Toki toplu Konut idaresi Başkanliği Bilgiler Duyurular

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Toki toplu Konut idaresi Başkanlığı,
  Toplu Konut Idaresi Başkanliğı hakkında Bilgiler,
  Toki toplu Konut idaresi Başkanlığı Duyuruları


  Toplu Konut idaresi Başkanlığı toki
  TARİHÇESİ

  Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla, 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur Bu tarihte yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu oluşturulmuştur

  Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlevi Türkiye'de konut üretim sektörünün teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak yönünde belirlenmiştir 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Toplu Konut İdaresi Başkanlığına özerk ve esnek hareket etme imkanı sağlamıştır Aynı zamanda, Genel Bütçe dışındaki Toplu Konut Fonu ile de İdare konut uygulamaları için sürekli ve yeterli kaynağa sahip olmuştur

  1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiştir 1993 yılından itibaren de Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmıştır İdare son yıllarda gittikçe azalan sayılarda konutun üretimine destek verebilmiştir Dolayısıyla, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın nitelikli konut ihtiyacı da tam olarak karşılanamamıştır

  Toplu Konu Fonu, 2062001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla da tamamen yürürlükten kaldırılmıştır Fonun kaldırılması Toplu Konut İdaresi kaynaklarını büyük ölçüde azaltmış ve bütçeden aktarılan ödeneklere bağımlı hale getirmiştir Halihazırda, Toplu Konut İdaresi gelirleri, gayrimenkul satış ve kira gelirlerinden, kredi geri dönüşlerinden, faiz gelirlerinden ve bütçe ödeneklerinden oluşmaktadır

  Kuruluşundan itibaren, Toplu Konut Fonu'nun da sağladığı imkanlarla, ülkemizde yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kuruluşundan 2002 yılına kadar yaklaşık 950 bin konuta kredi yoluyla finansman desteği sağlamış, aynı zamanda kendi arsaları üzerinde 43145 konutun inşaatını da tamamlamıştır

  Tokiye başkanlık yapanlar ; Vahit ERDEM, Ökkeş ÖZUYGUR, Can CANGIR, Oktay URAL, Yiğit GÜLÖKSÜZ, Hamdi KARADAŞ, MKemal ÜNSAL, Kamil UĞURLU, RTuna TURAGAY 2002 Aralık ayından itibaren Erdoğan BAYRAKTAR

  2985 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve TOPLU KONUT İDARESİ'NİN GÖREVLERİ

  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın temel görevleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile belirlenmiştir İdarenin kuruluş aşamasında 2985 sayılı Kanunun verdiği görevler şunlardır:

  a) Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak;
  b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut İdaresi'nce kullanma alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya karar vermek;
  c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek;
  d) Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanlarda çalışanları desteklemek;
  e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek;
  f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek;
  g) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak

  Ancak, İdarenin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne yönelik önceliklerde değişiklikler olmuş ve İdarenin konut ve kentleşme meselesinin tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur Nitekim, Hükümetimiz de Acil Eylem Planında yer verdiği konut seferberliği kapsamında konut üretimi ve planlı kentleşmeyi birlikte ele almıştır

  Bu çerçevede, 06/08/2003 tarih ve 4966 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle, Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan görevleri arasına yeni görevler eklenmiştir Bu görevler şunlardır;

  a) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek;
  b) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak;
  c) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak;
  d) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak;
  e) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü taktirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek..

  Bununla birlikte Toplu Konut İdaresi, uygulama yaptığı bölgelerde birim kurabilme ve gerektiğinde bu birimlerde valilik, belediye ve diğer kamu kurumları personelinden geçici görevli istihdam etme yetkisine sahip olmuştur Bu itibarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Makam onayı ile İstanbul, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır ve Van'da birim kurma kararı alınmıştır

  Ayrıca yine yapılan yasal düzenlemelerle İdare, Hazineye ait arazileri bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı teklifi ve Başbakan onayıyla bedelsiz olarak devralma yetkisine sahip olmuştur
    2. Cevap: Toki toplu Konut idaresi Başkanliği Bilgiler Duyurular

