinin yaşadığı toplumdan çoğu kez soyutlanamaz toplumun ahlak değerleri toplum üyelerinin çoğunluğunca benimsenir.

  Ancak kişinin toplumunkilerden ayrı ve bazen onlarla çelişen ahlaki değerlere sahip olması da mümkündür

  Sosyal ahlak,daha çok toplum düzeyinde ve kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde etkinliği görülen kurallardan oluşur.

  Sosyal ahlak kuralları toplumun kişilerden istediği davranış modellerini gösterirSosyal ahlak kurallarının ebedi ve değişmez nitelikli olduklarını savunmak zordur.Bu kurallar topluma ve zamana göre değişebilir.Aynı toplumda da bu kuralların zamanın akışı içinde farklılaşması ve değilmesi çoğu kez göze çarpar.

  Ancak sınırlı sayıda da olsa insanlığın ortak değeri olan ve şimdiye kadar değişmeyen ahlak kurallarının varlığı da dikkati çekmektedir.Yalan söylememekböyle bir ahlaki ilke olarak değerlendirilebilir.Bununla birlikte sosyal ahlak kurallarının toplumda barışı ve güveni sağlayıcı,uzlaşmazlıkları bertaraf edici,kişileri birbirine yaklaştırıcı,sosyal dayanışmayı kuvvetlendirici ve toplumun dağılmasını ve bölünmesini önleyici özelliklere sahip olduğu çoğu kez görülmektedir
   
 2. Cevap: Toplumda Ahlak Kuralları

  çok iyi bir site çok işimize yarıyor