  Teslim Edilen Ve Teslim Aşamasındaki Konut Projeleri

  Adıyaman Gölbaşı 128 adet konut inşaatı 128
  Ankara Eryaman 1660 konut (OYAK) 1660
  Ankara Eryaman 168 adet Konut 168
  Ankara Eryaman 6 Etap OYAK II Kısım (3 Bölge) 472
  Ankara Eryaman 7 Etap I Kısım (POLSAN) 768
  Ankara Eryaman 7 Etap II Kısım 808
  Ankara Eryaman 7 Etap III Kısım 760
  Ankara Mamak (İlköğretim24) 620
  Ankara Sincan Yenikent İLKSAN 1 Bölge 932 konut 932
  Ardahan Merkez Karagöl 192
  Aydın İncirliova 142
  Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (1 Bölge) 296
  Batman Tilmerç 608 Adet Konut İnşaatı 608
  Bayburt Merkez Şingah Mah 144
  Bilecik Bozuyük 288 konut inşaatı işi 288
  Bilecik Merkez 208 Adet Konut 208
  Bingöl (TOBB) 480 Adet Konut İnşaatı 480
  Bingöl 1 Bölge Ekinyolu 208
  Bingöl Genç Yenişehir 1 Bölge 80
  Bingöl Genç Yenişehir 2 Bölge 112
  Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 1 Bölge 448
  Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 2 Bölge 368
  Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 3 Bölge 224
  Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 4 Bölge 288
  Bitlis Ahlat Erkizan, Tunus Mah (108+112) 220
  Bitlis Merkez Rahva 1 Etap 288
  Bitlis Tatvan Karşıyaka Mah 256
  Bursa Nilüfer Hasanağa II Kısım + Sosyal donatı 720
  Çankırı Korgun Uludağ 104
  Diyarbakır Bismil (224 Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilköğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, kütüphane) 224
  Diyarbakır Şilbe 3 Etap 960
  Diyarbakır Şilbe 576 konut inşaatı 576
  Düzce Merkez Nalbantoğlu 558
  Düzce Nalbantoğlu 25
  Elazığ Palu 192
  Erzincan Merkez Geçitköy Mengüceli Mah(Alt Gelir) 153
  Erzurum Kandilli 96
  Erzurum Ilıca 240
  Erzurum Merkez Yakutiye 340
  Gaziantep Merkez Beylerbeyi 1 Bölge (Gecekondu Dönüşüm) 320
  Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı Mah 192
  Hakkari Bağlar Afet Konutu 108
  Hakkari Merkez 2 Etap 192
  Hakkari Şemdinli Afet Konutu İnşatı 44
  Isparta Merkez Çünür Mah 168
  İstanbul Ataşehir 4 Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş Esasına göre inşaatı ve satışı) 180
  İstanbul Halkalı IV Bölge 1368
  İstanbul İkitelli göçmen konutları 20
  İstanbul Kozyatağı 800
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı (Olympiakent) 1 etap 1364
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı III Bölge 451/10 parsel (264+96) 360
  İzmir Seferihisar Turabiye 180
  İzmir Urla 72
  Kars Merkez Karacaören Mahallesi 180 konut inşaatı 180
  Kastamonu Merkez Saraçlar Mah 1 Bölge 288
  Kırıkkale Balışeyh 144
  Kırıkkale Keskin Yenice 192
  Kırıkkale Yahşihan 380
  Kilis Merkez 1 Bölge 224
  Kocaeli Bekirpaşa Deretepe 682
  Kocaeli Gebze Göçmen Konutları 20
  Konya Ereğli Yellice 400 Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit) 400
  Konya Halkapınar Köprübaşı 80
  Konya Karapınar Sandıklı 336
  Kütahya Gediz 208
  Kütahya Tavşanlı 192
  Malatya Akçadağ 208
  Malatya Beydağı Yapraklı 1 Bölge 852
  Muş Bulanık 144
  Muş Merkez Tırkavanak 144
  Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 504
  Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 2 Etap 272
  Osmaniye Düziçi Haruniye konut + sosyal donatı (camii, şadırvan, çarşı, kafeterya) 192
  Rize (Kavaklı, Bağdatlı, İslampaşa, Atmeydanı, Müftü) afet konutu 372
  Rize Çamlıhemşin 48
  Sakarya Adapazarı Korucuk A Bölgesi 182 Konut İnşaatı 182
  Sakarya Adapazarı Korucuk B Bölgesi 256 Konut İnşaatı 256
  Sakarya Adapazarı Korucuk C Bölgesi 148 Konut İnşaatı 148
  Sakarya Adapazarı Korucuk D Bölgesi 226 Konut İnşaatı 226
  Sakarya Adapazarı Korucuk II Etap 936 konut inşaatı 936
  Samsun Merkez Çobanlı Atakent 2 Etap 348
  Siirt Yağmurtepe 192 Konut, Kurtalan 132 Konut (Toplam 324 Konut) 324
  Sivas Merkez Çayboyu Mah 1 Bölge 384
  ŞanlıUrfa Halfeti (Tarımköy) 158
  Şanlıurfa Merkez Akabe 1 Bölge 216
  Şanlıurfa Merkez Akabe 2 Bölge 432
  Şanlıurfa Merkez Akabe 5 Bölge (256 Konut Alt Gelir Grubuna) 592
  Şırnak Merkez 2 Etap 1 Bölge 220
  Tekirdağ Kapaklı (Emlak Konut GYO AŞ) (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 1160
  Tokat Niksar İsmetpaşa 240
  Tunceli Pülümür Afet Konutları 48
  Van Edremit Sarmansuyu 1688
  Van Erciş 228
  Adana - Kozan (720 konut alt gelir) + (ticaret mrk, cami, ilköğretim24) 864
  Adana Kargakekeç 1 Bölge 336
  Adana Kargakekeç 2 Bölge İlköğretim 24, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan, Ticaret Mrk(Alt Gelir Grubu) 588
  Adana Merkez Yüreğir 168 konut (Alt Gelir) 168
  Adana Seyhan (176 Konut Alt Gelir Grubuna) 908
  Adana Sofulu 2 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), sağlık ocağı, ticaret mrk, cami) 308
  Adana Yüreğir 1 Bölge 212
  Adana Yüreğir 2 Bölge 580
  Adıyaman Besni Pınarbaşı Mah 240 adet konut inşaatı 240
  Adıyaman Kahta 192 adet konut inşaatı 192
  Adıyaman Merkez Esentepe 1 Bölge 468
  Adıyaman Merkez Esentepe 2 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, ticmerk, cami, yemekhane, şadırvan) 200
  Afyon Dinar Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk, cami, şadırvan) 352
  Afyon Merkez 516 konut Alt Gelir + Sosyal donatı (ticaret mrk, 24 derslikli iöo) 516
  Afyon Sandıklı 192
  Ağrı Merkez Suçatağı 224
  Aksaray Eskil 112
  Aksaray Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, cami) 504
  Aksaray Merkez 360 konut inşaat işi 360
  Aksaray Ortaköy 144
  Amasya Suluova Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan) 264
  Ankara - Sarayköy Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi (0-6 Yaş 15 adet, 7-18 yaş 42 adet) İki İdare Binası, Revir, Santral Binası 57
  Ankara Akyurt + Sosyal Dnt, (İlköğretim24, Tic Mrkz) 336
  Ankara Altındağ Aktaş - Doğantepe Konut+ Sosyal Dnt, Tic Mrkz, Cami, Kütüphane 718
  Ankara Eryaman 6 etap OYAK II Kısım (1 bölge) 384
  Ankara Eryaman 6 Etap OYAK II Kısım (2 Bölge) 296
  Ankara Eryaman 8-9 Etaplar 1154
  Ankara Etimesgut-Erler + sosyal donatı (ticaret mrk, spor mrk, katlı otopark) 408
  Ankara Polatlı 210
  Ankara Polatlı Kuzey 1 Etap 392
  Ankara Protokol Yolu 1 Bölge 400 konut 480
  Ankara Protokol Yolu 2 Etap 496
  Ankara Protokol Yolu 3 Etap (480 konut) + sosyal donatı (ilköğretim, lise, 2 spor salonu) 480
  Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1 Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) 354
  Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret mrk, yemekhane) 392
  Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, kreş, sağlık oc, cami, şadırvan) (112 Altgelir) 512
  Ankara Temelli 1 Bölge 288
  Ankara Temelli 2 Bölge + sosyal donatı (İlköğretim(16), sağlık ocağı, cami sub, şadırvan) ve çevre düzenleme 432
  Ankara Yenikent İLKSAN 2 Bölge 896 konut 896
  Ankara Yenikent İLKSAN 3 Bölge 960 konut 960
  Ardahan Göle Fevzi Çakmak 96
  Artvin Merkez Seyitler Köyü 112
  Balıkesir Dursunbey Çiftçi Mah 48
  Balıkesir Manyas 1Etap 264
  Balıkesir Manyas 2Etap (Tic Merk,İlköğretim-24, cami,Şadırvan,Kütüphane) 252
  Balıkesir Merkez 1 Etap (278 Alt Gelir Grubuna) 766
  Balıkesir Merkez 2 Etap (Alt Gelir Grubuna)+ Sosyal Donatı (İlköğretim, Lise, Spor Salonu, Kreş, Cami, Şadırvan) 480
  Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (2 Bölge) 496
  Bartın Merkez (192 Alt Gelir) 492
  Bilecik Merkez 2 Etap 2 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan, ticaret mrk) 250
  Bilecik Pazaryeri 122 Adet Konut İnşaatı işi (Tarımköy) 122
  Bingöl Karlıova (192 Alt Gelir) 224
  Bolu Merkez-Kürkçüler + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan) 348
  Burdur Bucak Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) 264
  Burdur Merkez 1 bölge 224
  Burdur Merkez 2 Bölge 576
  Burdur Merkez (208 Alt Gelir) 208
  Bursa İnegöl - Alanyurt 224
  Bursa MKemal Paşa Karaköy + Tic Merk, Ahır, Tandır inşaatı 105
  Bursa Merkez Yıldırım 492
  Bursa Nilüfer Hasanağa I Kısım 864
  Bursa Nilüfer Kayapa + sosyal donatı 368
  Bursa Orhangazi 2 Etap Konut + Sosyal Donatı (252 Alt Gelir) 336
  Bursa Orhangazi Tekke Mah 260
  Bursa Osmangazi + İlköğretim32, cami, şadırvan 912
  Çanakkale Biga + ticaret mrk 224
  Çanakkale Kepez 144 konut inşaatı 144
  Çankırı Merkez İnançköy (Tarımköy) 222
  Çorum Merkez 2Bölge (652 Alt Gelir) 704
  Çorum Merkez 1 Bölge 296
  Çorum Merkez 3 Bölge 836
  Çorum Sungurlu konut (80 alt Gelir) + sosyal donatı (ticaret merkezi) 256
  Denizli Kale (252 konut alt gelir) 408
  Denizli Merkez Dokuzkavaklar 1 Etap 256
  Denizli Merkez Dokuzkavaklar 2 Etap 192
  Diyarbakır Ergani + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, cami) (128 konut alt gelir) 560
  Diyarbakır Lice İkmal İnşaatı 24
  Diyarbakır Üçkuyular 1 Etap 484
  Diyarbakır Üçkuyular 3 Etap (240 Alt gelir) 608
  Elazığ Merkez 2 Etap + sosyal donatı (cami, şadırvan, kütüphane, ticaret) 224
  Elazığ Merkez Yapraklı Mah (264+224) 488 konut 264
  Erzincan Çarşı Mah 1 Etap 368
  Erzincan Çarşı Mah 2 Etap (konut+ticaret+semt konağı) 512
  Erzincan Kemaliye Taşdibi 40
  Erzincan Merkez Mengüceli 2Etap 368
  Erzincan Merkez Mengüceli 3 Etap 112
  Erzincan Refahiye 84
  Erzurum Aşağı Çat(51 konut), Yukarı Çat(68 konut) (tarımköy uyg) 119
  Erzurum Aşkale 176
  Erzurum Aşkale Yeniköy 45
  Erzurum Hınıs 96
  Erzurum Ilıca (afet konutları) 208
  Erzurum Ilıca 2 Etap 144
  Erzurum İspir 48
  Erzurum Merkez Dere Mah Yıldızkent 1 Bölge 280
  Erzurum Merkez Dere Mah Yıldızkent 2 Bölge + Sosyal Donatı (İlköğretim24), Ticaret mrkz, Cami, Kütüphane 420
  Eskişehir Odunpazarı 2 Etap 832
  Eskişehir Odunpazarı 3 Etap 370
  Eskişehir Odunpazarı 4 Etap + (ilköğretim32, lise40, 2 ticaret mrk, spor salonu, cami, kreş) (96 alt gelir) 400
  Eskişehir Tepebaşı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi 448
  Eskişehir Tepebaşı Şeker Mah 644
  Gaziantep Çaybaşı (tarımköy) 214
  Gaziantep Merkez Beylerbeyi 2 Bölge (Gecekondu Dönüşüm) 824
  Gaziantep Merkez Şahinbey Karataş (240 konut alt gelir) 1248
  Gümüşhane Kelkit Büyükcami + sosyal donatı (ticaret mrk, cami, şadırvan) 112
  Gümüşhane Şiran Konut + sosyal donatı (ticaret mrk, cami, şadırvan, kütüphane) 96
  Hatay Antakya Günyazı 392
  Hatay Dörtyol + sosyal Donatı ( İlköğretim24, Tic merk) 360
  Hatay Kırıkhan 296
  Iğdır Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, cami-şadırvan) (112 alt gelir) 288
  Isparta Merkez 240
  İstanbul Çatalca Hadımköy 2 Bölge 904 konut 904
  İstanbul Ataköy Konutları 6 Mahİlköğretim-16 950
  İstanbul Çatalca Hadımköy 1 Etap + Sosyal Donatı, (Tic Mrk, Cami, Şadırvan) 392
  İstanbul Çatalca Hadımköy 3 Etap + sosyal donatı (ticaret mrk, cami, şad) 696
  İstanbul Halkalı 550 ada 560
  İstanbul İkitelli 1 Etap (alt Gelir) 678
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı 4 Etap (664) ve 3Etap (1564) (Olympiakent) 2 Etap 2228
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 1 Kısım 912
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 2 Kısım + sosyal donatı (ilköğretim(32), Ticaret Mrk, spor salonu) 576
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 3 Kısım 1152
  İstanbul Pendik Şehli Mah 1 bölge (592 Alt Gelir Grubu) 1056
  İstanbul Pendik Şehli Mah 2 bölge + Sosyal Donatı 680
  İzmir Konak Uzundere 3 Bölge 616
  İzmir Aliağa ilköğretim16 (140 konut alt gelir) 500
  İzmir Karşıyaka Örnekköy 808
  İzmir Konak Uzundere 1 Etap 672
  İzmir Konak Uzundere 2 Etap 1176
  İzmir Konak Uzundere 4 Etap 616
  İzmir Menemen Asarlık (160 konut alt gelir) 208
  Kahramanmaraş - Afşin + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, cami) (112 alt gelir) 272
  Karabük Cevizlidere 1 bölge 384 Konut ve Katlı Otopark İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 384
  Karabük Merkez Fatih Mahallesi )(alt gelir grubu) + Sosyal Donatı (İlköğretim24, Tic MerkCami, Şadırvan 476
  Karaman Ayrancı 64
  Karaman Merkez Değirmendere 720
  Kars Merkez Yenimahalle 1 Bölge 224
  Kars Merkez Yenimahalle 2 Bölge 528
  Kastamonu Merkez 2 Bölge 624
  Kayseri - Merkez 4 Bölge (476 konut alt gelir) 476
  Kayseri - Merkez 5 Bölge 656
  Kayseri Merkez 1 Bölge (196 Konut Alt Gelir Grubu) 376
  Kayseri Merkez Melikgazi 2 Bölge 944
  Kayseri Merkez Melikgazi 3 Bölge 1184
  Kayseri Pınarbaşı Hürriyet 192
  Kırıkkale Bahşılı 1 Bölge 176
  Kırşehir Kaman Konut + Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi) 320
  Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 384
  Kocaeli - Gebze-Şekerpınar 2 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim32, lise24, spor salonu, sağlık ocağı, ticaret mrk, kreş, cami, şadırvan) (588 alt gelir) 1260
  Kocaeli - Merkez - Bekirpaşa - Akçakoca 2 Etap 190
  Kocaeli - Merkez-Bekirpaşa-Tavşantepe 402
  Kocaeli Gebze Şekerpınar 1 Bölge (112 alt gelir) 476
  Kocaeli Merkez Gündoğdu 2 Bölge (338 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim36, spor salonu, cami, imamevi) 338
  Konya Akşehir Kuruçay 192
  Konya Beyşehir Konut + sosyal donatı (ilköğretim(24), ticaret mrk, kütüphane, cami sub) 448
  Konya Çumra Mihmandar Mh 1 Etap (48 Alt gelir) 144
  Konya Kadınhanı Kayabaşı 1 Bölge 80
  Konya Merkez Selçuklu 1 Bölge 320
  Konya Merkez Selçuklu 2 Bölge 960
  Konya Merkez Selçuklu 3 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, açık kapalı spor salonları) 736
  Konya Selçuk Üniversitesi 528 Adet Konut ve Sosyal Donatı 528
  Kütahya Emet 144
  Kütahya Merkez 1 Etap 332
  Kütahya Merkez İnköy 2 Etap (476 Alt Gelir) 720
  Malatya Beydağı 2 Etap 1 Bölge lise-40 (616 Alt Gelir) 920
  Malatya Doğanyol 48
  Manisa Merkez 1Etap Ticaret Merkezi, 2Etap (192 Alt Gelir) konut ve Sosyal Donatı 544
  Manisa Merkez Horozköy 416
  Manisa Turgutlu +Sosyal Donatı (ilköğretim-24, tic merkz) 384
  Mardin Kızıltepe Konut+Sosyal Donatı 576
  Mardin Merkez Nur Mah 1 Etap 240
  Mardin Merkez Nur Mah 2 Etap + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrkz, cami, şadırvan, bekci klb) 512
  Mersin Erdemli 1 Bölge 480
  Muğla Merkez-Kötekli (208 konut alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk) 880
  Nevşehir Hacıbektaş 2 Etap (336 alt gelir) + (ilköğretim24, ticaret mrk, kreş) 336
  Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 3 Etap 288
  Niğde Altunhisar 96
  Niğde Bor 512
  Niğde Bor 2 Bölge + sosyal donatı (ticaret mrk, kütüphane, cami, şadırvan) 496
  Niğde Bor 3 Bölge (400 Alt Gelir) 512
  Niğde Çiftlik 48
  Ordu Fatsa Konut + sosyal Donatı (ilköğretim-16, Ticaret markCami, Kütüphane Şadırvan) 320
  Osmaniye Kadirli Topraktepe 84
  Osmaniye Merkez Fakuşağı (80 Konut Altgelir) 264
  Osmaniye Yaveriye 1Bölge (ilköğretim-16, ticmerkezi, cami, kütüphane)(384 alt gelir)- Merkez Sosyal Donatı (ilköğretim-24,sağlık ocağı) 482
  Rize Pazar Kocaköprü (78 Afet Konutu) 168
  Samsun Hastanebaşı (176), Selahiye(80) 256
  Samsun Merkez 200 Evler konut + ilköğretim(16) + Atakent Kamalı ilköğretim(24) 264
  Samsun Merkez Adalet Mh + sosyal donatı (ilköğretim-24, tic mrk) 672
  Samsun Merkez Çobanlı Atakent 1 Etap 296
  Siirt Merkez Bostancık 62
  Sivas Merkez İşhanı 1 Bölge 288
  Sivas Merkez İşhanı 2 Etap Konut + sosyal donatı (ticaret, ilköğretim24, cami, şadırvan) 576
  Sivas Şarkışla (96 Alt Gelir) 224
  Şanlıurfa Birecik Konut + sosyal donatı, ilköğretim-24 (176 Alt Gelir) 410
  Şanlıurfa Ceylanpınar (Afet Konutları) ilköğretim16, cami, Şadırvan, Tic Merkz 96
  Şanlıurfa Merkez Akabe 3 Bölge (96 Konut Altgelir Grubu) 312
  Şanlıurfa Merkez Akabe 4 Bölge (552 Konut Alt Gelir Grubu) 552
  Şırnak Cizre(160), Silopi(96) + (2 ticaret mrk, 2 cami-şad) 256
  Tekirdağ Hayrabolu 132
  Tokat Merkez 3 Bölge (320 Alt Gelir) 480
  Tokat Merkez Dedeli 1 Bölge 216
  Tokat Merkez Dedeli 2 Bölge 438
  Tokat Turhal (80 Alt Gelir) 380
  Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1 Etap 96 Konut Alt Gelir 288
  Trabzon Akçaabat Yıldızlı 2 Etap 204
  Trabzon Akçaabat Yıldızlı 3 Etap 258
  Trabzon Akçaabat Yıldızlı 4Etap (192)+ ticaret merkezi, ilköğretim-24, spor salonu 192
  Trabzon Bahçecik 1 Bölge 326
  Trabzon Merkez Çömlekçi (64), Akçaabat Kavaklı(40), Akçaabat(80) (afet konutları) 184
  Tunceli Merkez 80
  Tunceli Ovacık 48
  Uşak Merkez 2 Bölge (264 Altgelir)+ Sosyal Donatı (İlköğretim32, Tic Merkz, Sağlık oc, Kafeterya, Kütüphane, Cami) 264
  Uşak Merkez 3 Bölge (168 alt gelir) 520
  Uşak Merkez Kuyucak 300
  Van Merkez Yeşilköy Konut + (ilköğretim8, ticaret mrk, cami) (tarımköy) 78
  Yozgat Akdağmadeni İbrahimağa 1 Etap 192
  Yozgat Boğazlıyan (96 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim, ticaret, cami, şadırvan) 320
  Yozgat Merkez 1 Bölge 228
  Yozgat Merkez 2 Bölge + Sosyal donatı 492
  Yozgat Yerköy 2Bölge (96 Konut Alt Gelir Grubuna) 240
  Zonguldak Merkez + ilköğretim16 (60 konut alt gelir) 250
    3. Cevap: Toki toplu Konut idaresi Başkanliği Bilgiler Duyurular

  Proje adı -Konut sayısı- Seviye
  Adana Karaisalı 2Etap 96 konut 96 %16
  Adana Merkez Yüreğir Aksantaş (308 alt gelir grubu) + (ticaret, lise24, cami) 888 %75
  Adana Merkez-Kürkçüler + (ilköğretim-8, ticaret merkezi, sağlık ocağı, cami-şadırvan) (tarımköy uygulaması) 126 %0
  Adana Seyhan Gürselpaşa 224 %8
  Adana Seyhan Sarıhular (Alt Gelir) 860 %12
  Adana Seyhan Sarıhular sosyal donatı, ilköğretim(32), lise(32), cami, şadırvan, 3 adet büfe, spor salonu, tic mrk, +SHÇEK sevgi evleri, karaisalı 96 konut 96 %32
  Adana Seyhan-Zincirlibağlar 1080 %45
  Adana Sofulu 1 Bölge 784 %75
  Adana Yüreğir Köprülü Mah 988 Konut ve sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, 32 Derslikli Lise, Spor Sal, Sağ Oc, Tic Mer, Camii, Şad, Kütp, Saat Kul), 988 %74
  Adıyaman Besni 2 Etap + sosyal donatı (cami, ticaret mrk) (64 konut alt gelir) 260 %78
  Adıyaman Besni 3 Etap konut + 32 Derslikli Lise, Spor Salonu,cami 168 %0
  Afyon Erkmen (180), Bolvadin (272) (208 alt gelir), İlköğretim-16 camii, 452 %51
  Afyon İli Çay İlçesi 95 Adet Tarımköy Konutu, Susuz Beldesi 44 Adet konut Tic mrkz 139 %44
  Afyon Merkez 2 Bölge 348 Adet Konut, 1 Adet Kreş ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme 352 %0
  Afyon Merkez Telsiz Mah 2 Etap konut + Sosyal donatı, anaokulu 352 %16
  Afyon-Emirdağ, ticaret merkezi, cami 230 %46
  Ağrı Patnos + sosyal donatı (ilköğretim32, ticaret mrk, cami Şdırvan, Genel Altyapı) 224 %59
  Ağrı Sevgi Evi 5 %0
  Aksaray Zafer mah 3 Etap Konut - Ortaköy Cami İnş - Eskil Cami İnş 330 %12
  Amasya - Gümüşhacıköy 112 %76
  Amasya Merkez 284 (176 Alt Gelir)Konut + Tic Mrkz 284 %55
  Amasya Merzifon Konut + İlköğretim, Cami, Tic merkz 512 %37
  Ankara Altındağ-Gültepe (Gecekondu Dönüşüm) Konut + Sosyal Donatı,8 Dükkan, İlköğretim16, Sağlık Oca, Cami, Şadırvan 784 %39
  Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk, cami, şadırvan) 288 %74
  Ankara Çankaya Dikmen Mah 16743 ada 1 parsel 1852 %0
  Ankara Elmadağ Konut + Tic Mrkz, İlköğretim16, Kreş, Cami 528 %0
  Ankara Eryaman 10 Etap Konut + Tic Merkz, Yüzme Havuzu, Anaokulu 534 %76
  Ankara Güdül (144) + ticaret merkezi, 144 %35
  Ankara Keçiören (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 428 %18
  Ankara Kızılcahamam Konut + Tic Mrkz, Cami 298 %0
  Ankara Kuzey Kent Girişi 1 Etap + ilköğretim24 710 %1
  Ankara Kuzey Kent Girişi 2 Etap Konut + Anaokulu 754 %1
  Ankara Kuzey Kent Girişi 3 Etap 530 %1
  Ankara Kuzey Kent Girişi 4 Etap + 2 adet tic mrkz, ilköğretim32 690 %0
  Ankara Kuzey Kent Girişi 5 Etap 688 %0
  Ankara Kuzey Kent Girişi 6Etap, ticaret merkezi, ilköğretim-32 591 %0
  Ankara Kuzey Kent Girişi 7Etap, ticaret merkezi 318 %0
  Ankara Mamak Yatıkmusluk 132 %15
  Ankara Mamak Yatıkmusluk 2 Etap (kentsel Yenileme) 176 %5
  Ankara Polatlı 2Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) 648 %24
  Ankara Protokol Yolu 4 Bölge (1008 konut) + (kreş, ticaret mrk, cami-şad, sağlık ocağı, kütüphane, imamevi, kafeterya) 1008 %56
  Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1 Bölge 1 Etap + ticaret mrk 1152 %71
  Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1 Bölge 2 Etap + (ilköğretim24, spor salonu, ticaret mrk, cami-şad, kütüphane, kreş) 712 %58
  Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1 Bölge 3 Etap + ticaret mrk 1272 %20
  Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 2Bölge 426 %13
  Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1bölge 4Etap(Karayolları-Turkuaz) 730 %38
  Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1bölge 5Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret mrk Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami - Şadırvan) 564 %46
  Ankara-Gölbaşı 1Bölge 664 %0
  Ankara-Gölbaşı 2 Bölge, ticaret merkezi 984 %0
  Ankara-Gölbaşı 3 Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) 456 %0
  Antalya Merkez Çıplaklı (420 Alt Gelir) 892 %48
  Antalya Merkez Kepez 1bölge (Kentsel Yenileme) 448 %35
  Artvin - Ardanuç 168 Konut 168 %0
  Aydın - Söke Yenidoğan (144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi) 144 %73
  Aydın Bozdoğan 192 %0
  Aydın Merkez 600 %75
  Balıkesir - Gönen 176 %4
  Balıkesir Bandırma Edincik Konut + İlköğretim16, Tic Mrkz, cami 412 %0
  Balıkesir Bandırma Kayacık Konut + İlköğretim32, Cami, Sağlık Oc, Tic Mrkz 838 %12
  Balıkesir Burhaniye Konut + Tic merk 164 %39
  Balıkesir Edremit Konut + İlköğretim8, Tic Merkz, Cami 412 %23
  Balıkesir Kepsut 176 %0
  Bartın 2 Bölge Konut + İlköğretim24, Tic Merk, Cami 206 %11
  Batman Kuyubaşı (Tarımköy) 196 %44
  Batman Kuyubaşı 1 Bölge 382 konut 382 %78
  Batman Kuyubaşı 2 Etap Konut + Tic Mrkz, İlköğretim24, Sağlık oc, Cami 214 %55
  Batman Kuyubaşı 3 Bölge 606 konut 606 %68
  Bayburt 1 Bölge 36 Adet Konut, 23 Adet Dükkan ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi 36 %37
  Bayburt Arpalı Tarımköy (80 konut) - İO (8 ders) - Bayburt Mrk 1 Böl Sos Don 300 kişilik Yurt - 24 ders Lise - Spor Sal - Bayburt Merk 2 Böl120 konut + 61 dükkan + 1 Çelik Köprü 200 %38
  Bayburt Merkez Gençosman 1,2 Etaplar 156 %44
  Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi) 128 %25
  Bilecik 5 Adet Sevgi Evi, 1 İdari Bina 6 %16
  Bilecik Merkez (Alt Gelir) Konut + Tic Mrkz, Cami, Kütüphane 176 %8
  Bilecik Merkez İstiklal Mahallesi 2 Etap 1 Bölge 278 %50
  Bilecik Osmaneli 192 Konut (112 altgelir) + Ticaret Merkezi 192 %69
  Bingöl Kığı Yazgünü (Tarımköy) 89 %70
  Bitlis Rahva 2 Etap (96 Alt Gelir) 272 %70
  Bitlis Tatvan 2Etap 272 %0
  Bolu Kürkçüler Konut + Tic Mrkz, Cami 348 %0
  Bolu Mengen Pazarköy Konut + Tic mrkz 144 %3
  Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 1etap konut + İlköğretim24, Tic mrkz, Cami, şadırvan 500 %3
  Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 2etap konut + Tic mrkz, Sağlık oc 500 %0
  Bolu Mudurnu 128 konut + ticaret merkezi ve kreş (64 alt gelir) 128 %51
  Burdur Çavdır (64 Alt Gelir) +İlköğretim16 96 %32
  Bursa Hamitler Konut + 2 adet Ticaret mrkz, Cami, Kreş, Sağlık oc, İlköğretim32 948 %12
  Bursa Keles 64 Konut (Alt Gelir) 64 %68
  Bursa Kestel 1 Bölge (56 Alt Gelir) İlköğretim24, Tic merkz, Sağlık Oc, Cami 716 %44
  Bursa Orhangazi 3etap Konut + İlköğretim24, tic merkz, cami 784 %0
  Bursa Ovaakça Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %0
  Çanakkale Biga 144 Konut + İlköğretim8, Cami 144 %3
  Çanakkale Merkez Kepez 140 Konut 140 %5
  Çankırı Çerkeş (324)+ sosyal donatı (İlköğretim-16, cami-şadırvan, ticaret merkezi) 324 %35
  Çankırı Şabanözü (96 Altgelir) Konut + Tic Mrkz, Cami 128 %23
  Çorum Osmancık (224 alt gelir) + (kütüphane, cami-şadırvan) 224 %62
  Denizli Çal Konut + Tic Merkz, 192 %7
  Denizli Irlıganlı (296)+sosyal donatısı (İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Honaz (384)+sosyal donatısı ( İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi) 680 %23
  Denizli Kurudere 1Etap (ilköğretim-24, cami, ticaret merkezi) 496 %0
  Denizli Kurudere 2Etap (sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami) 582 %0
  Denizli Kurudere 3Etap (ticaret merkezi) 456 %0
  Diyarbakır Kayapınar Konut (384) - Ergani Karakol Binası 384 %19
  Diyarbakır Silvan (192 alt gelir) 208 %55
  Diyarbakır Silvan 2 EtapKonut + İlköğretim24, Tic mrkz, Cami 128 %0
  Diyarbakır Üçkuyular 2 Etap (600 konut alt gelir) 672 %7
  Diyarbakır Üçkuyular 4etap 960 %67
  Düzce Çilimli 108 %0
  Düzce Merkez (MEMUR-SEN) (72 Alt Gelir)+ Sosyal Donatı, Tic Mrkz, cami, Sağlık Ocağı, Yönetim Merkezi, Kreş, 588 %40
  Düzce Merkez Metek 1Bölge 592 %0
  Düzce Merkez Metek 2Bölge Sosyal Donatı ( ilköğretim-40, sağlık ocağı, cami, şadırvan, ticaret merkezi) 608 %0
  Düzce Merkez Metek 3Bölge 576 %0
  Edirne İpsala Konut (160 Altgelir)+ Ticaret Mrkz, Cami, Şadırvan 304 %62
  Edirne Keşan Beyendik Beldesi, ticaret merkezi, cami, ilköğretim-16 456 %21
  Edirne Keşan Yenimuhacir Konu+ İlköğretim8, Tic Mrkz, Cami 240 %9
  Edirne Merkez 1 Etap Fırınlarsırtı (ilköğretim-8, kreş, cami, ticaret merkezi, sağlık ocağı) 784 %20
  Elazığ Sürsürü 308 %17
  Erzincan - Altınbaşak 61 konut Tarımköy Uygulaması 61 %56
  Erzincan - Bayırbağ 40 Konut Tarımköy Uygulaması + ticaret Merkezi 40 %56
  Erzincan Çukurkuyu ( Tarımköy ) 42 %22
  Erzincan Kemaliye Hacıyusufmahdi 60 %0
  Erzincan Üzümlü (84 Alt Gelir) 372 %52
  Erzurum Ilıca Konut + İlköğretim16 272 %0
  Erzurum Merkez Yakutiye 512 %56
  Erzurum Oltu 80 %51
  Eskişehir Ertuğrulgazi Mah (144 konut) 144 %13
  Eskişehir Odunpazarı 1 Etap 518 %39
  Eskişehir Odunpazarı Vadişehir 1072 Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor s, Kreş, Cami, Tic Mrkz - 1072 %13
  Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor Sa, Kreş, Cami, 2 Adet Tic Mrkz 1265 %12
  Gaziantep - Şahinbey (Kentsel Yenileme)+( 2 cami, ticaret merkezi, kütüphane, sağlık ocağı) 1260 %3
  Gaziantep Islahiye Konut + İlköğretim16, Tic Mrkz Cami 472 %0
  Gaziantep Merkez Şehitkamil konut + ilköğretim-32, spor salonu, cami, kreş, ticaret merkezi, sağlık ocağı 1060 %8
  Gaziantep Şehitkamil (1104), kreş, camii, ticaret merkezi, sağlık ocağı 1104 %31
  Giresun Merkez + Sos Dnt, Karakol , bekçi kulübesi 240 %73
  Giresun Şebinkarahisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, cami-şadırvan) (48 konut alt gelir) 176 %72
  Giresun-Alucra (ilköğretim-16, Tic Mrkz, spor salonu, cami) 160 %16
  Gümüşhane Kale (Tarımköy)Konut + İlköğretim 60 %0
  Gümüşhane Köse-Salyazı (70) + sosyal donatı ( tic mer, spor salonu, cami-şad) , Çırpılık (96) + tic mer, spor salonu, Öbektaş (36) + tic mer, spor salonu, 202 %0
  Gümüşhane Kürtün 20 Konut - Özkürkün 156 Konut 176 %34
  Gümüşhane Merkez(250), Torul(80) Konut + ilköğretim okulu(16), ticaret mrk 338 %75
  Hakkari Gupsi 188 %0
  Hakkari Merkez 160 Konut + Sosyal Tesis 160 %9
  Hakkari Şemdinli 64 Konut + Çukurca 48 Konut 112 %75
  hakkari Yüksekova Konut + Tic Mrk, Camii, Şadırvan 156 %58
  Hatay Antakya Günyazı 2 Etap (252 Alt Gelir) 532 %6
  Hatay Reyhanlı (80 alt gelir) + (ilköğretim8, ticaret mrk, cami-şadırvan) 272 %58
  Hatay Saraycık 114 %5
  Hatay-Kırıkhan Engelsiz Yaşam Merkezi, (6 adet engelsiz yaşam birimi, ticaret merkezi, ilköğretim-16, kreş, 6 kafeterya, cami-şadırvan) 7 %32
  Isparta Merkez-Aliköy Mevkii 1 Bölge (432 alt gelir)+ (Lise-24, ilköğretim-24, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu, ticaret mrkz) 732 %35
  Isparta Senirkent Büyükkabacı Tarımköy 105 konut ve Ticaret Merkezi 105 %55
  Isparta Uluborlu (176) ticaret merkezi; 176 %33
  İstanbul Bahçeşehir 10 Bölge (SPRADON) 394 %13
  İstanbul Avcılar Ispartakule 1 Bölge + ticaret mrk, ilköğretim, lise, cami (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) (BİZİM EVLER) 751 %10
  İstanbul Bahçeşehir - (Başkaşehir ) 350 %0
  İstanbul Bahçeşehir 11 Bölge 600 %0
  İstanbul Bahçeşehir 4 Bölge - (MANOLYA EVLERİ) 374 %17
  İstanbul Bahçeşehir 5 Bölge (UpHillCourt) 682 %52
  İstanbul Bahçeşehir 6 Bölge (SPRADON) 352 %26
  İstanbul Bahçeşehir 7 Bölge (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 320 %0
  İstanbul Bahçeşehir 8 Bölge konut + ticaret (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 565 %0
  İstanbul Bahçeşehir 9 Bölge (SPRADON) 179 %13
  İstanbul Bahçeşehir T1 Bölgesi 395 %47
  İstanbul Beşiktaş Ortaköy 55 %0
  İstanbul -Gaziosmanpaşa Taşoluk 1 Bölge (750)+ sosyal donatı (Lise-24, spor salonu, cami, şadırvan, kütüphane, 4 Adet Büfe 750 %38
  İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk 2 Bölge (606) + sosyal donatı (İlköğretim-24, Kreş, ticaret merkezi, cami, şadırvan, kütüphane) 606 %48
  İstanbul Halkalı 1 Bölge 1116 %69
  İstanbul Halkalı 3 Bölge 1480 %53
  İstanbul Halkalı 4 Bölge 784 %55
  İstanbul Halkalı 5 Bölge 1108 %40
  İstanbul Halkalı 6 Bölge 944 %7
  İstanbul Halkalı 7 Bölge 720 %5
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı 2 Bölge 1000 %51
  İstanbul Küçükçekmece Halkalı II Bölge 447/1-17 bölgeler (576+292) 868 %57
  İstanbul Küçükçekmece-Ayazma 364 %0
  İstanbul Maltepe Başıbüyük 210 %0
  İstanbul Pendik engelsiz yaşam merkezi, 5 adet engelsiz yaşam birimi 6 %0
  İstanbul Tuzla 1Bölge 760 konut Altgelir 760 %71
  İstanbul Tuzla Aydınlı 2 Bölge (gecekondu dönüşüm) 984 %2
  İstanbul Ümraniye Taşdelen 346 %52
  İstanbul-Bahçeşehir 243/1 parsel ikmal ihalesi (has payl) 38 %14
  İzmir - Torbalı-Yazıbaşı 1 Etap + (ilköğretim24, ticaret mrk) (400 konut alt gelir) 840 %39
  İzmir Menemen Asarlık 2Etap (544) + sosyal donatısı (İlköğretim-8, cami, şadırvan, ticaret merkezi), 544 %53
  İzmir Merkez Dere Mah (Ahiska Türkleri) + sosyal donatı(İlköğretm24, TicMrkz, Cami, Şadırvan, yemekhane, Sosyal Tesis 568 %6
  İzmir Seferihisar 24 konut + Urla 84 konut 108 %0
  İzmir Tire Konut + İlköğretim, Tic Mrkz 320 %0
  Kahramanmaraş Elbistan ilköğretim24, Tic Mrkz, Cami 504 %62
  Kahramanmaraş Merkez Serintepe Sosyal Dnt ilköğretim16, tic mrkz, cami, şadırvan ve bekçi kulübesi- Adıyaman Kahta Sosyal Dnt ilköğretim16, tic mrkz, cami, şadırvan 200 %44
  Karabük Cevizlidere 2 bölge (432 konut) + sosyal donatı (ilköğretim24, 2 ticaret, cami) 432 %56
  Kars Sarıkamış Yenimahalle 304 %59
  Kastamonu Tosya (224 Alt Gelir), 312 %48
  Kayseri Bünyan Konut + Tic Mrkz, Cami, İlköğretim16 214 %14
  Kayseri İncesu Konut + İlköğretim16, Tic Mrkz, cami 432 %23
  Kayseri Merkez 6 Bölge (264 alt gelir) Konut + lise40, spor salonu, tic mrkz 744 %0
  Kayseri Merkez 7 Bölge (576 alt gelir) Konut + ilköğretim40, cami, şadırvan, sağlık ocağı, spor salonu 728 %0
  Kayseri Pınarbaşı 2Etap (144) (80 alt gelir)+ sosyal donatı (İlköğretim-8, ticaret merkezi, kreş, kütüphane ve camii ) 144 %15
  Kayseri Tomarza (ilköğretim-16, ticaret merkezi, cami) 304 %0
  Kayseri Yahyalı ( 144 Alt gelir) Konut + İlköğretim16, Tic Mrkz, Cami 344 %14
  Kırıkkale Yahşihan 2 Etap 104 Alt Gelir konut + (ilköğretim24, cami-şadırvan) 264 %59
  Kırıkkale Bahşılı 2 Etap 240 %0
  Kırıkkale Hacıbey 48 Alt gelir konut, tic mrk, cami, şadırvan, ilköğretim (24), sağlık ocağı) 388 %59
  Kırklareli Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, sağlık ocağı, cami-şadırvan) (192 konut alt gelir) 456 %18
  Kırşehir Merkez 8 Adet Sevgi evi, 1 adet idari bina 8 %18
  Kilis Merkez 2 Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, kreş, tic mrk, cami) 640 %17
  Kocaeli Bekirpaşa 84 %0
  Kocaeli Gölcük (358 Altgelir) 856 %19
  Kocaeli Merkez Bekirpaşa Akçakoca Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi) 420 %64
  Kocaeli Merkez Gündoğdu 1 Bölge 1040 %0
  Konya Bozkır 192 %4
  Konya Cihanbeyli konut + Tic mrk 80 %23
  Konya Çumra Mihmandar Mh 2 Etap (60) + ticaret mrk, 60 %60
  Konya Doğanhisar (144) 144 %33
  Konya Kadınhanı 2 Etap tic mrkz, cami 112 %55
  Konya Meram 1 Etap 958 %0
  Konya Selçuklu Yazır Mah (Alt Gelir) 640 %5
  Konya Seydişehir + ilköğretim16, kreş, ticaret merkezi 384 %0
  Konya Yunak 72 %60
  Kütahya Çavdarhisar (96 alt gelir),+ sosyal donatı (ticaret merkezi camii), Kütahya Emet (208 alt gelir) camii, Kütahya Hisarcık 2Etap (64) 304 %51
  Kütahya Gediz 2Etap Konut ve Sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Şadırvan), 280 %74
  Kütahya Hisarcık 160 %66
  Kütahya Tavşanlı ( 96 Alt Gelir) 2 Etap + sosyal donatı (ticaret mrk, cami-şadırvan) 324 %76
  Kütahya-Merkez Sevgi Evleri, kreş - Uşak Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi 11 %11
  Malatya Beydağı 2 Etap 2 Kısım 612 %79
  Manisa Akhisar 436 Konut (176 Alt gelir) + ilköğretim24, Cami, Tic Mrkz - Manisa Merkez Lise24 436 %0
  Manisa Köprübaşı 48 %0
  Manisa Salihli Durasıllı + Cami Tic Mrkz 132 %0
  Mardin-Midyat (64 alt gelir) + (ilköğretim24, tic mrk, cami,) 304 %24
  Mersin Anamur Ören Beldesi 2 Etap Konut 340 %0
  Mersin Anamur-Ören 1Etap (lise-24, cami-şadırvan, ticaret merkezi, sağlık ocağı) (280 alt gelir) 560 %55
  Mersin Erdemli 2 Bölge 160 %66
  Mersin Silifke + İlköğretim24, Ticaret mrkz, Cami, Şadırvan, Bekçi Kulübesi 536 %41
  Mersin Taşucu (144 Alt gelir) ilköğretim24, Tic merkz, Cami 407 %42
  Mersin Toroslar (252 Alt Gelir) Konut + İlköğretim24, Tic Mrkz, Sağlık Oc, Cami 612 %2
  Muğla Kavaklıdere (80 Alt gelir) + Tic Mrkz 116 %18,5
  Nevşehir Hacıbektaş 1Etap 144 %72
  Niğde Bor 5Bölge Konut + Tic Mrkz, Cami 304 %4
  Niğde-Bor 4Bölge + ticaret merkezi 208 %64
  Ordu Gölköy (Alt Gelir 96 Adet ) Konut + Tic Merkz , Cami, İlköğretim16 208 %0
  Ordu Merkez 742 konut + sosyal donatı (İlköğretim-16, Ticaret mrk, Kütüphane, Sağlık ocağı, cami-şadırvan)) 742 %53
  Ordu Ünye Tic Merkezi, Cami, Şadırvan ( 140 alt gelir) 448 %67
  Osmaniye Kadirli 2 Etap (Tic Mrk, Camii) 160 %68
  Rize Güneysu - Rize Pazar Tic Mrkz, Cami, Şadırvan 96 %34
  Rize Hemşin konut, ticaret merk 56 %8
  Rize Merkez Gülbahar (96), Fındıklı (48), Ardeşen (164), Çayeli (156) 464 %73
  Sakarya - Karasu 1 Bölge (160 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk, cami-şad, kütüphane) 304 %48
  Sakarya Adapazarı Camili 1Etap ve 2 Etap + (kütüphane, cami) 1208 %71
  Sakarya Adapazarı Korucuk 3 Etap 800 Konut - Bilecik Merkez ilköğretim16 800 %5
  Samsun Çarşamba + ilköğretim-16, cami, şadırvan, ticaret merkezi 672 %0
  Samsun Havza (112) ticaret merkezi ve camii, Gazi (210) , Atakentte camii, 322 %76
  Siirt Merkez Doluharman Köyü (tarımköy) 163 %28
  Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %0
  Sinop Merkez İlköğretim16, Tic Mrkz, Cami 272 %68
  Sivas Gölova 64 (Alt Gelir) Konut + Tic mrk, Cami - 64 %20
  Sivas Merkez Çayboyu Mah 2 Bölge (alt gelir grubuna) 464 %68
  Sivas Suşehri + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami) (128 konut alt gelir) 304 %38
  Sivas Yıldızeli 208 (96 Alt Gelir) Konut + İlköğretim16, Tic mrk, Cami 208 %20
  Şanlıurfa - Halfeti Argıl 100 konut Tarımköy Uygulaması, Şanlıurfa - Yukarıgöklü 90 konut Tarımköy Uygulaması 190 %4
  Şanlıurfa Akabe 6 Etap Konut + İlköğretim24, İlköğretim16, Spor Salonu, Cami, 2 Adet Kreş, 3 Adet Tic Mrkz 1136 %15
  Şırnak 3 Etap (Konut 96) + İlköğretim24, Tic Mrkz, Cami - Şırnak idil (Konut 80),Tic Mrkz- Şırnak Güçlü Konak (Konut 48) Tic mrkz- Şırnak Cizre ilköğretim24-Şırnak Uludere (Konut 48)tic mrkz- Hakkari mrkz Cami, Tic Mrkz,- Hakkari Cami Onarımı 272 %0
  Tekirdağ Çorlu Velimeşe Konut + ilköğretim32, Tic mrkz, Cami 320 %0
  Tekirdağ Merkez 1 Bölge(ilköğretim24, ticmrkz, cami, şadırvan) (80 Alt Gelir) 580 %68
  Tokat Almus 160 %0
  Tokat Niksar 2Bölge konut + ticaret merkezi, cami 240 %33
  Trabzon Akçaabat (390 konut) - 390 %45
  Trabzon Düzköy Yenimahalle (afet konutları) 208 %74
  Trabzon Of (Afet Konutları) 40 %0
  Tunceli Merkez (100 Afet Konutu+Huzur evi, Cami Minaresi), Tunceli Nazımıye (56 Konut) 156 %9
  Tunceli Merkez Atatürk Mah (İlköğretim8, Ticaret mrkz) 222 %0
  Van Erciş 1 Adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %15
  Van Erciş 2 Etap+ ilköğretim 24, Tic Mrkz, Sağlık Oc, Cami, Şadırvan 304 %14
  Van Hangediği 80 Afet Konutu, 80 Ahır inşaatı, İlköğretim5, Tic mrkz, Cami 80 %0
  Van Kevenli 1 Etap Konut+ ilköğretim40, Tic mrkz, Cami 368 %10
  Yalova Merkez 3 Etap 128 %74
  Yalova Merkez- Hacımehmetli (144 Altgelir) 1152 %72
  Yozgat - Yenifakılı (96), Çayıralan (72), Sarıkaya (192) + Ticaret Merkezi 360 %34
  Yozgat Çandır (60) (Tarımköy) konut + Ticaret Merkezi 60 %30
  Zonguldak Alaplı Konut + İlköğretim, Tic mkz, Cami 262 %16
  Zonguldak Çaydeğirmeni (80 Alt Gelir), tic mrkz, camii 160 %30
  Zonguldak Ereğli Konut+ Tic Mrkz, Cami, Şadırvan 258 %4
  Toplam (275) adet uygulama
    4. Cevap: Toki toplu Konut idaresi Başkanliği Bilgiler Duyurular

  EMLAK GYO Uygulamaları

  Proje adı -Konut sayısı

  İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi (Emlak Konut GYO AŞ) 675
  İstanbul Ataşehir (Batı) 1 Bölge (KentPlus) 2044
  İstanbul Ataşehir (Batı) 2 Bölge (UpHillCourt) 1742
  İstanbul Ataşehir (Batı) 3 Bölge Konut ve işyeri (myworld) 3639
  İstanbul Ataşehir 1864 Ada 1 parsel Konut ve İşyeri (Gelir paylaşımı esasına göre inşaatı ve satışı) 3300
  İstanbul Ataşehir 4 Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş Esasına göre inşaatı ve satışı) 180
  İstanbul Bahçeşehir 3 Bölge (Emlak Konut GYO AŞ) 590
  İstanbul Bahçeşehir 460-62/1 parsel 1700
  İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1Bölge + tic Merkz (Emlak Konut GYO AŞ) 2131
  İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 2Bölge + tic Merkz (Emlak Konut GYO AŞ) 2232
  İstanbul Bakırköy Kartaltepe (Emlak Konut GYO AŞ) 219
  İstanbul Büyükçekmece MSinan (Emlak Konut GYO AŞ) 666
  İstanbul Esenler İkitelli (misstanbul) 936
  İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mh (Emlak Konut GYO)
  İstanbul Silivri Selimpaşa (Emlak Konut GYO AŞ) 820
  İstanbul Ümraniye Çekmeköy Kemerdere 856 Konut + 3 Adet Okul 883
  İstanbul Üsküdar Burhaniye (EGYO)
  İzmir Karşıyaka Mavişehir 1 Bölge (Mavişehir) 1568
  İzmir Karşıyaka Mavişehir 2 Bölge (Emlak Konut GYO AŞ) 694
  İzmir Karşıyaka Mavişehir 3 Bölge (Emlak Konut GYO AŞ) 536
  İzmir Karşıyaka Mavişehir 4 Etap 5 Kısım (7 villa+ 56 konut inşaatı) 63
  Kırklareli Lüleburgaz + İlköğretim okulu(24), Cami (Emlak Konut GYO AŞ) 804
  Kocaeli Körfez (Sosyal Konut), 3 Adet İlköğretim 3550
  Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 204
  Toplam (24) adet uygulama  81 ilde 370 ilçede 273392 konut + 8472 hizmetli dairesi toplam 281864 konutun inşaatları başlatılmıştır
    5. Cevap: Toki toplu Konut idaresi Başkanliği Bilgiler Duyurular

  ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

  Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  1. TC vatandaşı olması,

  1. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde en yıldır ikamet ediyor olması, veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

  * Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 5 (beş ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir

  1. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

  1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

  1. 30 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak,

  * Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır
  * Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir

  1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 1600 YTL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 1600 YTL olması gerekmektedir)

  1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

  * 1 Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,
  * 2 Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,
  * 3 Kategori olan “En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın”
  * 4 Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

  Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir

  1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :
  Başvuru sahipleri,

  * Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

  * Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon vs) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir)

  * İkametgah ilmühaberini,il/ilçe sınırları içerisinde en az yıldır ikamet ettiğine dair),

  (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 5 (beş ) yıllık ikametgah ilmuhaberi ibraz edecektir

  * TC Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin)

  * Ayrıca,

  * Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre TC Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

  * Gaziler’de TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

  * Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)

  İbraz edeceklerdir

  * Başvuru sahipleri, Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir

  KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

  * 1 kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri,
  * 2 kategori Gaziler,
  * 3kategori En az %50 Özürlü Vatandaşlar,
  * 4kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar,

  Her dört kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir

  * Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

  * Hane halkı gelirinin en fazla net 1600 YTL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

  *
  o Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb)

  *
  o Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’dan çalışmadığına dair belgeleri,

  * İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,

  (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

  İbraz edecektir
  Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir
  1 KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

  * Aracı Bankanın TC Ziraat Bankası AŞ olması halinde;
  o İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir
  o Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından TC Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır
  o TC Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir Bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenecektir Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez
  * Aracı Bankanın TC Ziraat Bankası AŞ dışında başka bir banka olması halinde;
  o İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte TC Ziraat Bankası AŞ Şubesine başvuracaktır Başvurular TC Ziraat Bankası AŞ Şubesi tarafından TC Ziraat Bankası AŞ Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir
  o TC Ziraat Bankası AŞ tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdaremizce talimat verilir Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez

  EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1 KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;
  İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır
  Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır
  Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır
  OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;
  Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir
  Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir
  YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

  Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  1. TC vatandaşı olması,

  1. Projenin bulunduğu il veya ilçe sınırları içerisinde en az yıldır ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

  1. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

  1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,

  1. Başvuru sahibinin 30 yaş ve üzerinde olması, gerekmekte olup, ancak,

  * Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır
  * Babası veya hem babası hemde annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir

  1. Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olmaması, ( SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olunmaması)

  1. Yeşil Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yararlananlar katılabilecektir

  1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

  * 1 Kategori olan “En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın”
  * 2 Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

  Başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir

  1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

  * Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  * İkametgah ilmühaberi ( il veya ilçe sınırları içerisinde yıldır ikamet ettiğine dair ),

  * TC Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

  * Ayrıca, Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)

  * Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir

  KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
  Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir

  1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,

  1. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,

  1. Yeşil Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar ; Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK’dan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,

  * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan yararlandıklarına ilişkin İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,

  * 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisini,

  * Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisini,

  İbraz edecektir
  Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir
  OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;
  Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir
  Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesh edilecektir

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir


  Daha Geniş Bilgi İçin:http://www.toki.gov.tr
    6. Cevap: Toki toplu Konut idaresi Başkanliği Bilgiler Duyurular

  harikasınız ellerınıze saglık...